Přeskočit na obsah

Pediatrická peritoneální dialýza

Peritoneální dialýza – dětský pacient se zdravotní sestrou

Méně invazivní léčba pro kvalitnější život

 • překlenutí času do transplantace ledvin
 • snadné provedení
 • méně invazivní než mimotělní léčby
 • nevyžaduje antikoagulaci
Sestra s dítětem

Peritoneální dialýza (PD) je obecně preferovaná metoda léčby dětských pacientů pro překlenutí doby do transplantace.1 Provedení PD je snadnější a méně invazivní než mimotělní léčba a nevyžaduje antikoagulaci. Nejdůležitější pro dítě i jeho rodinu je ale fakt, že PD lze běžně provádět doma.

Společnost Fresenius Medical Care nabízí kompletní řadu terapeutických systémů, které jsou přizpůsobené specifickým požadavkům peritoneální dialýzy u dětských pacientů. Jde o:

 • PD-Paed Plus
 • sleep•safe harmony
 • bicaVera  balance
 • BCM – Body Composition Monitor
PD-Paed Plus – peritoneální dialýza u nejmenších pacientů
snadno použitelný, předem sestavený systém Systém PD-Paed Plus je vyvinut k ručnímu provádění PD u předčasně narozených dětí, novorozenců a kojenců. Jedná se o snadno použitelný a předem sestavený systém, určený k použití v nemocnicích.
flexibilní přizpůsobení léčby  
 • objem napouštění až do 200 ml
 • přesné bilancování roztoku pomocí napouštěcí a vypouštěcí byrety
 • možnost současného připojení dvou vaků s roztokem
bezpečnostní funkce pro větší jistotu  
 • díky integrovanému balonkovému ventilu u napouštěcí byrety je pacientovi podán pouze předepsaný objem
 • PD-Paed Plus je navržen tak, že objem roztoku mezi pacientským konektorem a Y-kusem je 2 ml
 • technologie PIN snižuje počet rizikových kroků souvisejících s odpojením a opětovným napojením*
 • materiál bez použití obávaných ftalátů (DEHP) a latexu

*Vypočítáno na základě předpisu 2 výměn za den

sleep•safe harmony  – volné dny a noční dialýza

Otec se synem na nemocničním lůžku
Logo Fresenius Biofine® a Nordic Ecolabel

Spotřební materiál neobsahuje PVC a DEHP*.  PD vaky a APD systém setů je vyroben z materiálu Biofine.

*Kromě APD vypouštěcího setu a vaku

Léčba pediatrickým pacientům na míru
sleep•safe harmony je cycler k léčbě dětí pomocí automatizované PD. Léčba se obvykle provádí doma během noci. Metoda umožňuje vysokou flexibilitu v přizpůsobování léčby individuálním potřebám pacienta:
nastavitelná průtoková rychlost k léčbě s nízkými objemy
speciální pediatrické jednorázové sety pro nízké objemy
možnost provedení adaptované APD (aAPD) díky proměnlivé době prodlevy a objemu napouštění
Možnost volby léčby a jejího pohodlí pro rodiče
v přístroji integrované animace Vás v průběhu terapie vedou
tichý systém hydraulických pump umožňuje kvalitní spánek po celou noc
technologie PIN snižuje počet rizikových kroků souvisejících s odpojením a opětovným napojením*

* Vypočítáno na základě předpisu připojení 4 vaků za den

bicaVera a balance – biokompatibilní PD roztoky

Odborníci doporučují, aby se standardem péče pro děti na peritoneální dialýze staly biokompatibilní vícekomorové PD roztoky s nízkým obsahem degradačních produktů glukózy (GDP).2 U dětí léčených pomocí biokompatibilních PD roztoků se projevuje významný pokrok v tělesném růstu, v porovnání s dětmi léčenými pomocí konvenčních roztoků.3

Koncentrace degradačních produktů glukózy (GDP) se výrazně liší. Roztoky balance a bicaVera vykazují nejnižší koncentrace GDP, v porovnání s ostatními biokompatibilními PD roztoky.7

VPOIS Balance 1,5% GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM
VPOIS Balance 1,5% GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM
VPOIS Balance 2,3% GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM
VPOIS Balance 2,3% GLUCOSE, 1,75MMOL/L CALCIUM
VPOIS Balance 4,25% GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM
VPOIS Balance 4,25% GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM

VPOIS bicaVera 1,5 % GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM
VPOIS bicaVera 1,5 % GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM
VPOIS bicaVera  2,3 % GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM
VPOIS bicaVera 2,3 % GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM
VPOIS bicaVera 4,25 % GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM
VPOIS bicaVera 4,25 % GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM

PD roztok s čistým bikarbonátem - bicaVera

bicaVera je roztok pufrovaný pouze bikarbonátem, který vykazuje lepší korekci metabolické acidózy než PD roztoky s obsahem laktátu.4,5 Tento roztok je doporučován v konečném stadiu renálního selhání2

Méně bolestivé napouštění

Použití PD roztoků s bikarbonátovým pufrem je spojeno s nižším výskytem bolestivosti napouštění4 a se sníženým kapilárním doplněním2 než u konvenčních roztoků s laktátovým pufrem.

