Přeskočit na obsah

Systémy a přístroje

Separátor plazmy Art Universal pro terapeutickou aferézu

Art Universal

Vybavení pro terapeutickou aferézu

Art Universal

Separátor plazmy Art Universal je vybaven čtyřmi peristaltickými pumpami a jedním lineárním dávkovačem. Podporuje většinu současných protokolů terapeutické aferézy.

Přístroj se dodává s krevní pumpou, pumpou pro podání antikoagulancia ACD-A (citrátu), plazmatickou pumpou a pumpou pro proplachování a regenerování frakcionátoru plazmy MONET® (filtru lipoproteinů a dalších makromolekul). Lineární dávkovač je specificky určen pro antikoagulaci heparinem.

Uživatelské rozhraní je jednoduché a účinné. Několik kroků celé procedury je buď automatizovaných, nebo je obsluha vyzvána (pomocí nápovědy či upozornění), což zjednodušuje ovládání a snižuje chybovost na straně uživatele. Vestavěné bezpečnostní prvky udržují vysokou míru bezpečnosti a zajišťují, že systém je správně nastaven a že všechny jednorázově použitelné materiály splňují schválené normy.

Systém Art Universal podporuje následující protokoly a postupy:

  • Aferéza plné krve (DALI®, čtyři konfigurace ve dvou alternativních protokolech, DALI® Standard a DALI® Low Citrate)
  • Frakcionace plazmy používaná primárně při filtraci lipoproteinů a dalších makromolekul (MONET®) s automatizovaným proplachováním filtru, které se spouští na základě tlaku
  • Separace plazmy pro sekundární proces adsorpce včetně regenerovatelných adsorbérů GLOBAFFIN®, které jsou řízeny samostatným imunoadsorpčním automatem (ADAsorb®, viz níže)
Přístroj ADAsorb pro terapeutickou aferézu

ADAsorb®

ADAsorb®

Přístroj ADAsorb® vyrábí německá společnost medicap clinic GmbH, která s námi dlouhodobě spolupracuje. Přístroj ADAsorb® je velmi důmyslné zařízení na sekundární zpracování plazmy, obzvláště vhodné k podpoře systémů s jedním nebo dvěma regenerovatelnými adsorbéry. U systémů se dvěma adsorbéry umožňuje přístroj ADAsorb® provádět současně cykly léčby i regenerace a optimalizovat tak léčbu včetně časových úspor.

Přístroj ADAsorb® se automaticky přizpůsobuje dodávkám plazmy z řady různých separátorů plazmy včetně Art Universal. Tlak vyvíjený při toku plazmy určuje průtok plazmy pumpami. V současné době přístroj ADAsorb® podporuje adsorbér GLOBAFFIN® od Fresenius Medical Care. Přístroj ADAsorb® je vybaven dotykovým monitoremna kterém lze sledovat každý krok celého postupu, což usnadňuje transparentní ovládání přístroje. Bezpečnostní systém přístroje ADAsorb® zahrnuje několik automatizovaných rutinních postupů, které omezují na minimum úsilí, jež musí uživatel vynakládat, ale i případnou chybu na straně uživatele. Podrobnější informace lze nalézt na webové stránce medicap.de.

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

ADAsorb®
Art Universal