Přeskočit na obsah

PatientOnLine

Software pro řízení PD pro váš tým

Software pro řízení PD pro váš tým

 • podpora individuálních předpisů
 • výsledky a analýza léčby
 • sledování léčby pacientů díky podrobnému PD přehledu

Stručný přehled

Zjednodušení řízení PD

Software PatientOnLine společnosti Fresenius Medical Care usnadňuje řízení skutečně individualizované léčby pomocí peritoneální dialýzy. Software zlepšuje přístupnost informací o léčbě pacientů, a podporuje tak klinické rozhodování a zvýšení týmové efektivity. Modelování předpisů, založené na důkazech, a intuitivní tvorba hlášení pomáhají přesněji přizpůsobit režim léčby k dosažení adekvátních výsledků PD.

Software PatientOnLine zdokonaluje klinické pracovní postupy

Software PatientOnLine integruje celý proces PD pomocí nástrojů pro klinické hodnocení, které se snadno stanou součástí vaší každodenní praxe. Tento software dramaticky mění způsob podpory klinického pracovního postupu s použitím pacientských dat a poskytuje kompletní přehled a kontrolu nad všemi složkami peritoneální dialýzy.

Dva lékaři hodnotí průzkum

Řízené rozhodování

Lepší pochopení stavu pacienta

Vhodné nastavení dialýzy má zásadní vliv na výsledky pacienta. Software PatientOnLine vám pomůže dosáhnout vhodného nastavení dialýzy díky souhrnu velkého množství parametrů konkrétního pacienta k vytvoření a vyhodnocení předpisu léčby. Software PatientOnLine poskytuje spolehlivé klinické informace, které vám usnadní rozhodování a optimalizují léčbu ve prospěch pacienta.
Se softwarem PatientOnLine můžete provádět následující úkony:

 • snadný výběr správné terapeutické metody pro vaše pacienty
 • účinnější dialýza díky individualizaci léčby pacienta pomocí CAPD nebo APD
 • použití nástroje pro vytváření předpisů k odhadu dosažitelnosti cílů dialýzy u konkrétního pacienta
 • rychlá a snadná navigace ve velkém množství zobrazených zdravotnických informací k analýze aktuálního stavu pacienta
 • odstranění fáze pokus/omyl a zlepšení přesnosti při vytváření předpisu
 • použití softwaru pro různé metody (CAPD, APD nebo kombinace obou)
 • transparentnost aktuálního stavu pacienta díky zpracování vybraných výsledků testů vhodnosti léčby (peritoneální funkční test – PFT nebo test peritoneální rovnováhy – PET a sběr dat za 24 hodin)
   

Získejte jistotu při rozhodování díky hodnocení vhodnosti a vytváření předpisu

Software PatientOnLine usnadňuje proces rozhodování a odhadu výsledků navrhovaných změn ještě před tím, než tyto změny provedete. Tato funkce usnadňuje během PD úpravu a individualizaci léčby u problematických případů.

Problematické PD případy:

 • změny peritoneální membrány
 • změny hmotnosti a výživy
 • změny ultrafiltrace
 • snížení reziduální funkce ledvin
 • řízení příjmu tekutin
   

Zvolení přístupu je zcela na vás

Software PatientOnLine je navržen pro spolupráci a nabízí vám různé možnosti. Můžete si vytvořit nový předpis nebo odhadnout výsledek již vytvořeného předpisu.

 • Zadejte požadované cíle dialýzy a software PatientOnLine vytvoří předpis za vás.
   

NEBO

 • Zadejte předpis a software PatientOnLine vám poskytne možné výsledky dialýzy.

