Přeskočit na obsah

FX classix

Dialyzátory FX classix

Prokázaná Fresenius kvalita pro standardní dialýzu

 • představuje důkaz o úspěchu membrány Helixone®
 • unikátní provedení třídy FX-class®
 • sterilizace INLINE parou
 • vysoká kapacita pro retenci endotoxinů

Klíčové vlastnosti

Dialyzátory FX Classix

Spojili jsme nejmodernější technologie a vytvořili tak typické funkční vlastnosti dialyzátorů FX. Geometrie svazku vláken, nanostruktura membrány, průtokový port a provedení krytu – všechny tyto prvky zlepšují účinnost, hemodynamiku, průtok dialyzátoru, bezpečnost při manipulaci. 

Homogenní průtok dialyzačního roztoku pro lepší clearance

 • Boční port pro vstup krve zajišťuje její homogenní průtok v hlavě dialyzátoru a zabraňuje vzniku stagnačních zón. Provedení portu minimalizuje riziko zalomení, a podílí se tak na zvýšení bezpečnosti.
 • Vysoká hustota kapilár vede k jejich rovnoměrnější distribuci. Díky tomu je možná homogenní distribuce vstupující krve do každé kapiláry ve svazku.
   

Optimální rozměry vláken

 • Zmenšený vnitřní průměr a tloušťka stěny vlákna zvyšují vnitřní filtraci a minimalizují difuzní odpor.
 • Takto je dosaženo výrazného zvýšení difuzní i konvekční clearance, což umožňuje účinně odstraňovat široké spektrum uremických toxinů.

Design krytu FX-class®

Výhody designu krytu FX-class®

Design krytu FX-class® byl optimalizován k dosažení efektivních podmínek pro průtok krve.

Design třídy FX-class®

Design třídy FX-class® ovlivňuje průtok dialyzačního roztoku, a tím i výkon dialyzátoru.

Hmotnost dialyzátoru

Hmotnost dialyzátoru hraje zásadní roli nejen z logistických důvodů, ale také z důvodu odpadového hospodářství. Kryt dialyzátoru FX-class® je vyroben z polypropylenu, který je v porovnání s běžně používaným polykarbonátem mnohem lehčí – dialyzátor FX-class® váží přibližně o polovinu míň než většina dialyzátorů.

Rozdíly v čistotě – sterilizace INLINE parou

Dialyzátory FX-class® jsou sterilizovány INLINE parou, procesem speciálně vyvinutým společností Fresenius Medical Care. 
Bez chemických reziduí Gamma sterilizace není třeba – vysoceionizující záření může zhoršit a změnit chemii materiálů a potenciálně vytvořit uvnitř dialyzátoru cytotoxická a karcinogenní rezidua. 
Nízké proplachovací objemy Doba a objem proplachu jsou, v porovnání s dialyzátory sterilizovanými gama zářením, výrazně kratší. 
Méně proplachování – nižší náklady Nižší proplachovací objemy představují nižší náklady na přípravu. 

Technologie

Lepší Clearance díky nanotechnologii

 • Technologie výroby membrány na bázi nanotechnologií (Nano Controlled Spinning, NCS™) dává materiálu Helixone® vysoce definovanou strukturu a distribuci pórů v nejvnitřnější oddělující oblasti membrány.
 • Konvenční póry jsou hrbolaté a nepravidelné, zatímco póry na vnitřní vrstvě membrány Helixone® jsou hladké a válcovité.
 • To snižuje odpor molekul při průchodu pórem a umožňuje jejich lepší odstranění.

Konvenční póry v membráně

Tvar pórů membrány Helixone®

Nepravidelné póry konvenční membrány

Póry membrány Helixone®

Tvar pórů membrány Helixone®

Hladké a oválné póry membrány Helixone® usnadňují odstranění uremických toxinů

Pore size distribution of Helixone® membranes

Díky technologii NCSTM je možná optimálnější distribuce velikosti pórů a větší průměrná velikost pórů

Optimalizované spektrum pórů díky nanotechnologii

Všechny membrány Helixone® nabízejí optimalizované filtrační vlastnosti, protože distribuce velikosti pórů je, v porovnání s původně vyráběnými membránami, používanými například v dialyzátorech řady F, přesnější. Oproti dialyzátorům řady F je průměrná velikost pórů větší a rozdíly v jejich velikosti jsou menší. To umožňuje lepší selektivní permeabilitu středních molekul, tzn. příznivější poměr filtrace β2-m/albumin.

Sterilizace INLINE parou

Proces sterilizace INLINE parou

Maximální čistota – sterilizace INLINE parou

Všechny dialyzátory FX-class® jsou sterilizovány unikátním procesem sterilizace INLINE parou:

 1. Strana krve i dialyzačního roztoku jsou nepřetržitě proplachovány parou o teplotě 121 °C nebo vyšší, po dobu minimálně 15 minut. Díky proplachování horkou parou bez chemických reziduí je dosaženo extrémně nízkých koncentrací reziduí v dialyzátoru.
 2. Dialyzátor se proplachuje sterilní vodou.
 3. Pomocí bodového bublinkového testu se u každého dialyzátoru testuje integrita kapilár.
 4. Dialyzátory se suší teplým sterilním vzduchem.
 5. Po vysušení se uzavřou vstupní i výstupní porty.

Výhody procesu sterilizace INLINE parou

 • Vysoce čisté, sterilní a apyrogenní dialyzátory, bez potenciálně škodlivých reziduí vzniklých při sterilizaci.
 • Sterilizací není dotčena biokompatibilita membrán.
 • Optimalizace využití zdrojů díky nízkým proplachovacím objemům: je zapotřebí pouze 500 ml.
 • Minimalizace rizika úniku krve a prasknutí kapilár díky testování 100% integrity kapilár.
 • Suché dialyzátory s minimálním rizikem kontaminace mikrobiálním růstem.

Testování integrity vláken

Všechny dialyzátory musejí projít bodovým bublinkovým testem. Při něm se pod tlakem vhání sterilní vzduch do kompartmentu pro dialyzační roztok. Krevní kompartment obsahuje sterilní vodu. Pokud dojde k jakémukoli úniku v membráně, vzduch membránou projde a vytvoří bublinky. Test integrity minimalizuje riziko prasknutí kapilár a úniku krve.

Vysoká kapacita zádržnosti endotoxinů v membráně Helixone®

Vysoká kapacita zádržnosti endotoxinů v membráně Helixone®

V případě zájmu o brožuru nás kontaktujte:

Weber V. et al., Blood Purification (2003); 21: 365.