Přeskočit na obsah

Játra a hepatologie

Indikace u onemocnění jater

Klinické indikace v oboru hepatologie

Použití metod terapeutické aferézy pro podporu funkce jater je nezbytné pro odstranění nerozpustných toxinů z krevního řečiště. Pokud se terapeutická aferéza provádí navíc k dialyzačním metodám odstraňujících rozpustné toxiny, lze pacientovy potřeby plně uspokojit.

Existují dvě hlavní kategorie selhání jater: akutní a akutní na chronickém. Akutní selhání jater je syndrom, při němž u pacientů bez předchozího onemocnění jater dojde k akutnímu poškození jater a rychlé ztrátě jejich funkce. Naproti tomu selhání akutní na chronickém je definováno jako akutní zhoršení funkce jater pacientů se známým kompenzovaným chronickým onemocněním jater nebo stabilizovanou, kompenzovanou cirhózou.1

Podpora funkce jater systémem Prometheus® (Prometheus® liver support therapy) se používá u různých indikací při akutním i akutním na chronickém selhání jater jako způsob překlenutí („bridging“) doby do transplantace nebo obnovy funkce jater pacienta.2,3

Hepatorenální syndrom

U pacientů s cirhózou jater dochází k progredující dysfunkci oběhu, jež může vyústit v retenci renálních tekutin, ascites a diluční hyponatrémii a nakonec vede k hepatorenálnímu syndromu (HRS).

Charakteristickými znaky HRS II. typu jsou zvolna progredující renální selhání a refrakterní ascites, zatímco HRS I. typu představuje akutní stav charakterizovaný rychle progredujícím, funkčním selháním ledvinných funkcí. Spouštěčem HRS I. typu je obvykle urychlující příhoda spojená s multiorgánovým a multisystémovým selháním.4,5

Hepatorenální encefalopatie

Akutní jaterní encefalopatie je neuropsychiatrický syndrom, často spojený s fulminantní hepatitidou. Těžké selhání jater může způsobit zahlcení pacientovy krve toxiny. Většina těchto toxických látek je navázána na albumin. Je známo, že hrají klíčovou úlohu v patofyziologii významných komplikací selhání jater, např. jaterní encefalopatii.6,7

Refrakterní cholestatický pruritus

Pruritus je komplikací cholestázy, jež může být symptomem řady onemocnění jater. K rozvoji cholestázy může dojít u pacientů s obstrukcí žlučovodů, rarefakce žlučovodů nebo poškození hepatocytů.8,9

Jiné indikace

Kromě výše uvedených indikací lze mimotělní podporu funkce jater případně použít při léčbě následujících onemocnění:

  • Primární dysfunkce nebo afunkce štěpu po ortotopické transplantaci jater2,3
  • Nedostatečná funkce jater po parciální resekci2,3
  • Primární sklerózující cholangitida7
  • Wilsonova choroba10
     

a dalších

Související produkty
Léčebný systém Prometheus 4008H

Prometheus

 

1 Rademacher S, Oppert M et al. Artificial extracorporeal liver support therapy in patients with severe liver failure. Expert Review of Gastroenterology & Hepatology 2011; 5(5): 591–99.

2 Grodzicki M, Kotulski M et al. Results of treatment of acute liver failure patients with the use of the Prometheus FPSA System. Transplantation Proceedings 2009; 41: 3079–81.

3 Evenepoel P, Laleman W et al. Prometheus versus Molecular Adsorbents Recirculating System: Comparison of efficiency in two different liver detoxification devices. Artificial Organs 2006; 30(4): 276–84.

4 Arroyo V et al. Management of hepatorenal syndrome in patients with cirrhosis. Nature Review, Nephrology 7:517-526, 2011.

5 Kribben A et al. Effects of Fractionated Plasma Separation and Adsorption on Survival in Patients with Acute-On-Chronic Liver Failure. Gastroenterology 142 (4):782-789, 2012.

6 Rifai K. Prometheus - a new extracorporeal system for the treatnment of liver failure. In: Hepatic encephalopaty and nitrogen metabolism, edited by D Häusinger, et al. Berlin:Springer, 2006, p. 532-538.

7 Jung O et al. Long-Term Bridging of Acute on Chronic Liver Failure to Successful transplantation with an Extracorporeal Liver Support System. Zeitschrift für Gastroenterologie 45:21-24, 2007.

8 Rifai K et al. Treatment of severe refractory pruritus with fractionated plasma separation and adsorption (Prometheus®). Scandinavian Journal of Gastroenterology 41:1212-1217, 2006.

9 Ołdakowska-Jedynak U, et al. Treatment of pruritus with Prometheus dialysis and absorption system in a patient with benign recurrent intrahepatic cholestasis. Hepatology Research 44 (10):E304-E308, 2014.

10 Aagaard N K et al. A 15 Year-Old Girl with Severe Hemolytic Wilson's Crisis Recovered without Transplantation after Circulation with the Prometheus System. Blood Purification 28:102-107, 2009.