Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.(“My”) důležité. Ochrana vašeho soukromí při zpracování vašich osobních údajů je důležitou záležitostí, které během našich obchodních procesů věnujeme zvláštní pozornost.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují osobní údaje, které o vás shromažďujeme na webových stránkách nebo v aplikacích ("Stránky"), ze kterých přistupujete k těmto zásadám, jak tyto osobní údaje používáme a zpřístupňujeme; jak je chráníme; a volby, které s ohledem na tyto skutečnosti můžete učinit. Doporučujeme vám, abyste si prohlédli naše zásady ochrany osobních údajů a pokud potřebujete další informace o konkrétním tématu, klikli na dostupné odkazy.

Sběr informací

"Osobní údaje" jsou údaje, které identifikují vás jako jednotlivce nebo se vztahují k identifikovatelné osobě. Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby, a to i prostřednictvím registrací, aplikací, průzkumů, kontaktních formulářů v souvislosti s vašimi dotazy a automaticky při prohlížení vámi našich stránek.   
 
Při používání stránek můžeme požadovat základní osobní údaje. Osobní údaje, které můžeme požadovat, mohou obsahovat jméno, preferovaný jazyk, kontaktní údaje (například poštovní adresu, telefonní čísla, e-mailovou adresu), zájmy, informace o specializaci a příslušnosti zdravotnických pracovníků. 

Osobní údaje, které odešlete, můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které jsme od vás shromáždili, ať už online nebo offline. Můžeme je také kombinovat s informacemi, které o vás obdržíme z následujících zdrojů, jako jsou veřejně přístupné databáze, platformy sociálních médií a další třetí strany.

Budete informováni, jaké osobní údaje jsou požadovány a jaké osobní údaje jsou nepovinné. Pokud budete požádáni o poskytnutí osobních údajů, můžete to odmítnout. Pokud se však rozhodnete neposkytnout údaje, které jsou nezbytné pro to, abychom mohli poskytovat požadované služby, nemusíme vám tyto služby poskytnout.  

Pokud nám předáte osobní údaje týkající se jiné osoby, uvedete, že máte k tomu oprávnění a že máte oprávnění k tomu nám umožnit tyto informace používat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Citlivé osobní údaje

Pokud o to výslovně nepožádáme nebo k tomu nevyzveme, žádáme vás, abyste nám neposílali ani nezveřejňovali na stránkách nebo jejich prostřednictvím nebo jiným způsobem citlivé osobní údaje, jak jsou definovány podle platných zákonů (např. čísla sociálního pojištění, číslo platební karty, číslo pasu, informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženství nebo filozofického přesvědčení, zdraví, sexuálního života nebo sexuální orientace, trestní minulosti nebo členství v odborových organizacích nebo biometrické nebo genetické údaje pro účely jednoznačné identifikace osoby). 

Používání nezletilými

Stránky nejsou zaměřeny na osoby mladší 16 let, a proto požadujeme, aby tyto osoby neposkytovaly osobní údaje prostřednictvím tohoto webu. Pokud vaše dítě předloží osobní údaje a vy chcete požádat o odstranění takových osobních údajů, kontaktujte nás, jak je vysvětleno níže v bodě Kontaktujte nás.

Pasivní sběr a používání informací 

K pasivnímu sběru informací (tj. shromažďování informací bez toho, aby je návštěvník aktivně poskytoval) obvykle dochází, když návštěvník naviguje na webu.

Standardní funkcí webových stránek jsou cookies, které nám umožňují ukládat na vašem počítači malé množství dat o vaší návštěvě na našich stránkách. Soubory cookie nám pomáhají zjistit, které oblasti webu jsou užitečné a jaké oblasti je třeba zlepšit.

"Cookie" je informace, kterou webové stránky pošlou do vašeho webového prohlížeče a která pomáhá stránkám pamatovat si informace o vás a vašich preferencích.

Soubory cookie "relací" jsou dočasné informace, které se používají ke zlepšení navigace, zabraňují návštěvníkům poskytovat informace, kde to není vhodné (web "si pamatuje" předchozí záznamy o věku nebo zemi původu, které byly mimo stanovené parametry, a blokuje následné změny); a ke shromažďování souhrnných statistických informací na webu. Po uzavření webového prohlížeče nebo při vypnutí počítače se vymažou.

