Přeskočit na obsah

Renal Pharma

Renal Pharma

Léčivé přípravky používané u pacientů s onemocněním ledvin

 • vazače fosforu
 • vazač draslíku
 • intravenózní železo
 • aktivátor receptoru pro vitamin D

Široké portfolio produktů, dialyzačních technologií a služeb doplňují od roku 2009 léčiva divize Renal Pharma. Tato speciální divize léčiv společnosti Fresenius Medical Care průběžně připravuje komplexní spektrum léků pro pacienty s onemocněním ledvin a usiluje o jejich integraci v rámci inovativních léčebných postupů s cílem dosáhnout ještě lepších výsledků v léčbě dialyzovaných pacientů.

Léčivé přípravky

Léčiva snižující zvýšenou hladinu fosforu u dialyzovaných pacientů. Podobně jako příliš mnoho cholesterolu, i příliš mnoho fosforu v těle škodí. Fosfor přímo přispívá ke vzniku kalcifikací, zejména v cévách, a nepřímo škodí zvýšením koncentrací FGF 23. U dialyzovaných pacientů dále platí, že s vyšším FGF 23 je spojený vyšší výskyt komplikací i zvýšená mortalita. A protože dietou a dialýzou často nelze odstranit všechen nadbytečný fosfor, je třeba jeho hladinu snížit pomocí vazačů fosforu.

OsvaRen® - potahované tablety

OsvaRen® - potahované tablety

OsvaRen® - potahované tablety

Vše pod kontrolou při léčbě zvýšených fosfátů. Kombinovaný přípravek pro účinnou kontrolu fosfátů.

 • Účinná dlouhodobá kontrola fosfátů5
 • Bez zvýšeného rizika hyperkalcémie5
 • Magnézium obsažené v přípravku je dobře tolerováno5
   

Složení: Calcii acetas 435 mg a magnesii subcarbonas ponderosus 235 mg

Indikace: léčba hyperfosfatemie při chronické renální insuficienci u pacientů léčených dialýzou (hemodialýza, peritoneální dialýza).

Úhrada: přípravek je plně hrazený ze zdravotního pojištění, bez doplatku pacienta. Výdej přípravku vázán na lékařský předpis.

VPOIS Osvaren®

Vazače draslíku jsou léčiva, která snižují zvýšenou hladinu draslíku u pacientů s akutní nebo chronickou renální insufuciencí. K hyperkalemii docházi v situaci, kdy poškozené ledviny nedokáží dostatečně vyloučit všechen nadbytečný draslík. Nebezpečí hyperkalemie spočívá především ve zvýšení rizika nebezpečných srdečních arytmií.

Ke vzniku hyperkalemie může přispívat zvýšený příjem draslíku v dietě například v letním období v souvislosti s větší konzumací ovoce bohatého na draslík. Pokud dieta a ostatní léčebná opatření nestačí, je možné zvýšenou hladinu draslíku ovlivnit podáním vazače, který draslík ve střevě naváže a vyloučí se stolicí.

Resical® - prášek pro perorální/rektální suspenzi

Resical® - prášek pro perorální/rektální suspenzi

Resical® - prášek pro perorální/rektální suspenzi

Vyvážená bilance draslíku pro menší výskyt arytmií. Resical® podporuje spolehlivou kontrolu draslíku mimo dialýzu, čímž brání rozvoji nebezpečné hyperkalemie. 

 • Hyperkalémie představuje vážné ohrožení pro pacienty s ESRD
 • Resical® podporuje spolehlivou kontrolu draslíku mimo dialýzu, čímž brání rozvoji nebezpečné hyperkalémie 
 • V minulých více než 30 ti letech Resical® trvale prokazoval svůj význam při kontrole hladiny draslíku u pacientů
 • Společnost Fresenius Medical Care spoléhá při zajištění optimální hladiny draslíku mimo dialýzu na Resical®
 • Přípravek je v některých zemích EU registrován pod názvem Sorbisterit 
   

Složení: Calcii polystyrensulfonas 759 – 949 mg v 1 g prášku

Indikace: léčba hyperkalémie u pacientů s akutní a chronickou renální insuficiencí, včetně dialyzovaných pacientů

Úhrada: přípravek je plně hrazený ze zdravotního pojištění, bez doplatku pacienta. Výdej přípravku vázán na lékařský předpis.

VPOIS Resical®

Chronické selhání ledvin je velmi často doprovázené anemií, která je způsobena především relativním nedostatkem erytropoetinu a u hemodialyzovaných pacientů dále ztrátami železa zejména v důsledku krevních ztrát při samotné hemodialýze. Průměrná roční ztráta železa u dialyzovaných pacientů je až 2g.7,8 Železo, které organizmus přijímá ze stravy, nedokáže tyto ztráty nahradit a pacientům je nutné podávat jeho suplementaci.

