Přeskočit na obsah

Domácí dialyzační terapie

Ta správná léčba ve správný čas a na správném místě

S naším portfoliem pro peritoneální dialýzu a domácí hemodialýzu můžete mít jistotu, že máte vše potřebné k optimalizaci výsledků léčby svých pacientů a přitom vyhovíte jejich osobním preferencím. 

Váš partner v oblasti domácí dialýzy

Pacienti na dialýze jsou na dlouhé cestě a existují dobré důvody, proč nejprve zvážit domácí dialýzu. Přestože informovaní pacienti by pravděpodobně zvažovali zahájení dialýzy formou poskytované péče, zdravotničtí profesionálové vidí domácí léčbu jako z dlouhodobějšího hlediska nejvhodnější.1,2 Společné rozhodování pomáhá lékařům najít tu nejvhodnější léčbu.3 Domácí léčba může také znamenat úsporu nákladů.4

Společnost Fresenius Medical Care je vaším partnerem v oblasti domácí dialýzy. Nabízí řadu řešení pro peritoneální dialýzu (PD) i domácí hemodialýzu (HHD) a také související klinická a praktická řešení. Pacientovi během celé jeho cesty i při všech změnách léčby poskytujeme úplnou podporu.

Díky našim vysokým standardům můžete mít jistotu, že máte vše potřebné k optimalizaci výsledků léčby svých pacientů a přitom vyhovíte jejich osobním preferencím.

Patient during CAPD

CAPD:  Klinická řešení individualizace léčby vašich pacientů

Mohou malé detaily udělat velký rozdíl?

V oblasti kontinuální ambulantní peritoneální dialýzy (CAPD) jsou naše individuální klinická řešení navržena za účelem přizpůsobení léčby vašich pacientů.

Systém stay•safe – malé detaily, velký rozdíl

Systém stay•safe byl speciálně navržen pro bezpečnou a pohodlnou každodenní CAPD léčbu:5-9

 • stay•safe DISC provádí pacienta základními kroky léčby a zjednodušuje manipulační postup.
 • modrý stay•safe PIN automaticky uzavře prodloužení katétru před odpojením, což snižuje počet rizikových kroků a související nebezpečí kontaminace při dotyku.
   

Více informací

Pacientka s vnoučetem

APD: Léčba přizpůsobená pacientovi s možností  úpravy podle potřeby

Přizpůsobí se každému pacientovi: sleep•safe harmony

Jak může jeden cycler přizpůsobit léčbu potřebám pacientů?

V rámci automatizované peritoneální dialýzy (APD) náš cycler sleep•safe harmony nabízí pokročilé funkce, jejichž cílem je zlepšovat péči o pacienty. Pomáhá pacientům s dodržováním pokynů a zkracuje potřebnou dobu školení. Se cyclerem sleep•safe harmony můžete při adaptované APD (aAPD) zkombinovat cykly s krátkými prodlevami a malými plnicími objemy a cykly s dlouhými prodlevami a velkými plnicími objemy společně s proměnlivou koncentrací glukózy. Adaptovaná APD představuje nový způsob preskripce peritoneální dialýzy, kterým se optimalizuje ultrafiltrace (UF) a clearance v průběhu 24hodinové terapie.10

Cycler sleep•safe harmony nabízí:

 • přizpůsobenou léčbu, která vyhovuje potřebám vašeho pacienta;
 • adaptovanou APD optimalizující ultrafiltraci a clearance;10 
 • vedení pacienta pomocí animací na obrazovce;
 • nastavení předpisu přímo na cycleru nebo přes software PatientOnLine.


Více informací

Adaptovaná automatizovaná peritoneální dialýza (aAPD) – dosažení lepších výsledků při zachování vstupních parametrů

Přístup adaptované automatické peritoneální dialýzy (aAPD) navrhl Fischbach M. a kol.10 Díky kombinaci sekvence krátkých prodlev a malých plnicích objemů s dlouhými prodlevami a velkými plnicími objemy optimalizuje metoda aAPD provedení ultrafiltrace (UF) a clearance v rámci jedné relace peritoneální dialýzy.

Díky oddělenému přístupu k dosažení cílové hodnoty UF a clearance metoda aAPD zlepšuje účinnost dialýzy a snižuje absorpci glukózy v porovnání s konvenční APD

Více informací

 

Pacient při domácí hemodialýze

HHD: Naše rozsáhlé zkušenosti s dialýzou u vás doma

Chcete začít domácí dialýzu s ověřenou technologií?

Domácí hemodialýza (HHD) představuje pro mnoho pacientů s konečným stadiem onemocnění ledvin možnou alternativu k léčbě v dialyzačním středisku. Tito pacienti mohou rozsáhlé zkušenosti naší společnosti v oblasti dialýzy
využít u sebe doma. S domácí dialýzou společnost Fresenius Medical Care nabízí flexibilní možnosti léčby včetně provádění dialýz přes den nebo v noci během spánku, což vám umožní trávit den po svém:

 • možnost přípravy dialyzačního roztoku z koncentrátů nebo využití vaků s předpřipraveným dialyzačním roztokem;
 • bezpečnostní prvky, které poskytují vám i vašim pacientům jistotu při dialýze přes den i přes noc;
 • technická podpora, která pomůže vám i vašim pacientům.
   

Společnost Fresenius Medical Care nabízí kompletní portfolio optimalizovaného příslušenství jak k systému 5008S CorDiax, tak k NxStage® System One™. Díky tomu může být domácí dialýza spolehlivá a snadná. Portfolio produktů pro domácí dialýzu společnosti Fresenius Medical Care klade důraz na potřeby a bezpečnost pacienta.

Více informací

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

sleep•safe harmony
NxStage System One
5008S CorDiax

1. Manns BJ, et al. The impact of education on chronic kidney disease patients‘ plans to initiate dialysis with self-care dialysis: a randomized trial. Kidney International 2005;68(4):1777-83.

2. Lebedo I & Ronco C. The best dialysis therapy? Result from an international survey among nephrology professionals. Nephrology Dialysis Transplantation 2008;6:403-8.

3. Nobahar M & Tamadon MR. Barriers to and facilitators of care for hemodialysis patients; a qualitative study. Journal of Renal Injury Prevention 2016;5(1):39-44.

4. Pike E, et al. Report from Kunnskapssenteret 2013. Norwegian Knowledge Centre for the Health Services 20136;19.

5. Dunst R, et al. Peritonitis rates using different CAPD systems. Peritoneal Dialysis International 2001;21(Suppl.2):S65.

6. Van Biesen W, et al. stay•safe®, a new PVC-free system for PD: Results of the multicenter trial. Peritoneal Dialysis International 1999;19(Suppl.1):S43.

7. Lambert MC, Lage C, Kirchgessner J. stay•safe®, a new PVC-free system in long-term CAPD treatment. EDTNA/ERCA Journal 1999;25(3):30-4.

8. Issad B, et al. stay•safe®, a new PVC-free system for CAPD: Results of a multicenter survey. Peritoneal Dialysis International 2001;21(Suppl.1):S34.

9. Basile C., et al. The incidence of peritonitis declines after implementation of the stay•safe® system (sss). Blood Purification 2001;19:79.

10. Fischbach M, et al. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011;31(4):450-8.