Přeskočit na obsah

Roztoky pro CRRT

Vak s roztokem Ci-Ca® Dialysate Plus

Roztoky pro CRRT terapie

 • společný formát vaků o objemu 5 litrů
 • praktická manipulace s vaky
 • CRRT roztoky se 100% bikarbonátovým pufrem
Vak s roztokem multiBic®

Vak s roztokem multiBic®

Klíčové vlastnosti

CRRT roztoky s bikarbonátovým pufrem

CRRT roztoky s bikarbonátovým pufrem

 • multiBic®
 • Ci-Ca® Dialysate
 • Ci-Ca® Dialysate Plus
   

Bikarbonát ve stručnosti

 • dvoukomorový vak obsahuje roztok, předem připravený k použití během několika sekund
 • 100% bikarbonátový pufr
 • k dispozici až čtyři různé koncentrace draslíku*
 • integrovaná vzduchová bariéra – poskytuje stabilitu během použití po dobu 48 hodin
   

*V závislosti na místním schválení produktu.

Vak s roztokem Ci-Ca® Dialysate Plus

Vak s roztokem Ci-Ca® Dialysate Plus

CRRT roztoky obsahující fosfát

 • Ci-Ca® Dialysate Plus
   

Při účinné CRRT je nutné odstraňovat z krve pacienta uremické toxiny, tak se ovšem ztrácí také důležité živiny, jako jsou glukóza a fosfáty. Moderní CRRT roztoky obsahují téměř fyziologickou koncentraci glukózy, čímž omezují její ztráty. Stejným principem je možné předejít i negativním následkům nadměrných ztrát fosfátů. 

Možné klinické následky hypofosfatémie 1

 • apnoe
 • omezená srdeční kapacita
 • selhání leukocytů
 • rabdomyolýza
 • hemolýza
 • diabetická ketoacidóza
 • dysfunkce CNS

Ci-Ca® Dialysate

Ci-Ca® Dialysate K2 / K4

Vak s roztokem Ci-Ca® Dialysate K2

Flexibilita pro léčbu Ci-Ca®

 • k dispozici jsou dvě koncentrace draslíku (2 a 4 mmol/l)*
 • přizpůsobení hladiny draslíku v séru podmínkám průběhu CRRT terapie poskytuje vyšší flexibilitu léčby

*V závislosti na místním schválení produktu.

Zdravé ledviny se přibližně z 90 % podílejí na exkreci draslíku, proto se u většiny pacientů se selháním ledvin objevuje zvýšená hladina draslíku v séru. Na začátku CRRT je často nutné hladinu draslíku v těle pacienta normalizovat. Během léčby je důležité soustředit se na stabilizaci koncentrace draslíku ve fyziologickém rozmezí 3,5–4,5 mmol/l.

Ci-Ca® roztoky

Pro obě fáze léčby je k dispozici roztok Ci-Ca® Dialysate s odpovídající koncentrací draslíku. Roztok Ci-Ca® Dialysate K2 s koncentrací draslíku 2 mmol/l a roztok Ci-Ca® Dialysate K4 s koncentrací draslíku 4 mmol/l. Během léčby je tak možné měnit koncentraci draslíku v dialyzačním roztoku.

Varianty roztoků s obsahem fosfátu

K dispozici jsou fosfátové varianty roztoků s oběma koncentracemi draslíku (2 a 4 mmol/l). Další informace viz roztok „Ci-Ca® Dialysate Plus“.

Vak s roztokem Ci-Ca® Dialysate Plus

Vak s roztokem Ci-Ca® Dialysate Plus

Ci-Ca® Dialysate Plus

Roztok Ci-Ca® Dialysate Plus s fyziologickou koncentrací fosfátů 1,25 mmol/l se v podstatě podílí na stabilizaci koncentrace fosfátů v séru ve fyziologickém rozmezí, usnadňuje tak pro léčbu zcela zásadní kontrolu hladiny fosfátů, a dále zvyšuje bezpečnost Ci-Ca® terapie.

