Přeskočit na obsah

Služby společnosti Fresenius Medical Care

Sestra pečující o pacientku na lůžku

Společnost Fresenius Medical Care je největším světovým poskytovatelem produktů a služeb pro osoby léčené dialýzou.

Společnost Fresenius Medical Care poskytuje kompletní řešení pro osoby s chronickým selháním ledvin – od výzkumu a vývoje, přes výrobu dialyzačních produktů až po komplexní možnosti léčby v našich střediscíchch. Fresenius Medical Care je jediná a jedinečná společnost, která nabízí komplexní řešení pro pacienty vždy a všude. Tuto vizi naplňujeme díky našim hlavním hodnotám, kterými jsou kvalita, oddanost a důvěra v naše zákazníky.

Péče o pacienty

Upřednostňujeme blaho našich pacientů, protože jen díky nim existujeme. Naším závazkem je zlepšovat kvalitu jejich života. Každý pacient je pro nás jedinečný. Ve společnosti Fresenius Medical Care nabízíme takové způsoby léčby, které lze každému pacientovi přizpůsobit na míru. Stejným způsobem přistupujeme i k nabízeným službám. Ve společnosti Fresenius Medical Care se zaměřujeme na zajištění nejvyšších standardů péče za všech okolností, abychom dosahovali nejlepších klinických výsledků.

Další informace o službách společnosti Fresenius Medical Care naleznete na webových stránkách:

NephroCare

Zlepšujeme životy pacientů ve více než 40 zemích světa

Společnost Fresenius Medical Care poskytuje individuální možnosti léčby pro více než 270 000 pacientů z celého světa.

Terapeutické systémy a služby

Společnost Fresenius Medical Care se díky neustálému výzkumu a vývoji zavázala ke zlepšení existujících forem léčby a vytváření nových. Naši pacienti na dialýze si především zaslouží tu nejlepší kvalitu života, jakou lze medicínsky a technicky dosáhnout.

Společnost Fresenius Medical Care nabízí kompletní řadu terapeutických systémů a produktů pro dialýzu.

Související obsah
Pacient podstupující hemodialyzační léčbu

Správné rozhodnutí

Zjistěte více o naší společnosti

Dialyzační střediska – Fresenius Medical Care

Najděte si dialyzační středisko společnosti Fresenius Medical Care v České republice.

Společnost Fresenius Medical Care poskytuje své služby v dialyzačních střediscíchch po celém světě. Tato služba společnosti Fresenius Medical Care se v Evropě, na Středním východě, v Africe a Latinské Americe nazývá NephroCare.

Najděte si dialyzační středisko v České republice