Přeskočit na obsah

DALI®

Lipoproteinová aferéza s adsorbérem DALI

Lipoproteinová aferéza s adsorbérem DALI®

Účinná lipoproteinová aferéza s adsorbérem DALI®

Lipoproteinová aferéza s adsorbérem DALI®  se používá k léčbě pacientů s těžkou hypercholesterolémií a/nebo zvýšenými hodnotami lipoproteinu(a) [Lp(a)]. Název DALI se odvozuje od funkce adsorbéru: přímá adsorpce lipoproteinů (direct adsorption of lipoproteins).

Cílem tohoto procesu je snížit hladinu LDL-cholesterolu (LDL-C) a Lp(a) a zabránit tak progresi aterosklerózy, případně dokonce dosáhnout regrese onemocnění.

Vyloučení odpovědnosti

Vyobrazené označení výrobku se může lišit v důsledku úprav právních předpisů a změn právní formy právnické osoby výrobce.

Postup léčby s adsorbérem DALI

Postup léčby s adsorbérem DALI®

Postup léčby s adsorbérem DALI®

Během léčby lipoproteinovou aferézou lze použít žilní přístup nebo AV fistuli. Krev se odebírá z žíly na pacientově paži a následně prochází adsorbérem. Hlavní částí lipoproteinové aferézy DALI® je adsorpční kolona. Nosný materiál v koloně selektivně váže LDL-C a Lp(a) z plné krve.1 Další složky krve jako HDL-C, albumin a imunoglobuliny, se adsorbují pouze v malém množství nebo téměř vůbec.2,3 Očištěná krev se následně vrací do těla druhou pacientovou paží. Snižování hladiny LDL-C a Lp(a) lze nastavit individuálně podle potřeb pacientovy léčby pomocí různé velikosti adsorbérů (DALI® 500, DALI® 750, DALI® 1000, DALI® 1250).

V průběhu jednoho léčebného cyklu lze snížit hodnoty LDL-C až o 70 % a hodnoty Lp(a) až o 65 %.3

Vazba lipoproteinů na adsorbér DALI

Navázání  kyseliny polyakrylové a apolipoproteinu B-100 je podobná jako vazba na receptory a probíhá na elektrostatickém principu.

Princip vazby lipoproteinů na adsorbér DALI®

Pro navazování LDL-C a Lp(a) je charakteristická elektrostatická interakce mezi materiálem adsorbéru, kyselinou polyakrylovou se záporným nábojem, a apolipoproteinem B-100 s kladným nábojem v LDL-C, lipoproteinu o velmi nízké hustotě (very low density lipoprotein(VLDL)) a Lp(a).

Výsledky dlouhodobé studie se systémem DALI

Výsledky dlouhodobé studie zdůraznily selektivitu systému DALI® při snižování hodnot lipidů v dvojciferných číslech7

Přínos léčby s použitím adsorbéru DALI®

  1. Vysoce selektivní odstraňování LDL-C a Lp(a)4
  2. Statisticky významně účinné snižování hodnot LDL-C a Lp(a)3, 5
  3. Krátká doba léčby
  4. Jednoduchý léčebný výkon2, 4, 6

Antikoagulace u adsorbéru DALI®

Jako antikoagulant se během plnění a dále průběžně během léčebného cyklu používá roztok citrátu (ACD-A). V plnicím  roztoku se používá hlavně heparin, který se doporučuje podat pacientovi ještě před léčbou ve formě iniciálního bolusu. Dalším důvodem pro použití roztoku ACD-A je, že snižuje aktivaci destiček i komplementu, vyvolávanou při DALI® terapii.

Kontraindikace

ACE inhibitory (např. enalapril, ramipril, lisinopril, atd.) stejně jako kombinace léčiv obsahujících ACE inhibitory (např. Sincronium, Triveram, Cibadrex, Capoten) jsou kontraindikovány. Důvodem je uvolňování bradykininu vyvolaného aktivací prekalikreinového systému při kontaktu s povrchem adsorbéru se záporným nábojem. Totéž může platit i pro jiné látky ovlivňující regulaci bradykininu (syntézu nebo inhibici metabolizmu, např. inhibitory neprilysinu).

Podávání AT1-inhibitorů není pro použití adsorbéru DALI® kontraindikováno.

Klinické nastavení s adsorbérem DALI

Klinické nastavení s adsorbérem DALI®

Klinické nastavení

DALI® lze  používat s pomocí hemoadsorpčního systému Art Universal.

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

DALI® adsorbér 
DALI® kity 
Související léčebné metody

1 Bosch T, Keller C; Therapeutic Apheresis and Dialysis June 2003; 7(3): 341–4.

2 Bosch T, Therapeutic Apheresis Aug. 2001; 5(4): 239–43.

3 Ramlow W et al.; Efficacy of lipid reduction with DALI® and MONET® apheresis techniques – results from a multicenter observational study; 4th Dresden International Symposium on Therapeutic Apheresis, 2016.

4 Bosch T et al.; Therapeutic Apheresis and Dialysis June 2006; 10(3): 210–18.

5 Julius U et al.; Therapeutic Apheresis and Dialysis Apr. 2013; 17(2): 179–84.

6 Kozik-Jaromin J et al.; Safety aspects of lipoprotein apheresis using DALI® and MONET® – results from a multi-center observational study; 4th Dresden International Symposium on Therapeutic Apheresis, 2016.

7 Modified from Bosch et al, Journal of Clinical Apheresis 2002; 17(4): 161–9