Biokompatibilní roztoky mají zásadní význam pro růst dítěte

Růst dětí dialyzovaných biokompatibilními PD roztoky

Děti dialyzované biokompatibilními PD roztoky rostou lépe než děti dialyzované konvenčními roztoky.3

Biokompatibilní PD roztoky nejsou všechny stejné

Koncentrace GDP v PD roztocích se výrazně liší

Ostatní GDP: formaldehyd, 5-HMF, 2-furaldehyd, glyoxal, methylglyoxal, glukoson (Graf byl přejat z článku Himmele et al. PDI 20127)

BCM — Body Composition Monitor – snadná optimalizace léčby

Graf vývoje složení těla a krevního tlaku

Externí anonymní případ pacienta z Německa

U dialyzovaných dětí není vždy snadné odlišit nárůst hmotnosti vlivem růstu od převodnění.

BMC - Body Composition Monitor vám může pomoci stanovit individuální stupeň hydratace a stav výživy pacienta. Zařízení využívá metodu bioimpedanční spektroskopie a podává jasný obraz o stavu tekutin dítěte a o vývoji netukové a tukové tkáně v průběhu času.

 • přesné a vysoce reprodukovatelné údaje
 • založeno na typických pediatrických referenčních mezích8
 • snadno použitelné a neinvazivní
 • ověřeno u dětí9,10
 • snadná analýza dat pomocí nástroje pro řízený příjem tekutin (FMT) na osobním počítači
   

Další informace o BCM - Body Composition Monitoru

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

PD-Paed Plus
sleep•safe harmony
BCM – Body Composition Monitor
Související obsah
Cycler sleep•safe harmony

Lepší zítřek díky kvalitnějšímu spánku.

1 KDOQI Clinical Practice recommendations for PD adequacy. Am J Kidney Dis. 2006; 48 Suppl 1:146-158

2 Schmitt CP, Bakkaloglu SA, Klaus G, Schroeder C, Fischbach M: Solutions for peritoneal dialysis in children: recommendations by the European Pediatric Dialysis Working Group. Pediatric Nephrology  2011; 26(7):1137–47, page 1140.

3 Rees L, Azocar M, Borzych D, Watson AR, Büscher A, Edefonti A, Bilge I, Askenazi D, Leozappa G, Gonzales C, van Hoeck K, Secker D, Zurowska A, Rönnholm K, Bouts AHM, Stewart H, Ariceta G, Ranchin B, Warady BA, and Schaefer F, for the International Pediatric Peritoneal Dialysis Network (IPPN) registry. Growth in very young children undergoing chronic peritoneal dialysis. Journal of the American Society of Nephrology 2011; 22: 2303–2312, page 2307

4 Feriani M, Kirchgessner J, La Greca G, Passlick-Deetjen J. Randomized long-term evaluation of bicarbonate-buffered CAPD solution. Kidney International 1998;54(5):1731, 1732.

5 Haas S, Schmitt CP, Arbeiter K, Bonzel KE, Fischbach M, John U, Pieper AK, Schaub TP, Passlick-Deetjen J, Mehls O, Schaefer F: Improved acidosis correction and recovery of mesothelial cell mass with neutral-pH bicarbonate dialysis solution among children undergoing automated peritoneal dialysis. Journal of the American Society of Nephrology 2003;14:2632-38.

6 Mortier S, De Vriese AS, Van de Voorde J, Schaub TP, Passlick-Deetjen J, Lameire NH. Hemodynamic effects of peritoneal dialysis solutions on the rat peritoneal membrane: role of acidity, buffer choice, glucose concentration, and glucose degradation products. J Am Soc Nephrol 2002;13(2):480-9. Erratum in: Journal of the American Society of Nephrology 2002;13(5):1419-22, page 486.

7 Himmele R, Jensen L, Fenn D, Ho C, Sawin D, Diaz–Buxo J. A new neutral-pH low-GDP peritoneal dialysis fluid. Peritoneal Dialysis International 2012;32(4):449.

8 Wieskotten S, Knobloch V, Wiemann K, Wabel P, Wühl E, Schäfer F. Use of the BCM—body composition monitor in children – establishing new reference ranges. Pediatric Nephrology 2008; 23:1571–719.

9 Dasgupta I, Keane D, Lindley E, Shaheen I, Tyerman K, Schaefer F, Wühl E, Müller M, Bosy-Westphal A, Fors H, Dahlgren J, Chamney P, Wabel, P, Moissl U. Validating the use of bioimpedance spectroscopy for assessment of fluid status in children. Pediatric Nephrology (2018) 33:1601–1607.

10 Eng C, Bhowruth D, Mayes M, Stronach, L, Blaauw M, Barber A, Rees L, Shroff R. Assessing the hydration status of children with chronic kidney disease and on dialysis: a comparison of techniques. Nephrol Dial Transplant (2018) 33: 847–855.