Přeskočit na obsah

Slovníček pojmů

Bílkovina, která má dvě důležité funkce. Zaprvé se díky svému poměrně velkému množství podílí na tom, že tekutina obsažená v krvi zůstává v krevním řečišti a neuniká přes arteriální stěnu do okolních tkání. Zadruhé je to důležitá transportní bílkovina pro nejrůznější látky. Na albumin se mimo jiné váže mnoho léčiv a také volné mastné kyseliny a hormony, které jsou díky této vazbě přenášeny krví po celém těle. Hladina albuminu poskytuje informace o celkovém stavu výživy pacienta.

Snížená schopnost krve přenášet kyslík. Měří se jako snížený obsah hemoglobinu v krvi.

Látky (např. heparin), které brání srážení krve.

Přímé, chirurgicky vytvořené spojení mezi tepnou (cévou přenášející krev ze srdce do těla) a žílou (cévou přenášející krev do srdce) na předloktí pacienta. Toto spojení tvoří velkou cévu s vyšším krevním průtokem a představuje přístup pro hemodialýzu. Vhodný cévní přístup je předpokladem k provedení hemodialýzy.

Hemodialyzační přístroje řady 5008 a 6008 mají funkci AutoFlow. Tato funkce automaticky přizpůsobuje průtok dialyzačního roztoku efektivnímu průtoku krve, aby bylo zajištěno účinné využívání vody, energie a dialyzačních koncentrátů. Přístroje mají také funkci EcoFlow, která zajišťuje minimální spotřebu dialyzačního roztoku a energie ve všech fázích mimo vlastní terapie, například během přípravy, kdy je dialyzační přístroj proplachován dialyzačním roztokem.

Forma peritoneální dialyzační léčby s podporou přístroje, která se obvykle provádí v noci.

Přístroj, pomocí kterého lze přesně změřit složení lidského těla a obsah tekutin, a stanovit tak míru nadměrné hydratace u pacientů na dialýze.

Suchý bikarbonátový koncentrát pro sériovou výrobu tekutého koncentrovaného bikarbonátu, který se používá při bikarbonátové hemodialýze v našich hemodialyzačních přístrojích řady 4008 a 5008 systému ONLINEplus.

Ekologický materiál k výrobě setů, vaků a dalších zdravotnických produktů. Materiál Biofine® je recyklovatelný a neobsahuje PVC (ftaláty).

Tekutina cirkulující v lidském těle. Skládá se z plazmy a krvinek (červených krvinek, bílých krvinek, krevních destiček atd.). Mezi hlavní funkce krve patří transport kyslíku, živin a hormonů k buňkám a odstraňování odpadních látek (jako jsou oxid uhličitý nebo urea). Krev také reguluje rovnováhu vody a elektrolytů a jako součást imunitního systému pomáhá v boji proti kontaminujícím látkám.

Krvinky zodpovědné za transport kyslíku. Jejich tvorbu podporuje erytropoetin, hormon tvořený v ledvinách.

Krvinky bránící lidské tělo proti infekcím. Účastní se alergických reakcí a v těle ničí poškozené, staré nebo odumřelé buňky.

Komplexní proces, při kterém se z krve vytvářejí pevné sraženiny. Jedná se o důležitou součást hemostázy, díky níž se poškozená stěna cévy pokryje fibrinovou sraženinou, která zastaví krvácení a pomáhá při zahojení poškozené cévy. Poruchy srážlivosti mohou vést ke zvýšené krvácivosti a/nebo k trombóze a embolii. Při dialyzační léčbě se srážlivost krve zablokuje pomocí antikoagulantů, např. heparinu.

Systém setů spojujících krevní oběh pacienta s dialyzátorem při dialyzační léčbě.

Rozšíření možností léčby, díky kterému lze účinně ovlivnit metabolismus kostí a minerálních látek u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Kalcimimetika se podávají při zvýšené funkci štítné žlázy, což je častý problém u pacientů na dialýze. Kalcimimetika mají také příznivý vliv na hladinu vápníku v kostech.

Ohebná hadička zaváděná při chirurgickém zákroku přes kůži do cévy nebo tělesné dutiny. Její funkcí je transport tekutiny do a z těla. Při peritoneální dialýze se pomocí katétru zavádí dialyzační roztok do břišní dutiny a stejnou cestou se i vypouští. Při hemodialýze představuje katétr cévní přístup pro dialyzační léčbu. V tomto případě se katétr obvykle zavádí do horní duté žíly nebo do stehenní žíly.

Léčebná metoda, při které se dialyzační roztok vyměňuje ručně, obvykle čtyřikrát denně.

Zařízení, které automaticky vyměňuje dialyzační roztok napuštěný do peritoneální dutiny pacienta. Díky tomu se po dobu několika hodin, obvykle v noci, odstraňuje přebytečná voda a škodlivé látky z těla pacienta.

