Přeskočit na obsah

Akutní terapie

CRRT – spolehlivá a účinná volba

Kontinuální náhrada funkce ledvin (CRRT) je spolehlivou a účinnou volbou pro pacienty s akutním selháním ledvin (AKI). Při CRRT se krev očišťuje pomocí speciálních roztoků a filtrů, čímž napodobuje přirozenou funkci ledvin a udržuje relativně stálou hladinu tekutin v těle. Společnost Fresenius Medical Care nabízí účinnou a spolehlivou léčbu AKI, přizpůsobenou specifickým potřebám každého pacienta. Kromě několika metod CRRT nabízí společnost Fresenius Medical Care také možnost plazmaferézy.

Podpora funkce jater pomocí adsorpce a dialýzy

Kombinací mimotělního očišťování krve od látek rozpustných ve vodě a adsorpce bilirubinu pomocí adsorbéru CytoSorb® lze snižovat škodlivé účinky těchto látek na játra i na další orgány.

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

CytoSorb®