 • Ci-Ca® Dialysate Plus – snadnější kontrola hladiny fosfátů
 • plně integrovaná citrátová antikoagulace s multiFiltrate Ci-Ca®
 • CRRT v podstatě bez přerušování: vysoká účinnost a snadná manipulace
 • nedílná součást stabilizace koncentrace fosfátů v séru

4% citrát sodný – citrátový roztok pro Ci-Ca® terapii

Citrátový roztok blokuje koagulaci mimo tělo tvorbou chelatačních komplexů s ionizovaným kalciem.

 • Složení 4% citrátového roztoku a roztoku Ci-Ca® Dialysate je navzájem vyladěné.
 • Vak s citrátem je vybaven speciálním konektorem, který odpovídá citrátovému setu na kazetě Ci-Ca®, a předchází tak chybnému napojení.

multiBic®

Vak s roztokem multiBic®

Vak s roztokem multiBic®

multiBic® – vždy správný roztok

Sofistikovaný a praktický – vak multiBic® o objemu 5 litrů má mnoho výhod

Roztoky na bázi bikarbonátu lze používat u všech pacientů s akutním selháním ledvin. Tyto roztoky jsou zvláště výhodné v následujících situacích:

 • U pacientů na umělé plicní ventilaci a u pacientů s nízkou dodávkou kyslíku, neboť metabolizmus laktátu vyžaduje kyslík.
 • Při laktátové acidóze, protože v tomto případě již nedochází k dostatečnému metabolizmu endogenního laktátu.
 • Při již existující metabolické acidóze, s ohledem na okamžitý pufrovací účinek bikarbonátu.
 • Při vysokoobjemové CRRT, protože použití roztoků na bázi laktátu by v této situaci mělo za následek další zátěž laktátem.

Pokud jde o čas, pak pomůže každá praktická součást. Například dvoukomorový vak multiBic® s šikmým peelovým švem pro jednoduchou manipulaci. Sofistikovaná vzduchová bariéra pomáhá zachovat stabilitu připraveného roztoku bikarbonátu a umožňuje jeho dlouhodobé použití (až 48 hodin).

multiBic® ve stručnosti

 smícháním dvou složek získáte roztok pro hemofiltraci se 100% bikarbonátovým pufrem
vždy správný roztok 4 různé koncentrace draslíku
zvýšená stabilita roztoku, použitelnost až 48 hodin vylepšená vzduchová bariéra
jednoduchá manipulace geometrie vaku s šikmým peelovým švem
ekologické provedení bez obsahu PVC, latexu a ftalátů (DEHP) vyrobeno z materiálu Biofine®
lepší kontrolu přes čirou, průhlednou fólii
snadnější přeprava nová, komfortní rukojeť
možnost přidávání léků injekční port

 

VPOIS multiBic® BEZ DRASLÍKU
VPOIS multiBic® 2 MMOL/L DRASLÍKU
VPOIS multiBic® 3 MMOL/L DRASLÍKU
VPOIS multiBic® 4 MMOL/L DRASLÍKU

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích a léčivých přípravcích

multiBic®
Ci-Ca Dialysate a Ci-Ca Dialysate Plus

1 Amanzadeh J. & Reilly RF Jr., Nature Clinical Practice Nephrology (2006); 2: 136 - 148

2 Lentz R. et al., Annals of Internal Medicine (1978); 89: 941 - 944

3 Gatchalian R. et al., American Journal of Kidney Diseases (2000); 36: 1262 - 1266

4 Zazzo J. et al., Intensive Care Med (1995); 21: 826 - 831

5 Shor R. et al., Annals of Clinical & Laboratory Science (2006); 36: 67 - 72

6 Schwartz A. et al., European Journal of Internal Medicine (2002); 13: 434 - 438