Přeskočit na obsah

Pediatrická hemodialýza

Zdravotní sestra a dětský pacient

Terapeutický systém 5008 CorDiax Paed – řešení pro dětské pacienty

 • zacílený na růst dítěte a jeho zdravý kardiovaskulární systém
 • provádí vysoce účinnou hemodiafiltraci, vhodnou pro děti
 • ověřený systém pracuje se zaměřením na nejvyšší možnou bezpečnost

Hemodialýza – zacílení na růst dítěte a jeho zdravý kardiovaskulární systém

Hemodialýza (HD) je možný způsob léčby dětí s chronickým onemocněním ledvin. U starších dětí a adolescentů lze upřednostnit hemodialýzu před peritoneální dialýzou, protože hemodialýza není tak viditelná jako katétr pro peritoneální dialýzu.

Děti s onemocněním ledvin mohou trpět podvýživou, zpomalením růstu a mohou být náchylné ke kardiovaskulárním onemocněním stejně jako dospělí dialyzovaní pacienti.1 Tyto děti jsou doživotně odkázané na léčbu nahrazující funkci ledvin a sčítá se u nich mnoho kardiovaskulárních účinků dialýzy. Proto je v jejich případě velmi důležitá optimalizace dialyzační léčby.

Fresenius Medical Care – pediatrický šetřič obrazovky systmu 5008 CorDiax

5008 CorDiax – pediatrická verze

Hemodiafiltrace (HDF) – doporučený způsob léčby

Existuje stále více důkazů o tom, že hemodiafiltrace (HDF) je nejúčinnější způsob prevence kardiovaskulárních onemocnění u dětí a nejvhodnější forma léčby pro podporu růstu.2,3,4

Systém 5008 CorDiax Paed provádí vysoce účinnou hemodiafiltraci dostupnou pro dětské pacienty.

5008 CorDiax Paed společnosti Fresenius Medical Care představuje ověřený systém pro léčbu dětských pacientů od 10 kg* suché váhy . Všechny součásti systému – dialyzační přístroj, krevní sety a dialyzátory – jsou otestovány tak, aby perfektně fungovaly jako celek.

Naše společnost nabízí díky terapeutickému systému 5008 CorDiax Paed řešení specifických problémů souvisejících s hemodialýzou u dětských pacientů. Jde o následující výhody:

 • řešení nízkých objemů,
 • nejlepší možné výsledky léčby,
 • pohodlí během léčby,
 • dodatečné bezpečnostní funkce,
 • jednoduchá manipulace a propracované příslušenství.
   

*Softwarová verze 4.63

Fresenius Medical Care – pediatrický dialyzační systém

Pediatrický dialyzační systém 5008 CorDiax

Řešení nízkých objemů

Řešení nízkých objemů:
 • citlivé nastavení a limity přístroje,
 • omezený průtok krve podle tělesné hmotnosti,
 • snížená rychlost bolusu podle průtoku krve,
 • snížený průtok krve na 50 ml/min pro pozvolný začátek dialýzy,
 • přizpůsobená citlivost detekce vzduchu a mikrobublinek,
 • pediatrické uživatelské nastavení,
 • pediatrický arteriovenózní krevní set se sníženým plnicím objemem 114 ml.

Software 5008 CorDiax Paed umožňuje upravovat terapeutické parametry a prahové hodnoty v rozmezích vhodných pro dětské pacienty, např.:

 • objem reinfuze lze zvolit v rozmezí 60–480 ml,
 • rychlost ultrafiltrace lze omezit až na 1 500 ml/hod.,
 • rychlost podávání heparinu lze nastavit v rozmezí 0,5–10 ml/hod.

Nejlepší možné výsledky léčby

Zaměření na nejlepší možné výsledky léčby se systémem 5008 CorDiax Paed:

 • HighVolumeHDF® s funkcí AutoSubplus a s dialyzátorem FX CorDiax je zaměřená na maximalizaci substitučního objemu i při nízkém průtoku krve, čímž lze dosáhnout cílových hodnot clearance.
 • Snížený mimotělní objem krve se speciálními pediatrickými krevními sety a malými dialyzátory (FX paed, FX CorDiax 40/50).
 • BCM-Body Composition Monitor: bioimpedanční spektroskopie pro definici suché váhy a hodnoty „V“, validováno u dětí s tělesnou hmotností ≥ 11 kg.

Dialyzátory se sníženým plnicím objemem

Speciální dialyzátory FX paed FX CorDiax 40
účinná plocha 0,2 m² 0,6 m²
plnicí objem na straně krve 18 ml 32 ml
doporučený rozsah průtoku krve 30-100 ml/min 50-200 ml/min
membrána Helixone® Helixone®plus
použití HD HD/HF/HDF
metoda sterilizace INLINE steam  
Fresenius Medical Care – Blood Volume Monitor

Blood Volume Monitor

Pohodlí během léčby

 • BVM – monitor objemu krve pomáhá udržovat hemodynamickou stabilitu během léčby
 • přednastavený tlak nafouknutí manžety zařízení BPM pro bezbolestné měření krevního tlaku

Dodatečné bezpečnostní funkce

 • vyšší pravděpodobnost včasné detekce dislokace venózní jehly pomocí zařízení VAM – monitor venózního přístupu (standard)
 • pro aktivní děti – zvýšená bezpečnost se zařízením VenAcc pro odhalení odpojení venózní jehly (volitelný doplněk)
 • bezpečné krevní sety bez obsahu ftalátů
Držák CorDiax pro malé dialyzátory

Držák CorDiax pro malé dialyzátory

Fresenius Medical Care — BPM Blood Pressure Measurement cuff

Dětská manžeta pro měření krevního tlaku pomocí BPM pro obvod paže 13-20 cm

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

5008 CorDiax
VenAcc - externí detektor vlhkosti
BCM - Body Composition Monitor
FX paed
Související obsah
Pumpa pro HDF

5008 CorDiax a 5008S CorDiax HighVolumeHDF® je stejně jednoduchá jako HD

1 Chavers BM, Li S, Collins AJ, Herzog CA. Cardiovascular disease in pediatric chronic dialysis patients. Kidney International 2002; 62(2):648-653.

2 Fischbach M, Terzic J, Menouer S, Dheu C, Soskin S, Helmstetter A et al. Intensified and daily hemodialysis in children might improve statural growth. Pediatric Nephrology 2006; 21(11):1746-1752.

3 Fischbach M, Terzic J, Menouer S, Dheu C, Seuge L, Zalosczic A. Daily on line haemodiafiltration promotes catch-up growth in children on chronic dialysis. Nephrology Dialysis Transplantation 2010; 25(3):867-873.

4 Schaefer F. Daily online haemodiafiltration: the perfect 'stimulus package' to induce growth? Nephrology Dialysis Transplantation 2010; 25(3):658-660.