Přeskočit na obsah

MONET®

Filtrace lipoproteinů a dalších makromolekul MONET

Filtrace lipoproteinů a dalších makromolekul MONET®

Účinná filtrace lipoproteinů a dalších makromolekul pomocí filtru MONET®

Anglická zkratka MONET® (Membrane Filtration Optimized Novel Extracorporeal Treatment) znamená Optimalizovaná nová metoda mimotělní léčby membránovou filtrací.

Filtrace lipoproteinů a dalších makromolekul pomocí filtru MONET® se používá k redukci molekul s vysokou molekulární hmotností, jako jsou např.:

 • Lipoproteiny s vysokou molekulární hmotností – konkrétně LDL-C a Lp(a)
 • Proteiny s vysokou molekulární hmotností v plazmě, jež jsou významné z hlediska reologických vlastností
   

Ve frakcionátoru plazmy MONET je použita membrána Fresenius Polysulfone® se zvýšenou účinností pro použití při filtraci lipoproteinů a dalších makromolekul.

Membrána má stejné vynikající biokompatibilní vlastnosti jako jiné filtry společnosti Fresenius; je výsledkem neustálého zdokonalování produktů této společnosti.

Vyloučení odpovědnosti

Vyobrazené označení výrobku se může lišit v důsledku úprav právních předpisů a změn právní formy právnické osoby výrobce.

Frakcionace plazmy MONET

MONET® funguje jako frakcionátor plazmy

Metoda léčby MONET®

Pro filtraci lipoproteinů a dalších makromolekul lze použít venovenózní přístup nebo AV přístup. Postup sestává ze dvou kroků: v prvním se plazma separuje z plné krve filtrací nebo centrifugací. Ve druhém kroku prochází plazma druhým filtrem, frakcionátorem plazmy MONET®. Ten zadržuje složky s vysokou molekulární hmotností, např.

 • Lipoproteiny s nízkou hustotou [low-density lipoprotein (LDL)]
 • Lipoproteiny s velmi nízkou hustotou [very low density lipoprotein (VLDL)]
 • Lp(a)
 • Triglyceridy
 • Fibrinogen
 • IgM a IgA


Přínos léčby s MONET®

 • Účinné snížení hladiny LDL-C a Lp(a)1
 • Přínos z hlediska reologických vlastností je výsledkem snížení množství makromolekul, fibrinogenu a imunoglobulinů1.2
 • Velká řada možných indikací
 • Doložený proces filtrace

Antikoagulaci lze nastavit individuálně podle potřeb pacienta

Jsou možné čtyři různé antikoagulační režimy:

 • ACD-A, kontinuálně během léčebného procesu
 • Heparin, kontinuálně během léčebného procesu
 • ACD-A a heparin, kombinované kontinuálně během léčebného procesu
 • Heparin aplikovaný manuálně během léčebného procesu nebo jako iniciální bolus podaný pacientovi ještě před zahájením léčby
Klinické nastavení s frakcionátorem plazmy MONET

Klinické nastavení s frakcionátorem plazmy MONET®

Klinické nastavení

MONET® lze používat s:

 • Hemadsorpčním systémem Art Universal
 • Nebo separátorem krevních buněk / centrifugou (např. COM.TEC®)
Související léčebné metody
Lipoproteinová aferéza

Při lipoproteinové aferéze a reoferéze se v systému mimotělního oběhu od Fresenius Medical Care odstraňují z krve lipoproteiny a vysokomolekulární částice.

1 Julius U et al.; Therapeutic Apheresis and Dialysis Apr. 2013; 17(2): 179–84.

2 Julius U et al.; Atherosclerosis Supplements May 2015; 18: 95–102