"Trvalé" soubory cookie jsou trvalé informace, které jsou umístěny na pevném disku vašeho počítače a zůstanou tam, dokud soubor cookie nevymažete. Trvalé soubory cookie ukládají informace do počítače pro řadu účelů, jako je například načtení určitých informací, které jste předtím poskytli (například hesla), pomoc při určování, které oblasti webových stránek považují návštěvníci za nejcennější, a přizpůsobení webu na základě vašich preferencí. Trvalé soubory cookie umístěné těmito stránkami ve vašem počítači mohou obsahovat osobní údaje, ale pouze pokud jste se registrovali nebo jste jinak souhlasili s uchováváním osobních údajů, které jste na webu poskytli. V opačném případě server našeho webu ví pouze to, že se neznámý uživatel s vaším cookie na tyto stránky vrátil.

Používání souborů cookie můžete pomocí vašeho prohlížeče zablokovat. Pokud nechcete přijímat soubory cookie, je možné nastavit prohlížeč tak, abyste automaticky odmítli ukládání souborů cookie nebo abyste byli informováni, kdykoli web požaduje uložení souboru cookie. Pomocí prohlížeče mohou být dříve uložené soubory cookie také smazány. Další informace naleznete na stránkách nápovědy prohlížeče. Informace o běžně používaných prohlížečích najdete na http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Pokud se však rozhodnete soubory cookie nepřijmout, může to omezit funkce, které máte k dispozici na našich webových stránkách.

My i naši poskytovatelé služeb také můžeme automaticky sbírat a používat informace následujícími způsoby:

Prostřednictvím vašeho prohlížeče: Některé informace shromažďuje většina prohlížečů, například adresa MAC (Media Access Control), typ počítače (Windows nebo Mac), rozlišení obrazovky, název a verze operačního systému a typ a verze internetového prohlížeče. Můžeme shromažďovat podobné informace, jako je typ a identifikátor vašeho zařízení, pokud přistupujete k webu prostřednictvím mobilního zařízení. Tyto informace používáme proto, abychom zajistili správné fungování stránek.

IP adresa: Když uživatel navštíví webové stránky, je vaše IP adresa identifikována a automaticky zaznamenána do souborů protokolu našeho serveru spolu s časem návštěvy a navštívenými stránkami. Částečně maskované IP adresy používáme pro takové účely, jako je výpočet úrovně využití webu, diagnostika problémů serveru a správa webu. Z vaší částečně maskované IP adresy (dvoubajtová anonymizace) můžeme také odvodit vaši přibližnou polohu.

Informace o zařízení: Můžeme shromažďovat informace ze zařízení (typ zařízení, operační systém, rozlišení obrazovky, jazyk, země, ve které se nacházíte a typ webového prohlížeče), které jste použili při návštěvě.

Spravujte soubory cookie používané na tomto webu

Chcete-li spravovat soubory cookie použité na této webové stránce, otevřete dialogové okno Nastavení cookie v Centru preferencí ochrany osobních údajů OneTrust.

Seznam souborů cookie použitých na tomto webu

Chcete-li zobrazit seznam souborů cookie používaných na tomto webu, otevřete stránku Prohlášení o cookies.

Jak používáme vaše osobní údaje

Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme a zpřístupňujeme, jak je popsáno v bodě sběr, a zejména k:

Zajišťování funkcionality webu a splnění vašich požadavků, pokud máme smluvní vztah nebo oprávněný zájem. To zahrnuje:

 • Poskytování vám zákaznických služeb
 • Reagování na vaše dotazy a plnění vašich požadavků a dokončení vašich transakcí.
 • Posílání vám administrativních informací, jako jsou například změny našich podmínek a zásad, jakož i marketingová komunikace, o které se domníváme, že by vás mohla zajímat. 
 • Usnadnění funkčnosti sdílení.
   

Poskytování personalizovaných služeb, pokud máme váš souhlas nebo oprávněný zájem poskytovat vám informace, které vás zajímají. To zahrnuje:

 • Lepší pochopení a přizpůsobení interakcí s vámi.
 • Analýzu nebo předvídání preferencí našich uživatelů s cílem formulovat souhrnné trendové zprávy o tom, jak jsou naše stránky využívány.
 • Analýzu nebo předvídání vašich preferencí s cílem zlepšit naše interakce s vámi, tj. poskytnout vám obsah, produkty a nabídky (prostřednictvím našich stránek, e-mailů nebo digitálních nástrojů), o kterých se domníváme, že budou relevantní pro vaše profesionální zájmy.
   

