Přeskočit na obsah

Nephrological Cockpit 

Nephrological Cockpit

Nástroj pro kontrolu kvality v systému správy terapeutických dat (TDMS)

 • podpora procesů kontroly kvality
 • stav odpovídajících klíčových indikátorů výkonu dialýzy
 • kontextová analýza terapie pro pacienta i dialyzační centrum
 • maximalizace efektivity a účinnosti péče o pacienty i klinického managementu

Stručný přehled

Nephrological Cockpit
Funkce softwaru v procesu kontroly kvality Software se stal důležitým faktorem kontroly, automatizace a zlepšování pracovního postupu při léčbě a dále při efektivní správě dialyzačního programu u více pacientů s různými chorobami. Dialyzační kliniky využívající informační technologie vyžadují a vytvářejí během dialyzačního programu pacienta velké množství dat, které je nutné zachytit. Takto zachycená data se musejí shromáždit a prezentovat – proces známý jako analýza dat.
Kontrola kvality při dialýze – od teorie k praxi Nejběžnější parametry k měření kvality při dialýze:
 • podaná dialyzační dávka
 • obnovení extracelulárního objemu
 • kontrola krevního tlaku
 • korekce acidózy
 • kontrola hyperkalémie
 • kontrola hladiny vápníku v séru, fosforu a výskytu hyperparathyroidismu
 • korekce anémie
 • zásoby železa
 • stav výživy
 • projevy zánětu
   
Tyto parametry představují cílové hodnoty a jejich specifický podíl na výsledcích léčby.
Nephrological Cockpit Nefrologický kokpit je klíčovou součástí celého procesu kontroly kvality při formách léčby nahrazující funkci ledvin a pomáhá řešit problémy při léčbě chronického onemocnění.

Kontrola kvality v dialyzačním středisku vyžaduje nepřetržité sledování určitých indikátorů. V mnoha případech jsou nutné určité zásahy vedoucí ke zlepšení výsledků. Kvalitní přístup je nepřetržitý proces následujících činností:
 • definování cílových hodnot pro určitý indikátor
 • měření výsledků
 • interpretace výsledků
 • provedení opatření (intervence)
   
Při používání analýzy dat k řízení efektivity a účinnosti v dialyzačním středisku musejí tato data splňovat následující podmínky:
 • data musejí být zařazena do kontextu (pohlaví, komorbidita, zdravotní údaje, datum, cíl, indikátor)
 • průběžné a přesné denní záznamy
 • souhrnné a specifické údaje ve stejném zobrazení (přejít)
 • různá perspektiva (pacient a klinika)
   
Nefrologický kokpit splňuje všechny tyto požadavky.
Fresenius Medical Care – Nephrological Cockpit – status dialyzačního střediska

Status dialyzačního střediska poskytuje souhrnný přehled klíčových indikátorů výkonu (KPI) v souvislosti s hemodialýzou.

Seznam pacientů v Nephrological Cockpit

V oblasti Seznam pacientů se můžete přes specifický klíčový indikátor výkonu, prezentovaný v určitém kontextu, dostat až k seznamu pacientů, u kterých došlo k překročení cílových hodnot.

Stav pacienta v Nephrological Cockpit

Oblast Stav pacienta obsahuje podrobnější informace s ohledem na shodu jednoho nebo více pacientů s klíčovým indikátorem výkonu. Jsou zde uvedeny údaje o průměrné hodnotě konkrétního klíčového indikátoru výkonu u všech vybraných pacientů a minimální, resp. maximální naměřené hodnoty.

Fresenius Medical Care – Nephrological Cockpit – graf stavu pacienta

V oblasti Stav pacienta můžete také přejít na nejdetailnější zobrazení, ve kterém uvidíte konkrétní klíčový indikátor výkonu pro jednoho pacienta za konkrétní den. V příslušných oblastech nastavení můžete nastavit cílová rozmezí a hodnoty.

Související obsah
Therapy Data Management System (TDMS)

Správa terapeutických dat

Lékař používající Therapy Monitor (TMon) společnosti Fresenius Medical Care

Centrální monitorování