Přeskočit na obsah

Kontrola objemu u peritoneální dialýzy

Lékař drží vodováhu

Praktický způsob hodnocení a korekce stavu tekutin

  • rychlé hodnocení stavu tekutin a rozpoznání trendů
  • časnější provedení změn v terapii
  • široká paleta snadno použitelných praktických nástrojů pro kontrolu objemu

Klíčové vlastnosti

Kontrola objemu – tři kroky pro lepší kontrolu objemu

kroky pro lepší kontrolu objemu
BCM-Body Composition Monitor

BCM-Body Composition Monitor

Hodnocení stavu a trendů

Rutinní hodnocení stavu tekutin

Snadno použitelný BCM-Body Composition Monitor je významným pomocníkem při rutinním hodnocení pacientů. V hlavních centrech pro peritoneální dialýzu se stává standardem.

Tato nejmodernější technologie vám díky kvantifikaci převodnění poskytne přesnější představu o aktuálním stavu tekutin v těle pacienta.

Analyzujte trend stavu tekutin

BCM-Body Composition Monitor lze efektivně používat ke kontinuálnímu monitorování změn a trendu stavu tekutin v čase. Analýza trendů může vám a vašemu personálu poskytovat důležitou zpětnou vazbu a doporučení při rozhodování o terapii.1

Zlepšení kontroly objemu díky přehledu2

Zlepšení stavu objemu tekutin

Skupina 1: Pacienti a jejich ošetřující sestry byli informováni o stavu hydratace

Grafy byly přejaty z původní publikace

Zlepšení stavu objemu tekutin

Skupina 2: Pacienti a jejich ošetřující sestry nebyli informováni o stavu hydratace

Nejprve vyhodnoťte příjem tekutin

Při hodnocení příčin nerovnováhy tekutin je nejdůležitější nejprve zjistit reverzibilní příčiny. Dodržování pokynů týkajících se příjmu tekutin usnadní celkovou korekci nerovnováhy tekutin.

Využijte informovanost k lepšímu dodržování pokynů ze strany pacientů. P3 funkce kontroly objemu doporučí přístup, který je snadno aplikovatelný pro váš personál a ještě snadnější pro vaše pacienty.

Zlepšete informovanost o příjmu tekutin

Použití BCM-Body Composition Monitoru v randomizované kontrolované studii ukázalo přesvědčivé výsledky. Pacienti, kteří znali svůj stav tekutin díky BCM-Body Composition Monitoru měli po třech měsících sledování významně lepší kontrolu objemu. Takto lze snížit výskyt epizod nadměrné hydratace jednoduše pouhým zlepšením informovanosti pacientů.2

Optimalizujte výstup

Adaptovaná peritoneální dialýza zlepšuje proces ultrafiltrace i clearance

Vyšší ultrafiltrace3

Vyšší ultrafiltrace
Vyšší ultrafiltrace3

APD–C: Konvenční APD
APD-A: Adaptovaná APD

Grafy byly přejaty z původní publikace

Odstranění většího množství sodíku3

Odstranění většího množství sodíku
Odstranění většího množství sodíku3

APD–C: Konvenční APD
APD-A: Adaptovaná APD

Adaptovaná peritoneální dialýza
Adaptovaná PD podporuje proces ultrafiltrace i clearance kombinací sekvence krátké doby prodlevy a malých plnicích objemů s dlouhou dobou prodlevy a velkými plnicími objemy, a to bez dodatečného času a nákladů navíc a se současným snížením absorpce glukózy během dialyzačního ošetření.3

Zachovejte reziduální funkci ledvin a kapacitu ultrafiltrace pro maximální účinnost
Reziduální funkce ledvin je důležitá k odstraňování tekutin. Studie potvrzují, že při použití peritoneálních roztoků s ultranízkým obsahem GDP lze u pacientů zachovat reziduální funkci ledvin déle než při použití konvenčních peritoneálních roztoků.4,5

Peritoneální roztoky s ultranízkým obsahem GDP mohou také snižovat negativní vliv chronické expozice na peritoneální membráně, a zachovat tak déle její funkci.6,7,8

Zachování reziduální funkce ledvin je důležité pro výdej moči a regulaci stavu tekutin. Proto je použití roztoků s ultranízkým obsahem GDP důležitou součástí řízení příjmu tekutin vašich pacientů.

Studie

Studie EuroBCM se zachováním euvolémie při peritoneální dialýze

Výsledky studie EuroBCM1

Výsledky 639 pacientů z 28 středisek ze 6 zemí:

  • 40 % normohydratovaných
  • 7 % dehydratovaných
  • 53 % převodněných

Důležité faktory při hodnocení stavu tekutin:

  • Při hodnocení stavu tekutin může být samotná hodnota ultrafiltrace zavádějící.
  • Stav tekutin je z převážné části dán rovnováhou mezi příjmem a výdejem v čase. Chcete-li zlepšit stav tekutin pacienta, musíte kontrolovat obě misky vah a stanovit trend stavu tekutin.
  • Krevní tlak může být při hodnocení stavu tekutin zavádějící a může vést k chybným terapeutickým rozhodnutím.

Stav tekutin je z převážné části dán rovnováhou mezi příjmem a výdejem v čase.

Rovnováha stavu tekutin

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

BCM-Body Composition Monitor

1 Van Biesen W, Williams JD, Covic AC, Fan S, Claes K, et al. (2011) Fluid Status in Peritoneal Dialysis Patients: The European Body Composition Monitoring (EuroBCM) Study Cohort. PLoS ONE 6(2): e17148. doi:10.1371/journal.pone.0017148

2 Luo Y, Lu X, Woods F, Wang T. Volume Control in Peritoneal Dialysis Patients Guided by Bioimpedance Spectroscopy Assessment. Blood Purification 2011;31:296-302.

3 Fischbach M, Issad B, Dubois V, and Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8.

4 Kim S, Oh J, Kim S, Chung W, Ahn C, Kim SG, Oh KH. Benefits of biocompatible PD fluid for preservation of residual renal function in incident CAPD patients: a 1-year study. Nephrol Dial Transplant 2009;24(9):2899-90.

5 Haag-Weber M, Krämer R, Haake R, Islam MS, Prischl F, Haug U, Nabut JL, Deppisch R. Low-GDP fluid (Gambrosol trio) attenuates decline of residual renal function in PD patients: a prospective randomized study. On behalf of the DIUREST Study Group. Nephrology Dialysis Transplantation 2010;25(7):2288-96.

6 Williams JD, Topley N, Craig KJ, Mackenzie RK, Pischetsrieder M, Lage C,Passlick-Deetjen J; Euro Balance Trial Group. The Euro-Balance Trial: the effect of a new biocompatible peritoneal dialysis fluid (balance) on the peritoneal membrane. Kidney International 2004;66(1):408-18.

7 Weiss L, Stegmayr B, Malmsten G, Tejde M, Hadimeri H, Siegert CE, Ahlmén J, Larsson R, Ingman B, Simonsen O, van Hamersvelt HW, Johansson AC, Hylander B, Mayr M, Nilsson PH, Andersson PO, De los Rios T. Biocompatibility and tolerability of a purely bicarbonate-buffered peritoneal dialysis solution. Peritoneal Dialysis International 2009;29(6):630-633.

8 Rippe B, Simonsen O, Heimbürger O, Christensson A, Haraldsson B, et al. Long-term clinical effects of a peritoneal dialysis fluid with less glucose degradation products. Kidney International 2001;59(1):348-57.

Související obsah
Vizualizace adaptované APD

Dosažení lepších výsledků při stejném objemu