Přeskočit na obsah

Život s chronickým onemocněním ledvin

ívejte si života navzdory onemocnění

Kdy je nutná dialýza?

Na celém světě se dialýzou léčí více než 2 500 000 pacientů s chronickým selháním ledvin.

Stadium „selhání ledvin“ nastává tehdy, když obě ledviny téměř nebo zcela přestanou plnit svou normální funkci (to odpovídá situaci, kdy ledviny plní svou funkci na méně než patnáct procent).

Pokud onemocnění ledvin dosáhne tohoto stadia, v těle se začnou hromadit odpadní látky z normálních tělesných funkcí a přebytečná tekutina (například z pití). Následkem toho se musejí toxiny a voda z těla odstraňovat postupem očišťování krve – dialýzou.

Chronické selhání ledvin je léčitelné. Existují tři základní typy léčby, závislé na aktuálním fyzickém stavu a přidružených onemocněních: transplantace, hemodialýza a peritoneální dialýza.

Více informací o způsobech léčby

Dialyzační služby a produkty

Díky obrovským pokrokům lékařské vědy v oblasti dialýzy a dialyzačních přístrojů pomáhá „umělá ledvina“ milionům lidí vést dlouhý a příjemný život navzdory onemocnění.

Společnost Fresenius Medical Care je vedoucím světovým výrobcem produktů pro léčbu nahrazující funkci ledvin a nabízí komplexní řadu produktů a služeb, které pomáhají pacientům s tímto onemocněním žít.

Více informací o službách společnosti Fresenius Medical Care

Užívejte si života navzdory onemocnění

Užívejte si života navzdory onemocnění

Diagnóza chronického onemocnění ledvin může být v první chvíli šokující, ale také znamená začátek nové životní kapitoly.

Život půjde dál, bez ohledu na nutné změny související s onemocněním ledvin a jeho léčbou. Mnoho lidí na dialýze se už naučilo žít normální život navzdory onemocnění. Můžete také využívat různé informační zdroje – profesní i pacientské, které vám mohou pomoci při řešení mnoha problémů, kterým musí pacient s onemocněním ledvin čelit.

Během dialyzační léčby se můžete vrátit do práce nebo pokračovat ve školní docházce. Pokud se budete léčit v hemodialyzačním středisku, připravíme vám takový plán léčby, který bude vyhovovat vašemu pracovnímu nebo školnímu vytížení.
Další alternativou je domácí hemodialýza nebo peritoneální dialýza, které poskytují větší flexibilitu a volnější harmonogram.

 

Výživa a cvičení

Můžete si i nadále užívat stravování v restauracích. Nutriční terapeut vám pomůže s výběrem správných jídel z restauračních nabídek. Můžete se vrátit k mnoha činnostem, které jste měli dříve rádi. Pravidelně cvičit a udržovat se ve formě je důležité pro každého. To platí i pro lidi s onemocněním ledvin.

Vaše onemocnění může představovat každodenní problém. Pokud však chcete udržet život ve svých rukou, musíte se zaměřit na tři důležité věci:

  • Systematicky si hlídejte stravu.
  • Každý den buďte fyzicky aktivní.
  • Spolupracujte se svým lékařem a týmem péče o pacienty – jsou zde, aby vám pomáhali a podporovali vás.
Prázdninové destinace

Prázdninová dialýza

Nutnost podstupovat dialýzu třikrát týdně však nemusí nutně znamenat konec dovolených a cestování do ciziny. „Prázdninová dialýza“ dává pacientům možnost navštívit jiná dialyzační střediska, a proto mohou dál volně cestovat. Všechna dialyzační střediska sítě NephroCare jsou vybavena srovnatelným standardem a poskytují služby stejné kvality.

Výběrem některého z našich středisek budou mít pacienti k dispozici služby NephroCare, na které jsou zvyklí z domovského dialyzačního střediska. Tým NephroCare z vašeho „domácího“ střediska poskytne týmu ve zvoleném prázdninovém dialyzačním středisku veškerou potřebnou dokumentaci o vašem zdravotním stavu i dialýze. Budete se tak moci plně soustředit na svou dovolenou a užívat si ji naplno.

Prázdninová dialýza NephroCare

Související obsah

Sestra a pacientka

Více informací naleznete na internetových stránkách našich dialyzačních středisek Nephrocare.

NephroCare