Přeskočit na obsah

Domácí hemodialýza

Moderní terapie a služby pro pacienty na domácí hemodialýze

Terapie a služby pro pacienty na domácí dialýze

 • přizpůsobeno životnímu stylu pacientů
 • možnost cestovat s vlastním přístrojem
 • snadná instalace

Naše rozsáhlé zkušenosti s dialýzou u vás doma

Domácí hemodialýza (HHD) představuje pro mnoho pacientů s konečným stadiem onemocnění ledvin možnou alternativu k léčbě v dialyzačním středisku.

Tito pacienti mohou rozsáhlé zkušenosti naší společnosti v oblasti dialýzy využít u sebe doma. S domácí dialýzou společnost Fresenius Medical Care nabízí flexibilní možnosti léčby včetně provádění dialýz přes den nebo v noci během spánku, což vám umožní trávit den po svém:

 • možnost přípravy dialyzačního roztoku z koncentrátů nebo využití vaků s předpřipraveným dialyzačním roztokem;
 • bezpečnostní prvky, které poskytují vám i vašim pacientům jistotu při dialýze přes den i přes noc;
 • technická podpora, která pomůže vám i vašim pacientům.
   

Společnost Fresenius Medical Care nabízí kompletní portfolio optimalizovaného příslušenství jak k systému 5008S CorDiax, tak k NxStage® System One™. Díky tomu může být domácí dialýza spolehlivá a snadná. Portfolio produktů pro domácí dialýzu společnosti Fresenius Medical Care klade důraz na potřeby a bezpečnost pacienta.

Možnosti léčby

Na frekvenci a době trvání dialýzy záleží

Častější a/nebo déle trvající dialýza může zlepšit klinické výsledky.

Častější domácí dialýza

Domácí dialýza umožňuje častější léčbu, například krátkou denní hemodialýzu 5-6krát týdně. Častější dialýza je spojována se zlepšením klinických výsledků u pacientů, zahrnující např. zlepšení krevního tlaku4, zkrácení rekonvalescenční doby po dialýze3 a celkové zlepšení pohody pacienta.2,3

Častější domácí dialýza podporuje individuální léčbu pacientů dle jejich zdravotních potřeb a životního stylu. Pacienti mají větší kontrolu nad tím, kdy a jak dlouho se dialyzují.

Noční domácí dialýza

Noční domácí dialýza probíhá přes noc, zatímco paciet spí. Dialyzační léčba může být pomalejší a delší, což se více podobá funkci zdravých ledvin. Noční domácí dialýza může být více šetrná k srdci ve srovnání se standardní dialýzou třikrát týdně.1

Noční domácí dialýza je spojována se zlepšením hladiny fosforu a ß2-m clearance, což může znamenat volnější dietní režim dialyzovaného pacienta.1

Pacienti mají během dne více času na práci, péči o děti a na své zájmy.

System OneTM, ***

Zaměřeno na domácí hemodialýzu

Kazeta s předpřipojeným dialyzátorem

 • snadné zakládání kazety připravené k okamžitému použití umožňuje snadné připojení a rychlé vyjmutí z přístroje po ukončení léčby.
   

System One™ Cycler

 • srdce systému, které obsahuje čerpadla a ovládací prvky systému;
 • snadná a intuitivní obsluha v jednoduchém uživatelském rozhraní;
 • přenosnost přístroje* poskytuje pacientům svobodu léčby v prostředí domova nebo na cestách.5
   

Systém přípravy dialyzačního roztoku PureFlow™ SL

 • purifikace vody a příprava jedné várky roztoku;
 • obvykle nevyžaduje zvláštní zásah do rozvodů vody v domácnosti*. Ten závisí na individuální situaci;5
 • spojení úpravy vody s míchacím a ohřívacím systémem umožňuje přípravu ultračisté vody a dialyzačního roztoku z vody z vodovodu.6

Dialyzační systém 5008S CorDiax

Dialyzační systém 5008S CorDiax a AquaC Uno H představují další možnost pro domácí dialýzu podporovanou společností Fresenius Medical Care.

Výhody systému:

 • Propracované bezpečnostní prvky
  • speciální uživatelské rozhraní a zjednodušená pacientská obrazovka pro snadný přístup ke klíčovým funkcím nastavení léčby;
  • lepší monitorování venózní cesty pomocí funkce monitorování venózního přístupu (VAM), dynamického a vysoce citlivého monitorování venózního tlaku;
  • jednorázový nalepovací senzor s detektorem vlhkosti VenAcc umožňuje okamžitou detekci i malého množství krve v okolí vpichu jehly.
    
 • HighVolumeHDF zlepšuje klinické výsledky pacientů6
  • nižší četnost hospitalizací a vyšší míra přežívání pacientů;7
  • lepší kardiovaskulární stabilita a nižší riziko hypotenzních příhod v porovnání s hemodialýzou.7
    
 • Ergonomické provedení pro snadné použití
  • ONLINE plnění pro snadnou přípravu mimotělního oběhu: odpadá potřeba předpřipravených proplachovacích roztoků pro plnění, reinfuze a bolus;
  • otočná obrazovka s dobrou viditelností a možností ztlumení jasu pro nerušené provádění noční dialýzy;
  • dálkový ovladač s bezdrátovou komunikací a nouzovým tlačítkem ke snadnému ovládání klíčových parametrů léčby.

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

5008S CorDiax
VenAcc – externí detektor vlhkosti
NxStage System One
AquaC Uno H

* Elektrotechnické a vodoinstalacní požadavky podléhají místním a státním predpisům.
*** "System One” je chráněco slovní ochranou známkou v některých zemích.

1 Pierratos A. et al. Nocturnal Hemodialysis: three-year experience. J Am Soc Nephrol 9: 859-868, 1998. 

Walker R. et al. Home hemodialysis: a comprehensive review of patient-centered and economic considerations. ClinicoEconomics and Outcomes Research 9: 149-161, 2017

3 Jaber B. et al. Effect of daily hemodialysis on depressive symptoms and postdialysis recovery time: interim report from the FREEDOM (Following Rehabilitation, Economics and Everyday-Dialysis Outcome Measurements) Study. Am J Kidney 
  Dis 56(3): 531-539, 2010

4 Mucsi I. et al. Control of serum phosphate without any phosphate binders in patients treated with nocturnal hemodialysis. Kidney Int 53: 1399-1404, 1998

5 Požadavky na prostředí pro léčbu viz uživatelská příručka.

6 Požadavky na čistotu zdrojové vody viz uživatelská příručka.

7 Maduell F. et al. High-efficiency postdilution online hemodiafiltration reduces all-cause mortality in hemodialysis patients. Journal of the American Society of Nephrology 2013; 24(3): 487–97

S hemodialyzační léčbou jsou v jakémkoli prostředí spojena rizika a určitá rizika sebou nese domácí prostředí. Domácí dialýza se provádí bez přítomnosti zdravotnického personálu. Pacienti a jejich pečovatelé musí být vyškoleni v případě potřeby zajištění lékařské či technické pomoci.
Terapie se musí provádět podle předpisu lékaře a musí být sledována vyškolenou a kvalifikovanou osobou, kterou předepisující lékař považuje za způsobilou k používání tohoto zařízení.

Související obsah
HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF je Fresenius Medical Care