Přeskočit na obsah

Aktuality

| News | Tiskové zprávy
Světový den ledvin 2024: Zdravé ledviny všem!
| Short News
Výsledky studie IANIS k účinnosti imunoadsorpce v širokém spektru indikací
Na našich internetových stránkách v sekci Terapeutické aferézy nově naleznete přehledně zpracovanou prezentaci výsledků prospektivní, nekomparativní, neintervenční multicentrické kohortové studie…
| Tiskové zprávy
Ochrana životního prostředí je pro Fresenius Medical Care prioritou
Život bez elektrospotřebičů si lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pochází z neobnovitelných zdrojů, a jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Jejich správná recyklace přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Z tohoto důvodu společnost Fresenius Medical Care využívá pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení kolektivní systém ASEKOL.
Fresenius Medical Care rozšiřuje síť dialyzačních středisek
Společnost Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., největší provozovatel dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí v České republice, pokračuje v naplňování své mise poskytovat tu nejlepší možnou život zachraňující dialyzační péči rostoucímu počtu pacientů s chronickým onemocněním ledvin.
1 2 3 ... 5