Pokud tělo není schopno efektivně využívat glukózu, dochází ke zvýšení hladiny glukózy (cukru) v krvi. K léčbě tohoto stavu se běžně používá inzulin, jako hlavní regulační hormon v metabolismu cukrů.

Forma léčby nahrazující funkci ledvin, při které se k čištění krve pacienta používá semipermeabilní membrána – u peritoneální dialýzy je to peritoneum pacienta, u hemodialýzy je to membrána v dialyzátoru.

Tekutina používaná při dialýze k odstraňování odfiltrovaných látek a přebytečné vody z krve.

p { dolní okraj: 0,25 cm; směr: zleva doprava; výška řádku: 120 %; zarovnání textu: vlevo; okna: 2; dílčí části: 2; } Speciální filtr, používaný při hemodialýze k odstranění toxických látek, odpadních látek z metabolických procesů a přebytečné vody z krve. Dialyzátor se někdy označuje jako „umělá ledvina“.

Polopropustná bariéra v dialyzátoru, která odděluje krev od dialyzačního roztoku.

Faktory stimulující erytropoézu (ESA): rekombinantní forma lidského erytropoetinu, běžně předepisovaná pacientům, kteří během dialýzy trpí anémií.

Hormon stimulující tvorbu červených krvinek.

Evropská klinická databáze k ověřování kvality dialyzační léčby. Databáze zaznamenává data o léčbě pacientů na dialýze a umožňuje efektivní porovnávání kvality léčby mezi jednotlivými dialyzačními středisky.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv.

Hodnota GFR udává objem tekutiny, který se odfiltruje z krve v ledvinách za jednu minutu (primární moč). Rozmezí hodnot je od více než 90 ml/min u zdravých ledvin (stadium 1) až po méně než 15 ml/min (stadium 5), kdy je nutná dialýza nebo transplantace ledvin. Lidé s chronickým onemocněním ledvin (CKD) stadia 4 trpí pokročilým poškozením ledvin (GFR 15 až 29 ml/min). Je vysoce pravděpodobné, že tito pacienti budou v blízké době potřebovat dialýzu nebo transplantaci ledvin.

Stadia chronického onemocnění ledvin podle americké organizace National Kidney Foundation:

Stadium 1 – poškození ledvin s normální nebo zvýšenou hodnotou GFR ≥ 90 GFR (ml/min / 1,73 m2)
Stadium 2 – lehce snížená hodnota GFR 60–89 GFR (ml/min / 1,73 m2)
Stadium 3 – středně snížená hodnota GFR 30–59 GFR (ml/min / 1,73 m2)
Stadium 4 – výrazně snížená hodnota GFR 15–29 GFR (ml/min / 1,73 m2)
Stadium 5 – selhání ledvin < 15 (nebo dialýza) GFR (ml/min / 1,73 m2)

Hemodiafiltrace je proces kombinující hemodialýzu a hemofiltraci. Teoretickým podkladem kombinace těchto dvou metod je fakt, že látky s malými molekulami (např. urea a kreatinin) se přednostně odstraňují difuzním transportem, jako je hemodialýza. Větší molekuly se pak přednostně odstraňují konvektivním transportem, kterým je hemofiltrace. Při hemodiafiltraci (HDF) je celkové množství odstraněných toxinů vyšší než u obou procesů zvlášť, protože konvekce a difuze se nesčítají, ale fungují souběžně a ovlivňují se navzájem. U hemodiafiltrace se používají propustnější syntetické membrány („vysokoprůtočné dialyzátory“) s vyšší ultrafiltrační kapacitou. Při hemodiafiltraci se ultrafiltrát nahrazuje sterilním (substitučním) roztokem, stejně jako u hemofiltrace.

Metoda léčby pacientů na dialýze, při níž krev proudí mimo tělo přes jednorázové systémy krevních setů do speciálního filtru, který se nazývá dialyzátor. Dialyzační roztok odvádí odpadní látky a přebytečnou vodu a očištěná krev se vrací do těla pacienta. Tento proces řídí hemodialyzační přístroj, který pumpuje krev, přidává antikoagulanty, reguluje proces očišťování a řídí míchání dialyzačního roztoku a jeho průtokovou rychlost v systému. Pacient obvykle absolvuje tři cykly léčby týdně,. Jeden cyklus může trvat tři až šest hodin.

Typ léčby bez použití dialyzačního roztoku, který je určen pro pacienty s chronickým selháním ledvin. Rozpuštěné látky se odstraňují pomocí konvekčních sil, které filtrují vodu z plazmy přes polopropustnou membránu. Objem odstraněný filtrací se nahrazuje pomocí substitučního roztoku.

Látka obsažená v červených krvinkách, která přenáší kyslík v těle.

Univerzální antikoagulační látka, podávaná během hemodialýzy k zabránění srážlivosti krve.

Při metodě HighVolumeHDF je konvekční objem vyšší než při HDF. Nedávné studie prokázaly, že terapie HighVolumeHDF v porovnání s konvenční dialyzační léčbou výrazně zvyšuje míru přežití pacientů.