Venofer® je určen k léčbě deficitu železa, pokud je z klinického hlediska nutný rychlý přísun železa, dále u pacientů, kteří netolerují perorální terapii železem nebo nespolupracují nebo pokud jsou u nich perorální přípravky železa neúčinné (např. u aktivních zánětlivých onemocnění střevního traktu). 

Venofer® - injekční roztok

Venofer® - injekční roztok

Venofer® - injekční roztok

Nejdéle používané intravenózně podávané železo. Umožňuje účinnou a rychlou úpravu nedostatku železa. 

 • Výrazně zlepšuje odpověď na léčbu ESA9
 • Vykazuje nejméně závážných alergických reakcí ve srovnání s jinými intravenózními přípravky železa10
 • Celosvětově bylo léčeno více než 20 milionů pacientů s více než 417 miliony předepsaných balení11

 

Složení: oxid železitý se sacharosou 100 mg

Indikace: léčba deficitu železa.

Úhrada: přípravek je plně hrazený ze zdravotního pojištění jako ZULP. Výdej přípravku vázán na lékařský předpis.

VPOIS Venofer®

U přibližně 7 z 10 pacientů s chronickým selháním ledvin ve stadiu 4 se vyskytuje sekundární hyperparathyreóza (sHPT).12 Paricalcitol Fresenius® je určený k prevenci a léčbě této komplikace u hemodialyzovaných pacientů.

Paricalcitol Fresenius 2 µg/ml a 5 µg/ml - injekční roztoky

Paricalcitol Fresenius® 2 µg/ml a 5 µg/ml - injekční roztoky

Paricalcitol Fresenius® 2 µg/ml a 5 µg/ml - injekční roztoky

Vysoce účinná léčba vitamínem D od výrobce zaměřeného na léčbu ledvin.  

 • Parikalcitol je selektivní aktivátor VDR13
 • Minimální účinek na hladiny vápníku a fosforu14,15
 • Paricalcitol Fresenius® pro účinnou kontrolu sekundární hyperparatyreózy 
   

Léčivá látka: paricalcitolum

Indikace: prevence a léčba sekundárního hyperparathyroidismu u pacientů s chronickým selháním ledvin léčených hemodialýzou.

Úhrada: přípravek je plně hrazený ze zdravotního pojištění jako ZULP. Výdej přípravku vázán na lékařský předpis.

VPOIS Paricalcitol Fresenius®

Katétrová zátka IntraLock®

Bližší informace o katétrové zátce IntraLock® naleznete na stránce o cévním přístupu.

Related content
Cycler sleep•safe harmony

As individual as your patients. 

Pumpa pro HDF

HighVolumeHDF as easy as HD.

1 Souhrn údajů o přípravku Velphoro®

2 Wilhelm M, Gaillard S, Rakov V, Funk F. The iron-based phosphate binder PA21 has potent phosphate binding capacity and minimal iron release across a physiological pH range in vitro. Clin Nephrol. 2014;81(4):251-258.

3 Tonelli M, Pannu N, Manns B. Oral phosphate binders in patients with kidney failure. New Engl J Med. 2010;362:1312-1324

4 Floege J et al., Safety and efficacy of PA21, a novel iron-based phosphate binder, in a long term phase III study. Floege J et al., Long-term effects of iron-based phosphate binder, sucroferric hydroxide, in dialysis patients. Nephrol Dial Transplant (2015) 0:1-9

5 De Francisco ALM et al. Evaluation of calcium acetate/magnesium carbonate as a phosphate binder compared with sevelamer hydrochloride in haemodialysis patients: a controlled randomized study (CALMAG study) comparing efficacy and tolerability. Nephrol Dial Transplant 2010: DOI 10.1093/ndt/gfq292.

6 Souhrn údajů o přípravku Recisal®

7 Major A et al. The effect of intravenous iron on the reticulocyte response to recombinant human erythropoietin. British Journal of Haematology 1997; 98: 292-294

8 Bailie GR et al. Hypersensitivity reactions and deaths associated with intravenous iron preparations. Nephrol Dial Transplant 2005; 20: 1443-1449

9 Data on file. Iron Sucrose Periodic Safety Update Report, February 2016. Luitpold Pharmaceuticals, Inc. Shirley, NY

10 Cook JD, Shikne BS. Iron deficiency: Definition and diagnosis. J Intern Med, 1989, 226, p. 349–355.

11 Fishbane S, Maesaka  JK. Iron Management in End-Stage Renal Disease. Am J Kidney Dis, 1997

12 Levin A, Bakris GL, Molitch M, et al. Prevalence of abnormal serum vitamin D, PTH, calcium, and phosphorus in patients with chronic kidney disease: results of the study to evaluate early kidney disease. Kidney Int. 2007;71(1):31-38.

13 Lund RJ et al., Am J Nephrol 2010;31:165 -170

14 Sprague SM et al., Kidney Int 2003;63:1483 -1490

15 Mittman N et al., Kidney Int 2010;78 Suppl 117:33 – 36

Katétrová zátka

Další informace o katétrové zátce IntraLock®