Přeskočit na obsah

Automatizovaná peritoneální dialýza (APD)

Automatizovaná peritoneální dialýza (APD) je domácí terapie, kterou lze provádět i během noci. Produkty pro APD společnosti Fresenius Medical Care zahrnují cycler sleep•safe, sleep•safe harmony a software PatientOnLine (POL), díky nimž lze APD přizpůsobit každému pacientovi.

Software PatientOnLine

Software PatientOnLine společnosti Fresenius Medical Care usnadňuje řízení skutečně individualizované léčby pomocí peritoneální dialýzy. Software zlepšuje přístupnost informací o léčbě pacientů, a podporuje tak klinické rozhodování a zvýšení týmové efektivity. Modelování předpisů, založené na důkazech, a intuitivní tvorba hlášení pomáhají přesněji přizpůsobit režim léčby k dosažení adekvátních výsledků PD. PatientOnLine

Přizpůsobí se každému pacientovi.

Lepší zítřek díky kvalitnějšímu spánku.

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

PatientOnLine (POL)
sleep•safe
sleep•safe harmony