Přeskočit na obsah

Způsoby léčby

Pacient s vnoučetem u jezera

Zjistěte, jaký způsob léčby vám vyhovuje, a promluvte si o svých možnostech s lékařem

Pokud potřebujete dialýzu, můžete mít možnost vybrat si, kde bude léčba probíhat. Řada pacientů je schopna léčbu začlenit do svého každodenního života doma, zatímco jiní upřednostňují ošetření v dialyzačním středisku.

Možnosti léčby

Pokud dojde k selhání ledvin, jsou k dispozici tři základní možnosti léčby:

 • hemodialýza,
 • peritoneální dialýza,
 • transplantace.
   

Všechny tři možnosti léčby jsou již mnoho let úspěšně používány po celém světě. Jejich vhodnost pro vaši diagnózu konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Hemodialýza (HD)

Lékařka hovoří s pacientem
Hemodialyzační léčba

Hemodialýza je metoda léčby, kdy se krev filtruje mimo tělo v dialyzačním přístroji. Při hemodialýze se krev odebírá z cévy a prochází syntetickým filtrem, který se nazývá dialyzátor. V dialyzátoru se krev očistí a poté se vrátí do těla pacienta. Dialyzátor se proto někdy nazývá „umělou ledvinou“. Hemodialýza se většinou provádí po dobu minimálně čtyř hodin třikrát týdně, obvykle v dialyzačním středisku. Alternativou dialyzační léčby ve středisku je léčba v domácím prostředí. Pacient může léčbu přizpůsobit každodenním činnostem díky různým typům domácí dialýzy. Každá možnost léčby má ale svá úskalí.

Pacient podstupující hemodialyzační léčbu
Kdy je nejlepší hemodialýza

Při použití moderních dialyzačních přístrojů obvykle postačí tři hemodialyzační terapie týdně, každá v délce minimálně čtyř hodin. Během této doby je pacient připojen k dialyzačnímu přístroji. Je to skutečně pozoruhodné, pokud vezmete v úvahu, že dialyzační přístroj se snaží během dvanácti hodin léčby týdně dosáhnout toho, co zdravé ledviny dělají neustále, každý den. Správným postupem vám můžeme společně pomoci vést co nejzdravější život.

Peritoneální dialýza (PD)

Pacient během dialýzy
Léčba peritoneální dialýzou

Peritoneální dialýza získala svůj název proto, že se krev filtruje přes peritoneum – membránu, která vystýlá břišní dutinu. V peritoneální dutině je uložen dialyzační roztok a filtrace probíhá přes peritoneum. Po předepsanou dobu prodlevy procházejí toxiny a přebytečná tekutina přes peritoneální membránu.

Do peritoneální dutiny je zavedena permanentní hadička nebo-li katétr. Přes tento katétr se dutina plní dialyzačním roztokem, který vstřebává nečistoty z krve. Po určité době se roztok vypustí do vaku a nahradí se čerstvým roztokem. Tento proces plnění a vypouštění lze provádět ručně, kdykoli během dne. Může být také prováděn automaticky v noci, pomocí cycleru. Při obou těchto způsobech je však nutná určitá zručnost a jistota.

Ilustrace peritoneální dialýzy
Pro koho je peritoneální dialýza vhodná?

Peritoneální dialýza může v některých případech představovat lepší volbu. V mnoha případech je to však volba vynucená zdravotním stavem – například když trpíte určitým typem srdečního nebo cévního onemocnění. Peritoneální dialýza je obvyklý způsob léčby u dětí, vzhledem k jejich omezenému cévnímu přístupu. Domácí dialýza také umožňuje nemocným dětem docházet do školy.

Transplantace

Lékařka hovoří s pacientem
Transplantace ledvin

Transplantace ledvin představuje implantaci zdravé ledviny od živého nebo zesnulého dárce do těla osoby s chronickým onemocněním ledvin. Přítomnost nové ledviny však neznamená, že je pacient s onemocněním ledvin vyléčen. Mnozí pacienti s chronickým onemocněním ledvin jsou vhodnými kandidáty na transplantaci. Ne ale všichni.

Pokud se chcete o léčbě pomocí transplantace dozvědět více, měli byste si nejdříve o svém problému promluvit s odborníkem – nefrologem. Ten vyhodnotí váš zdravotní stav a funkci ledvin a poté vám sdělí své doporučení. Pokud dojde k závěru, že jste vhodný kandidát na transplantaci, budete muset absolvovat řadu vyšetření a testů. Poté vás lékař může zapsat do národního seznamu čekatelů na transplantaci ledviny od zesnulé osoby nebo vám může vyhledat kompatibilního živého dárce.

