Přeskočit na obsah

multiFiltratePRO

Zdravotní sestra obsluhující systém multiFiltratePRO

Dokonalý člen každého týmu

 • CRRT s plně integrovanou Ci-Ca® antikoagulací
 • široké spektrum terapií včetně plazmaferézy a léčby sepse
 • příjemné ovládání usnadňující každodenní práci

Stručný přehled klíčových vlastností

Možnosti akutních terapií se systémem multiFiltratePRO:  
 • Ci-Ca® CVVHD EMiC®2
 • Ci-Ca® CVVHD AV1000S
 • Ci-Ca® postCVVHDF
   
 • konvenční heparinové CRRT
 • léčba sepse
 • TPE – plazmaferéza
Ergonomické provedení  
 • Velká obrazovka umožňuje zobrazení kompletních informací, např. informací o léčbě nebo možných důvodů alarmů.
 • Dotyková obrazovka má lepší čitelnost z různých úhlů.
 • Tělo přístroje se čtyřmi kolečky a dvoufázovým systémem brzd umožňuje otočení přístroje na místě.
Snadná aplikace léčby  
 • Intuitivní a podrobné pokyny u důležitých situací při manipulaci s přístrojem.
 • Ohřívače roztoků jsou plně integrované do přístroje, což usnadňuje manipulaci s přístrojem na oddělení intenzivní péče.
 • „Režim péče“ pro prevenci zbytečných alarmů a úsporu času: dočasné snížení průtoku krve, zastavení bilancování a rozšířené tlakové limity během péče o pacienty.
 • Vysoká kapacita systému vah snižuje množství nutných výměn vaků, a tím i četnost zásahů uživatele u přístroje..
Plně integrovaná Ci-Ca® antikoagulace  
 • Všechny pumpy jsou integrovány do přístroje multiFiltratePRO a jsou propojeny podpůrným softwarem.
 • Regionální citrátová Ci-Ca® antikoagulace pro minimalizaci rizika výskytu krvácivých komplikací.1,2,3
 • Dlouhé efektivní terapie umožňují účinné odstraňování tekutin při nízkých průtocích, což podporuje hemodynamickou stabilitu.4
 • Ci-Ca® antikoagulace zabraňuje odstávkám přístroje, a podaná CRRT dávka proto odpovídá předepsané léčbě.4

Integrovaná Ci-Ca® antikoagulace

Prohlášení v protokolu Ci-Ca®

[Metoda] umožnila účinnou léčbu akutního selhání ledvin a vynikající kontrolu acidobazické rovnováhy – mimo jiné díky koncentraci systémového ionizovaného kalcia v kombinaci se zanedbatelným výskytem koagulačních problémů2

multiFiltratePRO

multiFiltratePRO

Inteligentní softwarová podpora

Spojení všech aktivních pump v jednom uživatelském rozhraní:

 • Podané objemy roztoků citrátu a kalcia se automaticky bilancují s filtrátovou pumpou.
 • Při změně průtoku krve přístroj automaticky upraví rychlost citrátové pumpy.
 • Při změně průtoku filtrátu se automaticky upraví rychlost kalciové pumpy.
 • Infuze citrátu pokračuje po určitou ověřenou dobu i během výměny vaků (dialyzační, substituční roztok, filtrát). Lze tak zabránit časné koagulaci v systému.
Obrazovka multiFiltratePRO CiCa HD

Obrazovka při Ci-Ca® CVVHD obsahuje klíčové informace z protokolu Ci-Ca®

Protokol Ci-Ca® součástí softwaru

Podpora uživatelů díky odborným informacím a funkcím

Informace z protokolu lze snadno vyvolat na obrazovku při běžných úpravách Ci-Ca® terapie.

Při nastavení některých hodnot mimo standardní rozmezí přístroj multiFiltratePRO upozorní uživatele na potenciálně rizikovou klinickou situaci.

Zdravotní sestra obsluhující systém multiFiltratePRO

Zdravotní sestra obsluhující systém multiFiltratePRO

Vyhrazené hardwarové součásti pro citrátovou antikoagulaci

Jasné určení funkcí

Při Ci-Ca® terapii je v případě potřeby heparinová pumpa stále k dispozici, díky vyhrazeným pumpám pro citrát a kalcium. Oddělené detektory hladiny a kapkové komůrky umožňují včasnou detekci prázdných vaků, zabraňují vniknutí vzduchu do setu a umožňují hladký průběh léčby. Infuze citrátu pokračuje po určitou ověřenou dobu i během výměny vaků (dialyzační, substituční roztok, filtrát). Lze tak zabránit časné koagulaci v systému.

Plazmaferéza (TPE) s multiFiltratePRO

Plazmaferéza (TPE) smultiFiltratePRO

Terapeutická výměnná plazmaferéza

Plazmaferéza se systémem multiFiltratePRO

Terapeutická výměnná plazmaferéza je zavedená technika očišťování krve.

Jak je popsáno v Reeves et al., “léčebný efekt TPE zahrnuje odstranění patologických látek, jako jsou monoklonální paraproteiny a autoprotilátky, z krve i náhradu chybějících složek plazmy, je-li plazma použita jako substituční roztok.” 5

Indikace pro TPE pokrývají vybrané diagnózy odlišných odborností: 5

 • neurologie
 • hematologie
 • revmatologie
 • nefrologie
   

Na rozdíl od centrifugy odděluje multiFiltratePRO plazmu a krevní buňky principem membránové plazmaseparace (MPS).

multiFiltratePRO TPE

multiFiltratePRO TPE – okamžité výhody

Jednoduchá příprava
Rozhraní dotykové obrazovky vede uživatele krok za krokem fázemi setování, proplachu a plnění.