Spolupráci s vámi jako HCP, pokud máme smluvní vztah nebo oprávněný zájem. To zahrnuje:

 • Ověření způsobilosti pro přístup k určitým produktům, službám a datům, které mohou být poskytovány pouze určitým licencovaným HCP.
 • Interakci s vámi na základě odborných znalostí a názorů pomocí digitálních nebo jiných prostředků. 
 • Zapojení vás do programů nebo panelů zdravotnických pracovníků.
 • Zapojení vás do kontextu průzkumů týkajících se produktů nebo služeb našich nebo pobočky nebo obchodního partnera Fresenius Medical Care
 • Spolupráci s vámi při lékařských událostech, na publikacích nebo poradních schůzkách.
 • Zjišťování vašich názorů na produkty a služby, které jsme propagovali my nebo pobočka nebo obchodní partner společnosti Fresenius Medicare pro účely vývoje a zlepšování.
   

Možnosti účastnit se zvláštních programů, aktivit, událostí nebo propagace jako součásti smluvního vztahu s vámi nebo kde máme oprávněný zájem. 

Provozování našeho podnikání, abychom splnili naše zákonné povinnosti a uspokojili naše oprávněné zájmy při udržování našeho podnikání. To zahrnuje:

 • Provádění analýzy dat a auditů.
 • Určení trendů v používání našich webových stránek a analýzu efektivity naší komunikace.
 • Odhalování, předcházení, vyšetřování podvodů a monitorování a prevenci (kybernetické) bezpečnosti.
 • Vývoj, vylepšení, zdokonalování nebo úpravu našich produktů a služeb. 
 • Ověření vaší způsobilosti přístupu nebo používání určitých produktů nebo služeb.
 • Lepší pochopení toho, jak naše produkty a služby ovlivňují vás a ty, o koho se staráte.  
 • Sledování a reakci na problémy, včetně zapojení se do zákonných monitorovacích a reportingových povinností souvisejících s nežádoucími událostmi, stížnostmi na produkty a bezpečností pacientů.
 • Provozování a rozšiřování našich obchodních aktivit.

Jak zpřístupňujeme vaše osobní údaje

Zpřístupňujeme informace shromážděné prostřednictvím webu také:

 • Jiným pobočkám Fresenius Medical Care pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo na základě vaší žádosti (např. prostřednictvím kontaktního formuláře). Chcete-li získat přístup k seznamu poboček Fresenius Medical Care, klikněte zde 
 • Našim partnerům třetích stran, s nimiž spolupracujeme ohledně konkrétních produktů nebo služeb;
 • Poskytovatelům služeb třetích stran, kteří poskytují služby, jako je hosting a moderování webových stránek nebo aplikací, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, poskytování infrastruktury, IT služby, služby zákazníkům, e-mailové služby a služby doručování přímých zásilek, audity a další služby; a
 • Jak to dovolují platné právní předpisy, třetí straně v případě jakékoliv reorganizace, sloučení, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného ujednání o veškeré nebo jakékoliv části našeho podnikání, majetku nebo akcií (i v souvislosti s jakýmkoli konkurzním nebo obdobným řízením).
   

Kromě toho můžeme vaše informace používat a zveřejňovat, jak považujeme za nezbytné nebo vhodné:

 • K ochraně našich práv, soukromí, bezpečí nebo majetku anebo našich poboček, vás nebo dalších;
 • Aby bylo možné dodržovat platné zákony a naše zákonné povinnosti týkající se sledování a podávání zpráv (které mohou zahrnovat zákony mimo vaši zemi pobytu), reagovat na žádosti veřejných a státních orgánů (které mohou zahrnovat orgány mimo vaši zemi pobytu), spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, nebo z jiných právních důvodů;
 • K prosazování našich smluvních podmínek.
   

Vaše informace můžeme také používat a zveřejňovat jiným způsobem po obdržení vašeho souhlasu.

Navíc tam, kde to umožňují platné zákony, můžeme pro jakýkoli účel použít a zveřejnit informace, které nejsou v osobně identifikovatelné formě. Pokud sloučíme informace, které nejsou v osobně identifikovatelné formě, s identifikovatelnými informacemi (například kombinace vašeho jména s vaší geografickou polohou), považujeme tyto sloučené informace za osobní údaje tak dlouho, dokud budou takto sloučeny.

Jak můžete přistupovat k svým osobním údajům, měnit je nebo mazat

Chcete-li si zkontrolovat, opravit, aktualizovat, omezit nebo smazat své osobní údaje nebo chcete-li požádat o zaslání elektronické kopie vašich osobních údajů za účelem jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém jsou vám tato práva poskytnuta podle platných zákonů), kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části "Kontaktujte nás" na této stránce. Na váš požadavek odpovíme co nejrychleji a nejpozději jeden měsíc po obdržení. Pokud okolnosti jakkoli naši odpověď zpozdí, budete okamžitě informováni a oznámíme vám datum, kdy naši odpověď dostanete.

