Přeskočit na obsah

Řízení příjmu tekutin při hemodialýze

Průhledná modrá silueta muže

Účinná kardioprotekce

  • snížení mortality1
  • snížení hypotenzních příhod během dialýzy2
  • možnost snížení nákladů

Pokročilé řízení příjmu tekutin pro účinnou kardioprotekci

Chronické převodnění je běžný problém u pacientů s konečným stadiem onemocnění ledvin. Přímo souvisí s hypertenzí, zvýšením tuhosti arterií a hypertrofií levé srdeční komory (LVH) a je jedním z klíčových faktorů, které se u této skupiny pacientů podílejí na vysoké morbiditě a mortalitě v souvislosti s kardiovaskulárním onemocněním. Naproti tomu bylo prokázáno, že normohydratace při efektivním řízení příjmu tekutin je spojena s lepšími výsledky dialyzovaných pacientů.3

Základní součástí programu pokročilého řízení příjmu tekutin společnosti Fresenius Medical Care je BCM – Body Composition Monitor. Tento systém měří a kvantifikuje stav tekutin v těle pacienta a poskytuje spolehlivý základ pro rozhodování o účinném řízení příjmu tekutin a výživy. BCM – Body Composition Monitor je základní součást linie produktů CorDiax.

Pokročilé řízení příjmu tekutin může mít následující výhody:

zlepšení pocitu pohody u pacientů
méně komplikací a hypotenzních příhod během dialýzy
účinnější kontrola hypertenze
omezení podávaných antihypertenziv
snížení kardiovaskulární mortality
možnost snížení nákladů na řízení příjmu tekutin

Možnost snížení nákladů na řízení příjmu tekutin

Převodnění u dialyzovaných pacientů je spojeno s akutními komplikacemi, včetně městnavého srdečního selhání a plicního edému. Převodnění může vyžadovat akutní dialýzu mimo běžné dialyzační ošetření. Tyto dodatečné léčebné cykly jsou poměrně běžné a nákladné. Americká studie ukázala, že celkové náklady za dobu dvou let dosahovaly přibližně 266 milionů dolarů.4

BCM – Body Composition Monitor

Od technologie k léčbě

Tělesná hmotnost a BMI (Body Mass Index) nerozlišují mezi svaly, tuky a vodou. Složení těla je dále také popisováno pouze pojmem hmota tkáně bez tuku a hmota tuku, což nebere v úvahu převodnění.

BCM – Body Composition Monitor je první zařízení na trhu, které rozlišuje svalovou hmotu od patologického převodnění. Tento faktor má zvláštní význam při detekci podvýživy u pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Další informace o řízení příjmu tekutin při hemodialýze.

BCM – Body Composition Monitor na základě unikátního modelu odděluje přebytečnou tekutinu (převodnění) od složek svalové a tukové tkáně.

BCM – Body Composition Monitor

BCM–Body Composition Monitor

Kvantifikace stavu tekutin pro větší jistotu při řízení tekutin Monitor složení těla je první zařízení na trhu, které rozlišuje svalovou hmotu od patologického převodnění. Tento faktor má zvláštní význam při detekci podvýživy u pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Tři kompartmenty

Měření převodnění

Tělesná hmotnost = svalová tkáň + tuková tkáň + převodnění Z měření tělesné hmotnosti, výšky, intracelulární (ICW) a extracelulární vody (ECW) pomocí celotělové bioimpedanční spektroskopie (BIS) se identifikují tři kompartmenty (LTM, ATM a OH). 

Udržovat pacienta na hemodialýze v bezpečném stavu mezi převodněním a dehydratací může být v každodenní klinické praxi obtížné.

  • Hodnocení stavu tekutin podle subjektivních indikátorů dříve představovalo jeden z limitujících faktorů, protože postrádalo objektivitu.
  • Bylo vyvinuto několik dalších metod, které jsou však obvykle nedostupné, nákladné nebo obtížně proveditelné.
  • Jejich největším problémem však je, že nejsou schopné kvantifikovat převodnění nebo dehydrataci.


BCM – Body Composition Monitor je jediné zařízení k měření složení těla, které bylo vyvinuto k použití u pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin. BCM představuje základní kámen programu Advanced Fluid Management společnosti Fresenius Medical Care. Systém měří a kvantifikuje klíčové tekutinové a výživové parametry a poskytuje spolehlivý základ při rozhodování o účinném řízení tekutin a výživy dialyzovaných pacientů.

BCM – Body Composition Monitor slouží k rychlému, úspornému a neinvazivnímu měření u lůžka pacienta.

1 Wizemann V. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2009); 24: 1574-1579.

2 Machek P. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 538-544.

3 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.

4 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

BCM–Body Composition Monitor