Přeskočit na obsah

Therapy Monitor (TMon)

Lékař používající Therapy Monitor (TMon) společnosti Fresenius Medical Care

Monitorovací software v systému správy terapeutických dat

  • úspora času zdravotních sester během dialýzy
  • monitorování u lůžka pro přístroje 5008 CorDiax a 5008S CorDiax
  • online dokumentace před, během a po dialýze
  • automatická dokumentace léčby
Fresenius Medical Care – logo Therapy Monitor (TMon)

Stručný přehled

TMon je naše řešení pro online dokumentaci nejrůznějších dat získaných před, během a po dialýze. Inovativní monitorování u lůžka je navrženo pro pokročilé možnosti dokumentace použití přístrojů 5008 CorDiax a 5008S CorDiax – přímo u lůžka pacienta.

optimalizace zdrojů k dokumentaci dat pacienta před, během a po dialýze je potřeba méně času
•    úvodní přednastavení dialyzačního přístroje
•    monitorování u lůžka pomocí panelu data Xchange panel (dXp)
•    automatická dokumentace léčby
zvýšení přesnosti dat zvýšení přesnosti údajů o pacientech, určených k dokumentaci v souvislosti s dialýzou
•    automatický záznam hmotnosti pacienta před, během a po dialýze
•    automatická dokumentace léčby
•    integrace periferních zařízení
•    měření krevního tlaku
sdílené využití dat okamžitý a jednoduchý přístup k údajům o pacientech pro všechny uživatele
•    přehled stavu aktuální léčby
•    princip: „stručný přehled všech informací“

Podrobný přehled

úvodní přednastavení dialyzačního přístroje Therapy Monitor zajišťuje podporu uživatele při přednastavení dialyzačního přístroje pro konkrétního pacienta – to znamená méně času stráveného přípravou léčby
dokumentace hmotnosti pacienta automatická dokumentace hmotnosti pacienta před a po dialýze
monitorování u lůžka inovativní data Xchange panel (dXp) je navržen k přímému zobrazení a zadávání údajů, jako jsou kontrolní seznamy a podávané léky, na přístrojích 5008 CorDiax a 5008S CorDiax, přímo u lůžka pacienta
integrace periferních zařízení do rozšířené oblasti akvizice dat lze integrovat periferní zařízení, jako jsou analyzátory krevních plynů a monitory krevního tlaku
přehled stavu aktuální léčby veškeré informace o léčbě jsou snadno dostupné a jasně strukturované
automatická dokumentace léčby Therapy Monitor zajišťuje podporu uživatele při dokumentaci procesu léčby, podaných léků, událostí a při úpravách léčebného procesu
Fresenius Medical Care – nastavení rozhraní systému Therapy Monitor

Integrované řešení – úvodní přednastavení přístroje

Fresenius Medical Care –data Xchange panel (dXp)

Monitorování u lůžka pomocí panelu dXp

Fresenius Medical Care – stav aktuální léčby na Therapy Monitor

Přehled stavu aktuální léčby

Studie TMon1

Vizuální podoba studie TMon

Studie

Studie TMon byla provedena na dialyzační jednotce nemocnice v německém Saarbrückenu, kde byl analyzován průběh dialýzy při léčbě dvanácti pacientů, ošetřovaných dvěma sestrami, a to před a po zavedení Therapy Monitor. Studie sledovala dva přístupy, aby vyhodnotila výhody monitoru TMon pro uživatele a pacienty. Měření potřebného času pro všechny procesy související s dialýzou umožnilo kvantitativní analýzu. Rozhovory s lékaři a zdravotními sestrami tvořily kvalitativní část studie.

Výsledky studie

Se zavedením Therapy Monitor byla nutná změna pracovního postupu při dialýze, což vedlo k úspoře času ošetřovatelů. Optimalizace pracovního postupu a zrychlení procesů vedlo k celkové úspoře přibližně 25 minut nebo 40 % času na jeden cyklus dialýzy. V důsledku to přineslo pacientům větší pohodlí a ošetřovatelům menší zátěž.

Zavedení Therapy Monitor na dialyzační střediska:

  • šetří 40 % (25 minut) času zdravotních sester na jeden cyklus léčby
  • poskytuje více času na lepší péči o pacienty
  • snižuje administrativní zátěž
  • zvyšuje kvalitu dokumentace, a tím i úroveň bezpečnosti

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

Therapy Monitor (TMon)
5008/5008S CorDiax
Související obsah
Therapy Data Management System (TDMS)

Therapy Data Management System

Lékař používající Therapy Support Suite (TSS) společnosti Fresenius Medical Care

Software pro správu klinických dat v systému TDMS

1 Studii provedla společnost Qubix Consulting GmbH (Q1-2013).