Přeskočit na obsah

Argentinský sportovní projekt pro pacienty na dialýze

Leonardo dříve při dialýze sledoval televizi.

Leonardo dříve při dialýze sledoval televizi. Dnes cvičí. Musí se udržovat v kondici. Bez ohledu na své onemocnění vychovává pět dětí a stará se o několik koňů na pólo.

Rehabilitace a kvalita života

Celé to začalo zahrádkářským projektem, při němž se pacienti učili pěstovat vlastní ovoce a zeleninu. Přesvědčili se, že zahrádkaření je dobré pro tělo i duši. Dnes pacienti v Argentině v průběhu dialýzy cvičí. Následující příběh je o projektu, který doslova dal věci do pohybu.

Dobré nápady mluví samy za sebe – jak dokazuje následující příběh. Začalo to ve společnosti Fresenius Medical Care v Argentině v roce 2004. Společnost přišla s nápadem zavést na klinikách cvičební programy pro pacienty na dialýze. Pracovníci z oddělení „Rehabilitace a kvalita života“ ihned začali zavádět tento nápad do praxe. Navrhli tříměsíční testovací projekt, který byl realizován na dvou klinikách ve spolupráci s místními týmy. Projektový tým sbíral data a prováděl průzkum mezi pacienty, aby měl k dispozici nezbytné údaje pro rozhodnutí, zda a v jaké formě zavést tento koncept i na ostatních pracovištích.

Reyna Castrová, pacientka na dialýze

„Když jsem začala cvičit, všechno se změnilo. Předtím jsem skoro nemohla chodit, neměla jsem o nic zájem a nemohla jsem sama sebe vystát. Teď si zase užívám života.“ Reyna Castrová, pacientka na dialýze

Test se změnil na celostátní projekt

Od dokončení zkušebního provozu se názor personálu i pacientů na obou pracovištích ještě změnil. Program se jim líbil natolik, že jej nechtěli ukončit. Naopak, chtěli, aby byl ještě rozšířen. „Tak vznikl projekt Fitness při dialýze,“ vysvětluje s úsměvem Marta Lugová, vedoucí projektového týmu. Projektu se nyní účastní pracoviště společnosti Fresenius Medical Care v celé Argentině. Tisíce pacientů během dialýzy natahují gumové pásy, zvedají malé činky nebo šlapou na kole za zvuku hudby. Nejde jen o rozhýbání těla, jak vysvětluje absolventka biochemie a psychologie Marta Lugová: „Skutečným cílem našeho projektu je to, aby se jej pacienti účastnili opravdu aktivně. Pomůže jim to získat kontrolu nad svým životem, převzít iniciativu.“

Liliana Pinelliová, vedoucí lékařka dialyzačního pracoviště společnosti v Pilaru

Liliana Pinelliová, manažerka dialyzačního pracoviště ve městě Pilar, je z příjemné atmosféry na pracovišti od zahájení sportovního projektu nadšená.

Společný posun

O kombinaci dialýzy a cvičení lze ve společnosti Fresenius Medical Care v Argentině mluvit dlouho. „Můžete to poznat jednoduše – pacienti mají lepší náladu,“ říká Liliana Pinelliová, vedoucí lékařka dialyzačního pracoviště společnosti v Pilaru, 50 kilometrů vzdáleného od Buenos Aires. Tady, stejně jako na jiných pracovištích, se dialýza hýbe – doslova i přeneseně. Pacienti už nemusí několik hodin sedět a sledovat televizi, ale jsou aktivní, společně cvičí a povídají si. Smějí se, pohybují, podporují jeden druhého a vtipkují se sestrami, které se obvykle přidají. „Pracoviště skutečně ožilo,“ dodává Liliana Pinelliová. „Jsme neustále aktivní, a čas potřebný k léčbě tak utíká mnohem rychleji. A ještě navíc je to zábava,“ říká čtyřiatřicetiletý Leonardo, zatímco zvedá malou činku.

Přínos fyzického cvičení v průběhu dialýzy podporuje také publikovaný výzkum. Ukazuje například, že sportování dokonce zvyšuje účinnost očišťování krve. Existují také důkazy o tom, že cvičení působí jako antidepresivum, protože pacienti získávají energii, zvyšují si celkovou výkonnost, a tak jsou v každodenním životě samostatnější a jistější. „To jsou důvody, proč program podporujeme,“ uvádí Gabriela Cannatelliová, výkonná ředitelka společnosti Fresenius Medical Care v Argentině, a dodává: „Perfektně totiž zapadá do základní myšlenky léčby, která je zaměřena na pacienty a jejich potřeby.“

Ezequiel Correas Espeche byl mužem na správném místě

„Pro mě je nejdůležitější, že můžeme dělat věci, které chceme, můžeme se hýbat a cvičit. To vnímám jako velké pozitivum.“ Luis Godoy, pacient na dialýze

Větší jistota a motivace

K rozvinutí tohoto nápadu bylo nutné nejen přesvědčit pacienty a personál, ale bylo zapotřebí sehnat také vhodného instruktora. Někoho, kdo by respektoval fyzická omezení jednotlivých pacientů a současně byl schopen rozpoznat potenciál, který se i v těžce nemocných lidech může skrývat. Ezequiel Correas Espeche byl mužem na správném místě. Nadšený sportovec, bývalý pacient na dialýze na pracovišti společnosti Fresenius Medical Care, který našel dárce ledviny. Je jedním z nejzkušenějších instruktorů projektu. „Na začátku bylo těžké pacienty motivovat,“ vzpomíná. „Ale netrvalo dlouho, a sami si začali všímat zlepšení. Najednou se všichni chtěli hýbat a začali se o sebe a svá těla více starat.“

Mariel Sosaová učí pacienty

„Můžu říci, že cvičení je dobré pro mě, pro mé tělo i pro moji duši.“ Leonardo Berthelot, pacient na dialýze

Týmový duch

Čilá Mariel Sosaová dnes učí pacienty během dialýzy na klinice v Pilaru. Navzdory různé úrovni fyzických schopností, cvičí všichni pacienti stejné cviky – ty se liší pouze intenzitou. „Cvičení posiluje týmového ducha a činí skupinovou aktivitu zábavnější,“ vysvětluje Sosaová. Postup cvičení popisuje jako určitý druh fyzioterapie.

Fyzické cvičení může osobní život pacientů i různým způsobem zpestřit. Říkají nám například, že po dlouhé době zase začali dovádět s vnoučaty nebo že začali cvičit doma s rodinou či přáteli.

Související obsah
Profil společnosti

Vytváříme budoucnost, kterou stojí za to žít. Pro pacienty na dialýze. Po celém světě. Každý den

Archiv příběhů

Další příběhy naleznete v našem archivu