Přeskočit na obsah

Kůže a dermatologie

Skin indications

Klinické indikace v oboru dermatologie

Kromě dobře známé indikace pemphigus vulgaris, léčeného metodami terapeutické aferézy, existuje trvalý a rostoucí zájem o kožní onemocnění v souvislosti s imunoglobulinem E (IgE) coby nových kandidátů pro očišťování mimotělními metodami. V tomto směru je atopická dermatitida onemocnění, u něhož může být pro pacienty přínosné použití adsorpce pro účely odstraňování IgE.

Atopická dermatitida

Atopická dermatitida neboli ekzém je závažné kožní onemocnění zahrnující alergické reakce hypersenzitivity a charakterizované, ve většině případů, nadměrným ukládáním imunoglobulinu typu E v kožních kompartmentech. Odhadovaná prevalence atopické dermatitidy je 15–30 % u dětí a 2–10 % u dospělých. K jejímu rozvoji často dochází již dětství a může být spojena s alergickým astmatem a rinitidou. U těžkých forem může být postiženo více než 30 % tělesného povrchu, což má značný dopad na kvalitu života.1 Mezi osvědčené možnosti léčby patří lokální aplikace mastí, fyzioterapie a podávání imunosupresiv. U těžkých případů se rovněž ukázalo jako účinné použití imunoadsorpčních metod k odstraňování IgE.2

Pemphigus vulgaris

Charakteristická pro autoimunitní puchýřnatá onemocnění je přítomnost autoprotilátek namířených proti strukturálním proteinům v kůži a/nebo v sliznicích. V případě pemfigu působí autoprotilátky na desmoglein 1 a 3. Ve skupině pemfigoidů se rozlišují varianty kolagenu a lamininu. Léčba pacientů s pemfigem je obzvláště složitá a u značného počtu případů nedokážou standardní léčebné režimy onemocnění dostatečně řešit.

Nemocní nereagující na léčbu jsou ve velké většině tzv. jedinci s nedostatečnou odpovědí (poor responders) na v současnosti dostupnou imunosupresivní farmakoterapii. Na druhé straně imunoadsorpce představuje bezpečnou a účinnou léčbu, která během několika dní zbaví organizmus autoprotilátek a zahájí proces viditelně urychleného hojení, což prokázalo  několik studií. 1,3

Jiné indikace

Kromě výše uvedených indikací lze terapeutickou aferézu případně použit k léčbě následujících onemocnění:1,3

  • Pemphigus foliaceus
  • Bulózní pemfigoid
  • Pemphigoid gestationis
  • Epidermolysis bullosa aquisita
Související produkty
LIGASORB

LIGASORB

 

1 WHO, Bieber T. N Engl J Med Apr. 2008; 358: 142. Meyersburg D, Schmidt E, Kasperkiewicz M, Zillikens D. Immunoadsorption in dermatology. Therapeutic Apheresis and Dialysis Aug. 2012; 16(4): 311–20.

2 Lupinek C et al, Extracorporeal IgE Immunoadsorption in Allergic Asthma: Safety and Efficacy, EBioMedicine, Mar. 2017; 17: 119–33.

3 Eming R, Hertl M. Immunoadsorption in pemphigus. Journal of Autoimmunity Nov. 2006; 39(7): 609–16.