Přeshraniční převod

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány v jakékoli zemi, kde máme svá zařízení nebo poskytovatele služeb, a používáním našeho webu nebo poskytnutím souhlasu (pokud to vyžaduje zákon) mohou být vaše osobní údaje převedeny do zemí mimo vaši zemi pobytu včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které mohou stanovit odlišná pravidla ochrany údajů než ve vaší zemi.

Některé země EHP jsou uznávány Evropskou komisí jako poskytující přiměřenou úroveň ochrany údajů podle norem EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde). V případě převodů z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za poskytující přiměřenou úroveň ochrany údajů, jsme zavázáni zajistit, že budou přijata odpovídající opatření, včetně zajištění toho, aby příjemce byl buď vázán standardními smluvními doložkami EU, nebo kodexem chování nebo certifikací schválenými EU, aby byly vaše osobní údaje chráněny. Kopii těchto opatření můžete získat, pokud nás budete kontaktovat níže v části "Kontaktujte nás".

Zabezpečení

Přijímáme vhodná opatření k ochraně osobních údajů, která jsou v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně soukromí a údajů, včetně požadavku, aby poskytovatelé služeb používali vhodná opatření k ochraně důvěrnosti a k zabezpečení osobních údajů.

Doba uchování

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné nebo povolené z hlediska účelu, pro který byly získány, a platných právních požadavků. Kritéria použitá k určení naší doby uchování zahrnují: (i) dobu, po kterou máme s vámi trvalý vztah a poskytujeme vám web; (ii) zda existuje zákonná povinnost, které podléháme; a (iii) zda je uchování vhodné vzhledem k našemu právnímu postavení (např. pokud jde o příslušná ustanovení o omezeních, soudní spory nebo zákonná vyšetřování).

Webové stránky a služby třetích stran

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nezabývají a my nezodpovídáme za postupy shromažďování, používání, zveřejňování nebo zabezpečení nebo jiné postupy žádné třetí strany, včetně kterékoli třetí strany, které provozují službu, na kterou se odkazují stránky, a za použití cookies, které mohou být uloženy na pevném disku vašeho počítače. Uvedení odkazu na stránkách neznamená, že bychom souhlasili s touto propojenou službou, a přístup k externím odkazům je na vlastní nebezpečí a nemůžeme být zodpovědní za jakékoliv škody nebo důsledky vyplývající z návštěvy jakýchkoli externích odkazů. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů u všech webových stránek, které navštívíte.

Tento web používá sociální záložky (např. z Facebooku, Twitteru, Google+ a Linkedin). Sociální záložky umožňují uživatelům sdílet odkazy a zprávy. Do naší webové stránky jsme zahrnuli pouze odkaz na příslušnou sociální síť. Po kliknutí na integrovanou grafiku budou vaše data převedena na příslušného poskytovatele. V případě, že jste již přihlášeni do sociální sítě, mohou být kliknutím na grafiku data přímo propojena s vaším účtem. Informace o zacházení s vašimi osobními údaji při používání těchto propojených služeb naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

Soubory ke stažení a mediální soubory

Jakékoli dokumenty, soubory nebo média ke stažení na webových stránkách jsou k dispozici na vlastní nebezpečí. Zatímco byla přijata veškerá bezpečnostní opatření, aby se zajistilo, že jsou k dispozici pouze originální soubory ke stažení, doporučuje se ověřit jejich pravost pomocí antivirového softwaru třetí strany nebo podobných aplikací. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za stahování od třetích stran a za stahování poskytované externími webovými stránkami třetích stran a doporučujeme vám, abyste ověřili jejich pravost pomocí antivirového softwaru třetí strany nebo podobných aplikací.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky, požadavky nebo obavy související s těmito zásadami ochrany osobních údajů nebo informačními postupy tohoto webu nebo chcete-li se odhlásit od budoucí komunikace, kontaktujte nás, prosím, následujícím způsobem:

Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. Evropská 423/178
160 00, Praha, Česká Republika

Tel: +420 273 037 900
E-mail: fresenius@fresenius.cz

V případě jakýchkoli otázek můžete také kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu údajů pomocí následujícího e-mailu:
GDPR.CZ(at)fmc-ag.com

Případně nám pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře na této webové stránce.

Podání stížnosti u regulátora

Můžete podat stížnost u dozorčího orgánu příslušného pro vaši zemi nebo oblast. Pro získání kontaktních informací k těmto úřadům klikněte, prosím, zde.

Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit. Jakékoli změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými, když na stránkách zveřejníme upravené Zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme pravidelně kontrolovat zásady ochrany osobních údajů při návštěvě stránek. Tato pravidla byla naposledy aktualizována dne 25. října 2018.

Související obsah