Péče o vaše pacienty je časově náročná – správa klinických informací by náročná být neměla

Pracovní postup softwaru PatientOnLine
Všechny potřebné informace na jednom místě Software PatientOnLine představuje kompletní specializované řešení správy PD pro celý dialyzační tým. Je navržen podle pracovního postupu klinických pracovníků a umožňuje rychlý a snadný přístup k důležitým údajům o pacientech. Tým tak může trávit méně času správou údajů a více času péčí o pacienta.
Možnosti pro členy klinického týmu:  
 • snadná správa veškerých informací o pacientovi
 • záznam kompletní historie a vývoje stavu pacienta
 • snadné přidávání, změny nebo aktualizace záznamů pacienta pomocí intuitivního uživatelského rozhraní softwaru
 • použití síťové infrastruktury pro souběžné zpřístupnění a sdílení důležitých informací o léčbě
 • vytváření a tisk vlastních hlášení podle potřebných kritérií
 • ochrana osobních údajů pacienta pomocí ukládání dat na centrální server
 • práce s dětskými i dospělými pacienty bez ohledu na terapeutickou metodu

Ještě větší časová úspora díky integraci zařízení
Software PatientOnLine zvyšuje klinickou produktivitu tím, že zkracuje dobu potřebnou k provedení úkonů, které mohou rychle a snadno provádět přístroje. Kliničtí pracovníci mohou snadno přenášet a aktualizovat údaje o pacientech z APD cyclerů nebo BCM-Body Composition Monitoru do softwaru PatientOnLine.
 
 • lepší pochopení aktuálního stavu tekutin a výživy díky přenesení měření z BCM-Body Composition Monitoru do softwaru PatientOnLine
 • možnost nahrávání výsledků léčby, zobrazení historie nebo nastavení APD předpisu pomocí pacientské karty sleep safe nebo pacientské karty sleep safe harmony, zajištění přesných údajů o pacientech a minimalizace lidských chyb díky zkrácení doby nutné pro ruční zadávání informací

Převedení pacientských dat na efektní statistické hlášení

Lékař sleduje údaje na monitoru
Statistická analýza nemusí být časově náročná nebo problematická. Software PatientOnLine rychle vytvoří všechny potřebné statistické analýzy a umožní vám získat zásadní informace potřebné k trvalému zlepšování léčby a vědeckému výzkumu:
 • Díky lepším informacím může váš tým přehodnotit svá terapeutická rozhodnutí a objektivně si vybrat z několika strategií, což představuje další přínos pro všechny pacienty.
 • Můžete lépe pochopit aktuální stav pacienta díky analýze trendů klíčových zdravotnických parametrů, jako jsou funkce ledvin, clearance a stav výživy.
 • Můžete provést hodnocení jednotlivých pacientů nebo celé populace pacientů a identifikovat poměr pacientů, kteří dosáhli cílových hodnot a dalších parametrů.
 • Snadné vytvoření přehledů účinnosti pro klinické hodnocení, např. analýza četnosti infekcí:
  komplexní a chytrá statistická analýza vám dává možnost hledat a řešit nová výzkumná témata.

Pokročilé vlastnosti – více možností

Statistiky a trendy u jednoho pacienta:

 • reziduální funkce ledvin
 • clearance
 • stav výživy
 • laboratorní data
 • infekce
   

Statistiky skupiny pacientů:

 • flexibilní uživatelská kritéria k vytvoření skupin pacientů
 • histogramy – distribuce pacientů podle určitého parametru
 • křížová korelace – závislosti mezi různými medicínskými parametry

Vytvořeno s ohledem na poskytování služeb a podpory

Společnost Fresenius Medical Care vám pomůže zlepšit klinickou efektivitu – nabízí doplňkové služby k implementaci softwaru PatientOnLine a průběžnou podporu. Tyto služby výrazně zvýší hodnotu, kterou s tímto softwarem získáte, a zlepší tak návratnost nákladů i vaši spokojenost.

Náš tým je vyškolen ke spolupráci s vašimi technickými a klinickými pracovníky, aby byl software PatientOnLine vždy dostupný a splňoval vaše klinické požadavky.

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

PatientOnLine (POL)
BCM - Body Composition Monitor
Související obsah
Cycler sleep•safe harmony

Protože každý pacient je jiný.

Therapy Data Management System (TDMS)

Správa terapeutických dat.