Přeskočit na obsah

Sodium management pomocí přístroje 6008 CAREsystem

Sodium Management

Individualizované řízení koncentrace sodíku pomocí přístroje 6008 CAREsystem umožňuje udržovat rovnováhu přenosu sodíku difuzí díky uzavřenému kruhu kontrol.

Jedním z důležitých cílů dialyzační léčby je udržet rovnováhu mezi interdialyzačním příjmem soli ve stravě a intradialyzačním odstraněním sodíku. Zatížení sodíkem při dialýze může vést ke zvýšenému hmotnostnímu přírůstku mezi dialýzami a hypertenzi, tedy stavům, které oba představují hlavní rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.

Predialyzační sérová (plazmatická) koncentrace sodíku u pacientů má široké rozpětí1

Graf ukazuje průměrnou koncentraci sodíku v séru před dialýzou u 369 náhodných pacientů za dobu 6 měsíců (sodík v dialyzačním roztoku 137 mmol/l, běžné laboratorní rozmezí sérové koncentrace sodíku 135-145 mmol/l).

Individuální stanovení koncentrace sodíku v séru před dialýzou se v současnosti provádí jen málokdy. Pokud se koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku nemá řídit podle standardního předpisu, ale podle predialyzační sérové koncentrace sodíku, musí se před každou dialýzou bez použití funkce Sodium Management provést stanovení sérové koncentrace sodíku v laboratoři.

Individuální předpis obsahu sodíku v dialyzačním roztoku je klíčovým faktorem pro nastavení rozdílu koncentrací.

Působení na difuzní přenos sodíku s následnou sníženou zátěží sodíkem může vést:

  • k omezení pocitu žízně1 
  • k omezení nárůstu hmotnosti mezi dialýzami2
  • k úpravě krátkodobých výsledků díky menší míře převodnění a nižšímu krevnímu tlaku3

Mezinárodní guidelines důrazně doporučují individualizovat koncentraci sodíku v dialyzačním roztoku4,5

Zatížení sodíkem při hemodialýze očividně způsobuje větší žízeň s výsledným navyšováním objemu, zvýšení srdeční zátěže a následnou hypertenzi.4

Je prokázáno, že příjem sodíku ve stravě a nepřiměřené odstranění sodíku při hemodialýze může vést k nadměrnému příjmu tekutin a hypertenzi.
Individualizace obsahu sodíku v dialyzačním roztoku podle koncentrace sodíku v séru může zlepšit hemodynamickou stabilitu během dialýzy.5

6008 CAREsystem Sodium Management umožňuje individualizovat koncentraci sodíku v dialyzačním roztoku dle doporučených mezinárodních postupů. Individualizovaná funkce Sodium Management pomáhá zabránit zatížení sodíkem při dialýze.

Snadné přizpůsobení obsahu sodíku v dialyzačním roztoku podle koncentrace sodíku v séru

Průběžné měření vodivosti dialyzačního roztoku určuje množství sodíku, které je pacientovi dodáváno nebo odstraňováno difuzí. Dialyzační přístroj neustále měří vodivost vstupního a odpadního dialyzačního roztoku a upravuje rovnováhu sodíku pomocí kinetického modelu. Sodium Control (Na-Control) automaticky přizpůsobuje koncentraci sodíku v dialyzačním roztoku pacientově sérové koncentraci sodíku. Individualizuje předepisování sodíku, pomáhá vyhnout se dodatečným nákladům a pracovní zátěži, z časově náročného vyšetření krve může učinit překonanou záležitost a snadno se zavádí do praxe.

Princip kontinuálního udržování rovnováhy difuzního přenosu sodíku pomocí individualizované funkce Sodium Management

Kontinuální udržování rovnováhy přenosu sodíku difuzí

Kontinuální udržování rovnováhy přenosu sodíku difuzí

Informace o příjmu soli zlepšují povědomí pacientů o výživě

Příjem soli mezi dialýzami je závislý na chování pacienta a je rozhodujícím faktorem pro převodnění.7 Znázornění odstraněného sodíku pomocí Sodium Management poskytuje informace o příjmu soli mezi dialýzami, zvyšuje povědomí o výživě a může zlepšit výsledky dialyzovaného pacienta.

