Přeskočit na obsah

Filtry pro CRRT a plazmaferézu

Filtr EMiC®2

Vhodné pro citrátovou Ci-Ca® a heparinovou antikoagulaci

 • sterilizováno INLINE parou
 • dlouhá životnost filtru
 • vynikající biokompatibilita
 • Fresenius Polysulfone® kapiláry s minimálním rizikem úniku krve
 • volitelná velikost filtrů podle potřeb pacienta

Klíčové vlastnosti

Sterilizace INLINE parou

Všechny filtry jsou sterilizovány unikátním procesem sterilizace INLINE parou:  

 • strana krve i dialyzačního roztoku jsou nepřetržitě proplachovány parou o teplotě 121 °C nebo vyšší, po dobu minimálně 15 minut
 • díky proplachování horkou parou bez chemických reziduí je dosaženo extrémně nízkých koncentrací reziduí ve filtru
 • filtr se proplachuje sterilní vodou
 • pomocí bodového bublinkového testu se u každého filtru testuje integrita kapilár
 • filtry se suší teplým sterilním vzduchem
 • po vysušení se uzavřou vstupní i výstupní porty
Kapilára

Důležitým bezpečnostním opatřením je testování 100% těsnosti všech filtrů pomocí sterilní vody a sterilního filtrovaného vzduchu. To je možné pouze díky speciální struktuře membrány Fresenius Polysulfone® a díky absenci látek ucpávajících póry, jako je glycerin.

Všechny výrobní kroky – od výroby membrány až po konečný filtr – jsou vzájemně provázané. Díky tomu můžeme zajistit konstantně nejvyšší kvalitu.

Ultraflux®

Filtry AVpaed, AV400S, AV600S a AV1000S mají různou velikost povrchu, ale stejně spolehlivou membránu. Pomocí těchto filtrů lze provést eliminaci látek s molekulovou hmotností přibližně do 30 kDa, přičemž zůstanou zachovány důležité plazmatické proteiny, jako je albumin, a buněčné složky krve.

High Cut-off (HCO) membrána filtru Ultraflux® EMiC®2 je optimalizována ke zvýšenému odstraňování středních molekul při zachování retence důležitých plazmatických proteinů.

Ultraflux® EMiC®2 ve stručnosti:

 • vysoce propustné póry a přizpůsobená hraniční velikost molekul přibližně 40 kDa
 • zvýšená clearance myoglobinu při rabdomyolýze a cytokinů, interleukinů a dalších faktorů při sepsi
 • strmá křivka sieving koeficientů blízce napodobuje glomerulární bazální membránu
 • zmenšení rozdílů oproti fyziologickým funkcím ledvin

plasmaFlux®

 • jednodušší příprava díky suchým plazmatickým filtrům P1dry a P2dry
 • volný přestup proteinů i s molekulovou hmotností přesahující dva miliony Daltonů
 • zadržení krvinek
 • dvouvrstvá membrána brání krvinkám blokovat jemné póry
 • Fresenius Polysulfone® s vysokou biokompatibilitou
Filtr EMiC®2 a modul Ci-Ca®

EMiC®2

Lepší odstraňování středních molekul

Filtr EMiC®2 k odstraňování středních molekul

 • Enhanced Middle Molecule Clearance - vysoká účinnost odstraňování středních molekul
 • cut-off přibližně 40 kDa (HCO filtr)
 • pokročilá technologie ondulace vláken zvyšuje účinnost díky homogennímu průtoku dialyzačního roztoku kolem vláken
 • strmá křivka sieving koeficientů blízce napodobuje glomerulární bazální membránu
 • velmi stabilní hladina albuminu
 • vysoká účinnost i při nízkém průtoku krve
Schematické zobrazení sieving koeficientů

Schematické zobrazení sieving koeficientů

Ultraflux® EMiC®2 těží z moderní membránové technologie, která nabízí vyšší propustnost pórů a přiměřenou zádržnost.

Typ Plocha Plnicí objem
Ultraflux® EMiC®2 1,8 m2   130 ml
Ultraflux® AV Filter

Ultraflux® AV Filter

Ultraflux® AV

Parou sterilizované Fresenius Polysulfone® filtry

Filtry Ultraflux® obsahují membránu Fresenius Polysulfone®, která je navržena speciálně pro kontinuální náhradu funkce ledvin. Touto membránou lze eliminovat látky s molekulovou hmotností přibližně až do 30 kD. Plazmatické proteiny, jako je albumin, ostatní velké molekuly a buněčné složky krve se zachovají. Filtrační vlastnosti membrány se blíží přirozené funkci lidských ledvin.

Díky vysoké mechanické stabilitě a vynikající životnosti lze používat filtry Ultraflux® AV paed, AV 400S, AV 600S, AV 1000S při všech metodách kontinuální náhrady funkce ledvin.

Kapiláry ve filtrech Ultraflux® mají velký vnitřní průměr a tenkou stěnu, což zlepšuje geometrii průtoku a poskytuje následující výhody:

 • nízký průtokový odpor v kapilárách snižuje tření a střihové síly
 • vysoká míra výměny tekutin umožňuje neomezený průtok ultrafiltrátu
 • vynikající životnost filtru
Typ Plocha Plnicí objem
Ultraflux® AV400S 0,75 m2 52 ml
Ultraflux® AV600S 1,4 m2 100 ml
Ultraflux® AV1000S 1,8 m2 130 ml
Ultraflux® AVpaed 0,2 m2 18 ml, luer-lock porty pro dialyzační roztok a filtrát
plasmaFlux® - P1dry/P2dry

plasmaFlux®

plasmaFlux® - P1dry/P2dry

Parou sterilizovaný suchý plazmafiltr s dvouvrstvou strukturou a modelovanou topologií membrány

 • Díky suchému provedení je možná jednodušší příprava s kratším proplachem.
 • Póry umožňují volný průchod proteinových složek, jako jsou imunoglobuliny, lipoproteiny a další velké molekuly s molekulovou hmotností přesahující i hodnotu dva miliony Daltonů.
 • Povrch membrány pro kontakt s krví má topologii hrubé síťky, která brání ucpání pórů krvinkami. Proto je možný stabilní proces filtrace při nízkém transmembránovém tlaku, s vynikajícím sieving koeficientem.
 • Krvinky neprocházejí přes membránu.
 • Povrchová vrstva uvnitř kapiláry je obklopena a stabilizována druhou homogenní vrstvou s jemnými póry.
 • Membrána Fresenius Polysulfone® je vysoce biokompatibilní.

Dvouvrstvá struktura membrány plazmafiltru P1dry/P2dry

Snímek plazmafiltru z elektronového mikroskopu

vlevo: snímek kapiláry P1dry/P2dry z elektronového mikroskopu s náhledem do dutého vlákna vpravo: zvětšení vnitřního povrchu a průřez dvouvrstvou membránou

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

plasmaFlux®
Ultraflux® AV 400 S / AV 600 S / AV 1000 S /AV paed / Ultraflux® EMiC®