Ilustrace transplantované ledviny
Správné rozhodnutí

Transplantace je velmi osobní záležitost. Je to něco, čemu byste měli věnovat dostatek času a dobře si to promyslet. Začněte třeba u svého nefrologa a promluvte si s ním. Pokud společně usoudíte, že transplantace pro vás představuje možnost, a nemáte živého dárce, můžete se zapsat na seznam čekatelů a získat tak více času na rozmyšlenou. Promluvte si i s dalšími lidmi o výhodách a nevýhodách transplantace, může vám to pomoci najít nejvhodnější řešení.

Místa k poskytování léčby

Dialýzu lze provádět v nemocnici, zdravotnickém středisku nebo doma. Hemodialýzu i peritoneální dialýzu lze podstupovat jak ve zdravotnickém zařízení, tak v příjemném prostředí vašeho domova. Dialýza ve středisku vám dává jistotu, že lékaři a další personál budou na vaše pravidelné dialyzační ošetření dohlížet, a to obvykle 2–3krát týdně. Domácí dialýza vám dává možnost provádět dialyzační léčbu flexibilněji v době a místě dle vaší vlastní volby. Můžete tak trávit více času příjemněji.

Pacient během dialýzy na středisku
Dialýza na středisku

K čištění krve se při hemodialýze používá dialyzátor (filtr) v hemodialyzačním přístroji, zatímco peritoneální dialýza využívá peritoneum a dialyzační roztok. V dialyzačním středisku zdravotnický personál připraví, provede a zkontroluje vaši léčbu. Hemodialýza na středisku obvykle probíhá třikrát týdně a každá terapie trvá přibližně 4–5 hodin. K tomu je třeba přičíst čas na dopravu do střediska a zpět.

Pacient odpočívající doma
Domácí hemodialýza

Po nastavení a proškolení je možné hemodialyzační léčbu provádět samostatně doma podle léčby předepsané lékařem.

Peritoneální dialýza (PD) doma

Peritoneální dialýza využívá peritoneální membránu ve vašem břiše jako filtr k čištění krve. Tento léčebný postup je velmi šetrný a je možné ho aplikovat samostatně doma i na cestách. Léčba peritoneální dialýzou se obvykle provádí denně a lze ji začlenit do aktivního života dle vašich preferencí.

Vyhledejte si informace o různých formách dialýzy a společně se svým lékařem vyberte takovou, která vám bude vyhovovat nejvíce.
Váš život. Vaše léčba. Vaše možnosti.

Domácí péče o pacienty

Společnost Fresenius Medical Care, celosvětový lídr v oblasti dialýzy, nabízí pacientům využívajícím domácí léčbu následující služby a podporu (v závislosti na místní dostupnosti a zákonných ustanoveních):

 • možnosti náhrady funkce ledvin: vysvětlení možností dialýzy,
 • průvodce pro život s domácí léčbou,
 • výukové materiály pro pacienty,
 • kliniky NephroCare,
 • průzkum spokojenosti pacientů,
 • instalace v domácnosti,
 • technický servis domácích zařízení,
 • cestovní služby pro pacienty s dialýzou.

Často kladené otázky k dialýze

Budu mít opět zdravé ledviny, když budu chodit na dialýzu?
Dialýza představuje formu léčby, která může nahradit dvě nejdůležitější funkce ledvin: odstranění přebytečné vody z krve a odstranění odpadních látek nahromaděných v krvi.
Dialýza ale není lék.

Musím přestat chodit do práce?
Během dialyzační léčby se obvykle můžete vrátit do práce nebo pokračovat ve školní docházce. Vše závisí na vašem zdravotním stavu. Pokud se léčíte v dialyzačním středisku, vytvoříme vám takový plán léčby, který bude vyhovovat vašemu pracovnímu nebo školnímu vytížení. Další alternativou jsou domácí hemodialýza nebo peritoneální dialýza – poskytují větší flexibilitu při plánování času.

Je dialýza bolestivá?
Při zavádění jehel pro dialýzu můžete cítit píchnutí. Mohou vám však pomoci prostředky znecitlivující kůži. Zbytek dialyzační léčby by neměl bolet. Pokud byste přesto cítili bolest, sdělte to ošetřujícímu personálu.

Co mohu jako pacient na dialýze jíst a pít?
Budete muset dodržovat speciální stravu. Strava je odlišná pro pacienty na peritoneální dialýze a hemodialýze. Poraďte se se svým nefrologem.

Mohu sportovat?
Je vhodné, aby se pacienti na dialýze aktivně věnovali sportu. Rozumná míra pohybových aktivit je zdravá a pomůže vám cítit se lépe. Než však začnete sportovat, je v každém případě důležité poradit se s lékařem.

Související obsah
ívejte si života navzdory onemocnění

Užívejte si života navzdory onemocnění

Sestra pečující o pacientku na lůžku

Komplexní péče o pacienty s chronickým onemocněním ledvin.