Kombinace funkce Sodium Management a stanovení tělesného složení pomocí BCM (Body Composition Monitor) vytváří cestu pro přesné a personalizované řízení obsahu sodíku a tekutin a může zlepšit výsledky dialyzovaného pacienta. 

Vývoj predialyzační sérové koncentrace sodíku může indikovat patologické změny

Sledování vývoje dat sérové koncentrace sodíku před dialýzou (pomocí systému TDMS – Therapy Data Management System**) může indikovat potenciální patologické změny v průběhu času .

Tyto informace lze klinicky využít jako podklad pro další rozhodování v případě odchylek od normálu nebo ke sledování krátkodobých či střednědobých trendů pro potenciální indikaci patologických změn.8

** Therapy Data Management System – systém správy dat terapie – je zastřešující termín pro různé výrobky, které jsou volitelné a musí se zakoupit samostatně

Výhody snadného a individualizovaného řízení koncentrace sodíku s 6008 CAREsystem

  • Řízení difuzního přenosu sodíku umožňuje individualizaci předepisování sodíku.
  • Vizualizace odstranění sodíku při každé léčbě poskytuje hodnotné informace o pacientově příjmu soli mezi dialýzami.
  • Analýza vývoje predialyzační koncentrace sodíku v séru prostřednictvím volitelné správy dat** může pomoci indikovat patologické změny.
Rozložení změn sérové (plazmatické) koncentrace sodíku

Graf převzatý z odkazu na literaturu9

Rozložení změn sérové (plazmatické) koncentrace sodíku  

Graf: Nulová difuze sodíku zužuje rozložení změn sérové koncentrace sodíku9

Rozložení frekvence změn sérové koncentrace sodíku při dialýze 30 pacientů buď se standardní koncentrací sodíku v dialyzačním roztoku 138 mmol/l (světle modrá), nebo s funkcí Sodium Management a cílem nulové difuze (tmavě modrá).

Video Sodium Management

Sodium Management — terapeutická funkce dostupná s 6008 CAREsystem

Prof. Bernard Canaud
Emeritní profesor nefrologie | Univerzita v Montpellier, Francie
Chief Medical Scientist | Global Medical Office EMEA

Sympozium společnosti Fresenius Medical Care

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

6008 CAREsystem
FX Cordiax

Lindley EJ, Reducing sodium intake in hemodialysis patients. Semin Dial. 2009 May-Jun;22(3):260-263.

Raimann JG, Thijssen S, Usvyat LA, et al., Sodium alignment in clinical practiceimplementation and implications. Semin Dial. 2011;24:587–592.

Sagova et al., Automated individualization of dialysate sodium concentration reduces intradialytic plasma sodium changes in hemodialysis. Artif Organs. 2019 Oct; 43(10):1002-1013.

4 National Kidney Foundation, KDOQI clinical practice guideline for hemodialysis adequacy: 2015 update. Am J Kidney Dis. 2015;66(5):884-930.

5 Kooman et al., EBPG guideline on haemodynamic instability Nephrol Dial Transplant 2007; 22 [Suppl 2]:ii22-ii44.

6 Canaud B et al., Sodium and water handling during hemodialysis: new pathophysiologic insights and management approaches for improving outcomes in end-stage kidney disease. Kidney International 2019;95:304.

7 Basile C, and Lomonte C., A neglected issue in dialysis practice: haemodialysate. Clin Kidney J. 2015;8:393–399.

8 Maierhofer A et al., EDTA-Poster 2019 FP546, “Conductivity based online estimation of predialytic plasma Na: clinical assessment”. https://academic.oup.com/ndt/article/34/Supplement_1/gfz106.FP546/5515421

9 Canaud et al., Kidney International (2019) 95, 296-309.

Související obsah
6008 CAREsystem - Fresenius Medical Care

Více péče. Jednodušeji.