Přeskočit na obsah

Therapy Data Management System (TDMS)

Therapy Data Management System (TDMS)

Integrované řešení pro profesionály

 • získávání dat
 • správa dat
 • kontrola kvality
Fresenius Medical Care – logo Therapy Data Management System (TDMS)

Správné procesní nástroje pro profesionály v dialyzačních střediscích

Therapy Data Management System (TDMS) lze uceleně integrovat do existujících pracovních procesů. Systém pak může zajistit podporu každodenních úkonů uživatele, jako jsou management ultrafiltrace,  převedení předpisu léčby do dialyzačních přístrojů nebo dokumentace léčby. Systém správy terapeutických dat je kompletně integrované řešení, představuje ucelené spojení mezi světem dialýzy a informačních technologií a nabízí ty správné nástroje pro každého profesionála v dialyzačním středisku.

Therapy Data Management System (TDMS) je flexibilní řešení podpory pracovních procesů, s ohledem na individuální požadavky v dialyzačních střediscích nebo nemocnicích. Představuje účinnou a bezpečnou podporu vaší každodenní klinické práce.

Správné služby k posílení vašich pracovních nástrojů

Kromě nezbytných pracovních nástrojů jsou nezbytné i plánování, instalace a údržba takového systému, a to na profesionální a individuální úrovni, aby bylo zajištěno účinné a cílené použití softwarových řešení, které si již našly své místo v interdisciplinárních profesních skupinách. Stačí oslovit jednoho partnera. To platí pro úvodní i budoucí školení uživatelů jednotlivých aplikací. Za koordinaci instalace a průběžnou podporu integrovaného systému zodpovídá pouze jeden partner.

Fresenius Medical Care je jednou z mála společností, které poskytují kompletní škálu produktů a potřebných služeb k integrovanému IT řešení pro podporu hemodialýzy.

Oblast monitorování

 • záznam hmotnosti pacienta před a po dialýze
 • příprava a přednastavení dialyzačních přístrojů
 • dokumentace léčebného procesu
 • dokumentace veškerých doplňkových laboratorních testů během dialýzy
 • dokumentace každého podání léků
 • dokumentace výsledků léčby
 • dokumentace předem stanovených pracovních postupů
 • dokumentace veškerých změn v postupech léčby

Oblast správy klinických dat

 • vytvoření a zpracování pokynů k dialyzační léčbě
 • vytvoření a zpracování pokynů k lékům
 • údržba administrativních údajů
 • údržba a interpretace laboratorních dat
 • vytvoření hlášení a sepsání lékařských zpráv
 • podpora systému vnitřní a vnější kontroly kvality
 • možnost správy více středisek
 • pokročilé funkce pro analýzu dat a tvorbu hlášení
 • plánování léčby a léků na úrovni pacientů nebo střediska

Oblast správy korporátních dat

 • komunikace s nemocničními informačními systémy (NIS) vyšší úrovně
 • podpora hlavních obchodních procesů v nemocnicích, např. procesy účtování a dokumentace léčby v elektronických zdravotních záznamech

Therapy Data Management System (TDMS)

Technické aspekty

Kvůli stále se zvyšujícím požadavkům na technologické vlastnosti může modulární struktura systému – v kombinaci s použitými nejmodernějšími technologiemi a architekturou – nabídnout také flexibilní adaptaci a integraci systému do infrastruktury vašeho dialyzačního střediska.

Tato architektura dále nabízí bezpočet možností a různých kombinací s jinými systémy, takže zde zůstává prostor pro rozvoj a rozšiřování vašeho dialyzačního střediska.

Profesionálové ve vašem týmu, kteří zodpovídají za technické záležitosti, získají nástroje pro účinnou a efektivní práci v administrativě, aktualizacích nebo tvorbě potřebné dokumentace k začlenění systému do vašeho stávajícího systému řízení kvality.

Související obsah
Lékař používající Therapy Monitor (TMon) společnosti Fresenius Medical Care

Centrální monitorování

Lékař používající Therapy Support Suite (TSS) společnosti Fresenius Medical Care

Software pro správu klinických dat v systému TDMS