Produkt obsahující železo, určený k léčbě anémie vzniklé z nedostatku železa u pacientů na dialýze. Příkladem je produkt Venofer.

Mezinárodní organizace pro standardizaci.

Párový orgán, který leží na zadní stěně břišní dutiny, po obou stranách páteře. Tyto životně důležité orgány jsou přibližně 10–12 cm dlouhé a každý váží pouze kolem 160 gramů. Ledviny zajišťují regulaci acidobazické rovnováhy, filtrují exkrementy a tvoří moč. Za normálních okolností proteče ledvinami dospělého člověka přibližně 1 700 litrů krve za den.

Akutní ztráta funkce ledvin. V závislosti na jejím rozsahu může být nutná intermitentní dialyzační léčba. Dialýza může pomoci v mnoha případech akutního selhání funkci ledvin zcela obnovit, což ale neplatí pro chronické selhání ledvin.

Trvalé selhání ledvin (terminální selhání ledvin), které vzniká v průběhu několika let následkem pomalu postupující ztráty funkce ledvin (v ledvinách již neprobíhá odstraňování toxinů z těla). Funkci ledvin nelze obnovit a pacient musí podstoupit léčbu nahrazující funkci ledvin, tj. transplantaci ledvin nebo dialýzu. Chronické selhání ledvin je doprovázeno dlouhodobými komplikacemi, jakými jsou renální anémie, hypertenze a další poruchy kardiovaskulárního systému, onemocnění kostí, ztráta chuti k jídlu a podvýživa.

Chirurgický zákrok, při kterém se do těla člověka implantuje ledvina od dárce.

Německá právní obchodní forma rovnocenná obchodní společnosti s ručením omezeným. Jedná se o subjekt s vlastní právní identitou, ve kterém má alespoň jeden generální partner (osobně odpovědný akcionář nebo „komplementář“) plnou odpovědnost vůči věřitelům společnosti, zatímco ostatní akcionáři („komanditisté“) se účastní rozděleného základního kapitálu do akcií bez osobní odpovědnosti za dluhy společnosti.

Indikátor hodnotící kvalitu léčby. Vypočítá se vydělením násobku clearance urey (K) a doby léčby (doba dialýzy, t) rychlostí filtrace určitých toxinů (distribuční objem urey v těle pacienta, V).

Systém pro hemodialyzační přístroje řady 4008 a 5008 k provádění online hemodiafiltrace a online hemofiltrace. Online znamená, že dialyzační přístroj automaticky vyrábí roztok pro léčbu, ale také pro plnění, proplach a reinfuzi. Online metoda je bezpečná, uživatelsky přívětivá, úsporná a nákladově efektivní alternativa k hotovým roztokům ve vacích.

Metoda dialyzační léčby, která jako dialyzační membránu k očišťování krve využívá peritoneum pacienta (tkáň pokrývající vnitřní povrch břišní dutiny a břišní orgány). Sterilní dialyzační roztok se aplikuje a odstraňuje pomocí katétru, který je chirurgicky implantován do břišní dutiny pacienta. Roztok vstřebává toxiny a přebytečnou vodu. Většinu léčby si pacienti aplikují sami doma nebo v práci, několikrát denně nebo v noci a používají k tomu přístroj zvaný cycler.

Vazače fosfátů, zachycují přebytečný fosfát obsažený v krvi, který se do těla dostává ze střev. Za normálních okolností vyloučí přebytečný fosfát z těla zdravé ledviny. Tento proces filtrace lze u pacientů s chronickým selháním ledvin nahradit dialýzou pouze částečně. Příliš vysoký obsah fosfátů v krvi může způsobovat nejrůznější nežádoucí účinky, např. onemocnění kostí, problémy se štítnou žlázou a kalcifikaci cév. PhosLo, OsvaRen nebo Velphoro (PA21) jsou příklady vazačů fosfátů pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin.

Syntetický polymer používaný k výrobě dialyzačních membrán. Vyznačuje se extrémní teplotní stabilitou, chemickou odolností a kompatibilitou s krví.

Počet pacientů, kteří trpí konkrétním onemocněním za určitou dobu.

Přístup vedoucí k úplnému obnovení nemocné tkáně do původního zdravého stavu. Mezi nové technologie patří laboratorně pěstované biomateriály, tkáňové inženýrství, kmenové buňky nebo genové terapie.

Systém pro automatizovanou peritoneální dialýzu, který nabízí kompletní škálu možností peritoneální dialýzy a vykazuje maximální bezpečnost a komfort pro pacienta, lékaře a ošetřovatele. Po ročním testování byl uveden na trh systém sleep•safe harmony.

Systém nabízející úplnou škálu možností automatizované peritoneální dialýzy při zajištění maximální bezpečnosti a pohodlí pro pacienta, lékaře a ošetřující personál. 

Kolísání ceny cenného papíru nebo měny.