Klíčové údaje na obrazovce
Zobrazení tlaků, objemu výměny a cílového plazmatického objemu, doby léčby, průtoků a historie tlaků.

Integrovaný automatický výpočet plazmatického objemu
Pacientův objem plazmy a odpovídající objem výměny vypočítá multiFiltratePRO dle Sprenger et al. 6

Držák substitučního roztoku
Držák substitučního roztoku umístěný na stojanu horní váhy umožňuje jednoduché zacházení s lahvemi a vaky v úrovni očí.

Dva integrované ohřívače vaků substitučního roztoku
Dva integrované ohřívače vaků substitučního roztoku jemně ohřívají substituční roztok, aby se zabránilo ochlazení pacienta.

Automatické plynulé zvyšování rychlosti plazmaseparace
multiFiltratePRO umožňuje plynulé zvyšování poměru plazma-krev, aby byl začátek plazmaseparace hladký, podmínky filtrace stabilní 7 a zároveň se šetřil čas obsluhy (viz obr. 1: Zvyšování poměru plazma-krev)

Zvyšování poměru plazma-krev

Obr. 1: Zvyšování poměru plazma-krev

Příjemné ovládání

Velký nastavitelný monitor

Monitor systému multiFiltratePRO

Monitor systému multiFiltratePRO

Monitor systému multiFiltratePRO

Díky snadno čitelné dotykové obrazovce lze rozpoznat klíčové informace i z větší vzdálenosti. Otočením kolem svislé a vodorovné osy lze monitor nastavit pro konkrétní výšku těla uživatele a pro různé vzájemné polohy přístroje a uživatele.

Rozhraní systému multiFiltratePRO

Rozhraní systému multiFiltratePRO

Vyspělé grafické uživatelské rozhraní

Grafické uživatelské rozhraní systému multiFiltratePRO monitoruje a zobrazuje veškeré důležité údaje o nastavení a léčbě. Integrovaný systém alarmů pomáhá včas stanovit naléhavost alarmů i jejich hlavní příčinu.

Na stavové liště v pravém horním rohu obrazovky se zobrazuje čas do provedení dalšího očekávaného kroku uživatele. Kromě toho lze na obrazovce vyvolat seznam všech příštích interakcí uživatele s přístrojem. Obě tyto funkce optimalizují pracovní procesy na oddělení intenzivní péče.

multiFiltratePRO lze přepnout pomocí tlačítka „Ošetření“ do režimu péče o pacienta, při kterém se sníží průtok krve, zastaví se systém bilancování a rozšíří se tlakové limity. Lze tak zabránit výskytu zbytečných alarmů při manipulaci s pacientem nebo katétrem.

Snadné použití při CRRT

Snadná a rychlá příprava přístroje

Dlouhé intervaly mezi výměnami vaků

Krevní pumpa systému multiFiltratePRO

Krevní pumpa systému multiFiltratePRO: Vložení polohovacích segmentů pumpy automaticky spustí zavedení segmentu pumpy. Otevřou se odpovídající tlakové krytky, které slouží jako vodítko při správné instalaci setů. Součástí procesu nastavení je několik automatizovaných testů pro kontrolu správného postupu uživatele. Výsledkem je nižší počet jednotlivých manipulačních kroků.

multiFiltratePRO – graf výměny vaků

MultiFiltratePRO s velkokapacitními váhami: Každá váha pro čerstvý CRRT roztok a pro filtrát má kapacitu až 20 l – výsledkem jsou dlouhé časové intervaly mezi jednotlivými výměnami vaků. Obvykle stačí jedna výměna vaku za osmihodinovou směnu, což vede k zásadnímu snížení pracovní zátěže obsluhujícího personálu. 

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

multiFiltratePRO
Související obsah
multiIntenseCare – podpora vaší klinické praxe

Podpora vaší klinické praxe

[Translate to Czech:] crrt-setups

Různé možnosti standardní léčby akutního selhání ledvin

KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney International Supplements 2012. 2:1-138.

2 Morgera S et al., A safe citrate anticoagulation protocol with variable treatment efficacy and excellent control of the acid-base status. Critical Care Medicine 2009. 37:2018-24.

3 Morgera S et al., Metabolic complications during regional citrate anticoagulation in continuous venovenous hemodialysis: single-center experience. Nephron Clinical Practice 2004. 97:c131-6.

4 Kalb R et al., Regional citrate anticoagulation for high volume continuous venovenous hemodialysis in surgical patients with high bleeding risk. Therapeutic Apheresis and Dialysis 2013. 17:202-12.

5 Reeves HM et al. The mechanisms of action of plasma exchange. British Journal of Haematology 2014;164(3):342-51.

Sprenger KB et al. Nomograms for the prediction of patient’s plasma volume in plasma exchange therapy from height, weight, and hematocrit. Journal of Clinical Apheresis 1987;3(3):185-90.

Malchesky PS Membrane processes for plasma separation and plasma fractionation: guiding principles for clinical use. Therapeutic Apheresis 2001;5(4):270–282.