Přeskočit na obsah

Ledviny a nefrologie

Klinické indikace v oboru nefrologie

Transplantace

Akutní nebo chronická protilátkami zprostředkovaná rejekce často vede ke ztrátě transplantovaného orgánu. To je způsobeno protilátkami namířenými proti strukturám v krevních kapilárách transplantovaného orgánu. Pokud taková reakce odhojení (rejekce) neodpovídá na farmakologickou léčbu, lze ji rychle a účinně zastavit imunoadsorpcí.1 Příjemci transplantátů s již přítomným lidským leukocytárním antigenem (human leukocyte antigen, HLA) nebo ABO protilátkami vykazují extrémně vysoké riziko rejekce transplantátu. Preventivní odstranění protilátek proti histokompatibilitě nebo antigenům krevních skupin pomocí imunoadsorpce je prokázanou možností léčby.2,3,4,5 Je prokázáno, že lipoproteinová filtrace účinně odstraňuje IgG-ABO i IgM-ABO protilátky.6,7

Nefritida

Nefritida je zánět ledvin, který může postihnout různé struktury tohoto orgánu. Nefritida se dělí na několik různých patologických forem, které se v zásadě dělí na neproliferační a proliferační typy. Diagnostika dané formy nefritidy je důležitá, protože výsledek léčby i samotná léčba se liší podle typu. Primární příčiny nefritidy jsou specifické pro ledviny. Sekundární příčiny jsou spojeny s některými infekcemi (bakteriálními, virovými nebo parazitárními), léčivy, systémovými poruchami (lupus, vaskulitida) nebo diabetem. Z pohledu klinického lékaře nefritida ovlivňuje ledvinné funkce a v některých případech může vést k akutnímu renálnímu selhání. Vzhledem k souvislosti mezi některými typy nefritidy a protilátkami spojenými s IgG může použití imunoadsorbéru GLOBAFFIN představovat dodatečnou možnost léčby navíc ke standardní terapii.8

Membránová nefropatie

Membránová nefropatie (MN) patří celosvětově mezi nejčastější příčiny nefrotického syndromu u dospělých. Primární neboli idiopatická MN je považována za autoimunitní onemocnění, při němž jsou IgG protilátky zacíleny na PLA2R receptory v bazální membráně glomerulu. Zatímco většina pacientů s MN zůstává ve stabilizovaném stavu a dochází u nich ke kompletní nebo částečné remisi, přibližně u 20 % z nich lze pozorovat pozvolnou progresi do terminálního selhání ledvin. Protože je běžný imunosupresivní režim spojen s nežádoucími účinky, mohou imunoadsorpce s adsorbéry GLOBAFFIN nebo Immunosorba® představovat dodatečný způsob odstraňování protilátek souvisejících s IgG. Tato teorie je v současnosti předmětem klinického výzkumu.9

Další indikace

Léčbu terapeutickou aferézou lze zvážit i u jiných indikací:

  • Rychle progredující glomerulonefritida (RPGN)10
  • Goodpastureův syndrom10
  • Recidivující fokální segmentová glomeruloskleróza (FSGS)11,12,13
Související produkty

1 Böhmig et al, Immunoadsorption in severe C4d-positive acute kidney allograft rejection: A randomized controlled trial. American Journal of Transplantation Jan. 2007; 7(1): 117–21.

2 Schwaiger et al, Deceased donor kidney transplantation across donor-specific antibody barriers: Predictors of antibody-mediated rejection. Nephrology Dialysis Transplantation Aug. 2016; 31(8): 1342–51.

3 Morath et al, Living donor kidney transplantation in crossmatch-positive patients enabled by peritransplant immunoadsorption and anti-CD20 therapy. Transplant International May 2012; 25(5): 506–17. 

4 Bartel et al, Peritransplant immunoadsorption for positive crossmatch deceased donor kidney transplantation. American Journal of Transplantation Sep. 2010; 10(9): 2033–42.

5 Thölking et al, Antigen-specific versus non-antigen-specific immunoadsorption in ABO-incompatible renal transplantation. Public Library of Science 29 June 2015; 10(6).

6 Eskandary et al, ABO antibody and complement depletion by immunoadsorption combined with membrane filtration—a randomized, controlled, cross-over trial. Nephrology Dialysis Transplantation Mar. 2014; 29(3): 706–14.

7 Biesenbach et al, Effect of combined treatment with immunoadsorption and membrane filtration on plasma coagulation: Results of a randomized controlled crossover study. Journal of Clinical Apheresis Feb. 2016; 31(1): 29–37.

8 Stummvoll et al, Lupus nephritis: Prolonged immunoadsorption (IAS) reduces proteinuria and stabilizes global disease activity. Nephrology Dialysis Transplantation Feb. 2012; 27(2): 618–26.

9 Sandip Mitra. Phase II trial investigating the safety and feasibility of Peptide GAM Immunoadsorption in anti-PLA2R positive autoimmune membranous nephropathy. Health Research Authority, Research Summary: Aug. 2016; IRAS ID: 198481.

10 Biesenbach et al, Long-term outcome of anti-glomerular basement membrane antibody disease treated with immunoadsorption. Public Library of Science 31 Jul. 2014; 9(7): e103568.

11 Dantal et al, Effect of plasma protein adsorption on protein excretion in kidney-transplant recipients with recurrent nephrotic syndrome. New England Journal of Medicine 6 Jan. 1994; 330(1): 7–14.

12 Moriconi et al, Proteinuria in focal segmental glomerulosclerosis: Role of circulating factors and therapeutic approach. Renal Failure May–Jul. 2001; 23(3–4): 533–41.

13 Meyer et al, Immunoadsorbtion and rituximab therapy in a second living-related kidney transplant patient with recurrent focal segmental glomerulosclerosis. Transplant International Dec. 2007; 20(12): 1066–71.