Přeskočit na obsah

Hemodialýza

Omezení rizikových faktorů vašich pacientů pro snížení kardiovaskulární morbidity a mortality

Přes významné zlepšení kvality a účinnosti dialyzační léčby v posledních letech jsou kardivaskulární onemocnění (CVD) stále nejčastější příčinou úmrtí pacientů s onemocněním ledvin. Téměř každý druhý dialyzovaný pacient dnes umírá v důsledku kardiovaskulárních onemocnění. Fresenius Medical Care podporuje nefrology po celém světě v minimalizaci kardiovaskulárních rizik a prodloužení života jejich pacientů.

Léčba HighVolumeHDF společně s inovativními membránami (například Helixoneplus), moderními monitorovacími systémy (například Blood Volume Monitor) a ultračistým dialyzačním roztokem pomáhají minimalizovat rizikové faktory CVD a významně zlepšit kvalitu a účinnost dialyzační léčby.

Společnost Fresenius Medical Care usiluje o nepřetržitý vývoj a zavádění inovativních terapií a produktů, které zlepšují kardiovaskulární prognózu dialyzovaných pacientů.