Přeskočit na obsah

Výroba vody pro dialýzu

Rozvod vody pro dialýzu, Fresenius Medical Care

Komplexní zařízení na úpravu vody pro dialyzační střediska

 • komplexní řady systémů pro reverzní osmózu
 • individualizované zařízení na úpravu vody
 • vysoký standard čištění vody pro dialýzu
 • AquaA, AquaBplus, AquaC

Stručný přehled systémů pro úpravu vody

Naším cílem je zajistit požadovanou kvalitu kapalin, a proto naše produktové řady zahrnují nejrůznější systémy pro různé fáze čištění, například systémy pro reverzní osmózu. Vhodný systém si můžete sestavit podle svých osobních preferencí a místních požadavků.

Produktová řada AquaA

Naše inovace odpovídají Vašim požadavkům

AquaA

AquaA je vyspělý systém pro přípravu permeátu v dialyzačních centrech, který může permeát produkovat rychlostí až 4 000 l/hod.

Výhody systému AquaA:

 • integrované vzorkovací porty pro postupy kontroly kvality
 • integrovaný systém kontroly před a během dialýzy
 • provoz šetřící energii a vodu
 • dálkové ovládání
 • nouzový provoz
 • připraveno k integraci do dialyzačních a nemocničních IT systémů

AquaA2

AquaA2 je dodatečný modul pro reverzní osmózu (2. stupeň) pro systém AquaA, který splňuje vyšší požadavky na kvalitu permeátu v moderních dialyzačních centrech.

Výhody modulu AquaA2:

 • plná záloha
 • vyšší kvalita permeátu
 • v akutních případech je možný provoz ve formě samostatné jednotky 

AquaHT

AquaHT je modul pro dezinfekci horkou vodou, který je navržen k integraci do produktové řady AquaA. Umožňuje horkou dezinfekci modulů AquaA i AquaA2.

Výhody modulu AquaHT:

 • integrovaná horká dezinfekce až 40 dialyzačních přístrojů současně
 • horká dezinfekce se provádí automaticky a je v systému zdokumentována dle požadavků normy ISO 26722:2009
 • modul AquaHT umožňuje nepřetržitou dezinfekci; po horké dezinfekci smyčky permeátu může následovat dezinfekce membrán reverzní osmózy

AquaUF

AquaUF je ultrafiltrační modul pro vyšší kvalitu permeátu.

Výhody modulu AquaUF:

 • zvýšená kvalita permeátu
 • odstranění mikroorganizmů, bakterií a virů
 • horká dezinfekce ultrafiltračního modulu
 • možnost bypassu
 • vysoká chemická odolnost, dvouvrstvá struktura

Produktová řada AquaBplus

Správná volba pro váš rozpočet

AquaBplus

AquaBplus je základní modul pro přípravu permeátu v dialyzačním středisku.

Výhody AquaBplus:

 • řízení senzorů a hydraulických systémů pomocí integrovaných rutinních funkčních testů
 • snadno ovladatelné rozhraní
 • možnost vylepšení pomocí celé řady doplňků
 • možnost připojení k počítačové síti

AquaBplus B2

AquaBplus B2 je druhý stupeň produktové řady AquaBplus. Je navržen tak, aby splňoval potřeby a standardy kvality moderního dialyzačního střediska.

Výhody modulu AquaBplus B2:

 • oba stupně lze používat společně nebo samostatně (k zajištění zálohy nebo vyšší kvality permeátu)

AquaBplus HF

AquaBplus HF umožňuje horkou dezinfekci distribuční smyčky permeátu a dialyzačních přístrojů včetně připojovacích hadic.   

Výhody modulu AquaBplus HF:

 • dezinfekce až pěti dialyzačních přístrojů zároveň
 • může být nainstalován dodatečně
 • redukce tvorby biofirmu v distribuční smyčce permeátu a připojených odběrových místech bez dodatečné chemické dezinfekce 
 • kontinuální monitorování teploty

Produktová řada AquaC

Když je cílem nezávislost

AquaC UNO H

Aqua C UNO H představuje mobilní model pro reverzní osmózu pro jednoho pacienta, který umožňuje horkou dezinfekci zařízení. Je určen pro použití na jednotkách intenzivní péče a pro domácí dialýzu. 

Výhody AquaC UNO H:

 • podstatné snížení rizik při použití horké vody k dezinfekci místo chemikálií
 • horká dezinfekce membrány a distribuční smyčky
 • horká dezinfekce rozhraní v kombinaci s dialyzačním přístrojem 5008/5008S CorDiax
 • automatický sběr dat a monitoring
 • připojení k počítačové síti
 • start/stop komunikace s dialyzačním přístrojem
 • nízká hladina hluku
 • délka distribuční smyčky až 10 m

AquaUNO

AquaUNO je mobilní model pro reverzní osmózu u jednoho pacienta. Je určen pro použití na jednotkách intenzivní péče a pro domácí dialýzu. 

Výhody  AquaUNO:

 • automatické cykly proplachování
 • monitorování cyklů čištění
 • společné spuštění/zastavení s dialyzačním přístrojem
 • nízká hlučnost

Vysoká flexibilita – volitelné vozíky pro AquaUNO

Porter S - Fresenius Medical Care

Porter S

Porter S s jedním předfiltrem – Fresenius Medical Care

Porter S s jedním předfiltrem

Porter S se dvěma předfiltry – Fresenius Medical Care

Porter S se dvěma předfiltry

Standardní vozík – Fresenius Medical Care

Standardní vozík

Rozšířený vozík – Fresenius Medical Care

Rozšířený vozík

AquaWTU

AquaWTU je kompletní systém na úpravu vody reverzní osmózou, určený k zásobování až 5 dialyzačních přístrojů. Celý systém je uložen ve skříni a skládá se z předúpravy a reverzní osmózy.

Výhody AquaWTU:

 • výroba dialyzačního permeátu z pitné vody
 • automatické cykly proplachování
 • programovatelná funkce spuštění/zastavení
 • snadno ovladatelné rozhraní
 • integrovaná předfiltrace, včetně změkčovače

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

Produktová řada AquaA
Produktová řada AquaBplus
Produktová řada AquaC
AquaWTU
Související obsah
Klíčová vizualizace rozvodu koncentrátu – Fresenius Medical Care

Spolehlivá příprava a rozvod kyselého koncentrátu