Přeskočit na obsah

Renal IT

Renal IT zahrnuje integrovaná softwarová řešení pro podporu účinnější, spolehlivé a ekonomicky efektivní léčby chronického onemocnění ledvin v rámci dialyzačního centra, akutní léčby nebo domácí léčby. Renal IT poskytuje podporu při rozhodování a analytický náhled na terapeutická data. Společnost Fresenius Medical Care nabízí formou jednorázového nákupu kompletní řadu softwaru, hardwaru, instalace a podpory.

Potřeba řešení v oblasti renal IT u chronického onemocnění ledvin z lékařského hlediska

Hemodialýza u chronického onemocnění ledvin je komplexní a náročný úkon. Pacienti jsou křehcí a mají mnoho komorbidit. Zároveň se zvyšuje počet pacientů na jednoho nefrologa a zdravotní sestru.

Dialyzační péče představuje mnohem víc než jen samotnou dialýzu

Předpis a provedení dialýzy vyžaduje zvláštní pozornost. Péče o pacienty s chronickým onemocněním ledvin na dialýze vyžaduje podporu týmu zdravotnických profesionálů. Tento tým potřebuje k vytvoření individuálního plánu léčby velké množství údajů a informací. Vhodné rozhodnutí o léčbě lze provést pouze se znalostí širšího pohledu na věc, který je podpořen údaji a informacemi. Složité stavy pacientů a jejich křehkost vyžaduje rychlé a správné řešení. Naše řešení v oblasti renal IT dokáže tyto výzvy naplnit.