Přeskočit na obsah

Imunoadsorpce

Imunoadsorpce

Léčba autoimunitních onemocnění aferetickými technikami

 

Léčba autoimunitních onemocnění aferetickými technikami

autoimunitních onemocnění často hrají klíčovou roli protilátky nebo autoprotilátky a cirkulující imunitní komplexy.

Protilátky jako imunoglobuliny třídy G, M, A nebo E mohou významně negativně působit na zdraví pacienta. To je často spojeno s aktivací nebo agonistickou stimulací mechanizmů na povrchu buňky (např. komplementárními faktory), nebo s antagonistickou blokádou určitých receptorů.

Při terapeutické aferéze se k odstranění významných protilátek nebo imunitních komplexů z krevní plazmy používají imunoadsorbéry. Mohou se tak zmírnit příznaky onemocnění včetně akutních stavů a zabránit progresi onemocnění.

Jednotlivé fáze u imunoadsorbérů se dvěma kolonami

Jednotlivé fáze regenerace imunoadsorbérů se dvěma kolonami: GLOBAFFIN.

Maximální léčebná kapacita adsorbéru na opakované použití

Stejně jako u všech mimotělních metod se nejdříve pacientovi odebere krev z paže nebo z velké žíly. Dalším krokem je separace krve na její buněčné složky a plazmu, a to buď filtrací, nebo centrifugací.

Plazma následně protéká selektivním nebo semiselektivním adsorbérem, aby došlo k žádoucímu vyvázání imunoglobulinů.

U řady autoimunitních onemocnění je nutno odstranit co nejvíce protilátek v co nejkratším čase.

Společnost Fresenius Medical Care nabízí sofistikované systémy, které používají různé typy imunoadsorbérů, jež uspokojí individuální potřeby pacientů. Například použití adsorbérů pro opakované použití (GLOBAFFIN) umožňuje vysoce účinnou léčbu, při níž se za současně probíhající regenerace systematicky odstraňuje vysoké procento imunoglobulinů.

Redukce IgG a objem plazmy

Nahoře: průměrná redukce IgG (%) podle objemu zpracované plazmy (upraveno z 1)

Redukce IgG závisí na objemu zpracované plazmy

Proces regenerace znamená, že redukce protilátek není omezena adsorpční kapacitou adsorbéru. Imunoadsorpci lze navíc upravit podle objemu plazmy každého jednotlivého pacienta. Obvykle se zpracovává 1,5 až 2,5násobek objemu plazmy pacienta. Protilátky IgG se při zpracování 1,5násobku objemu plazmy redukují přibližně o 61 % a při zpracování 2,5násobku objemu plazmy přibližně o 87 % (obr. 3).1

Jednorázová adsorpce pro flexibilní plánování

Adsorbéry pro jednorázové použití představují vysoce flexibilní a úspornou alternativu, vyžadující pouze několik terapeutických cyklů, jako je tomu často při akutních exacerbacích autoimunitních onemocnění. Vysoce selektivním jednorázovým IgG adsorbérem je LIGASORB® společnosti Fresenius Medical Care.

Přednosti imunoadsorpce

Metoda imunoadsorpce je výjimečná pro svoji vysokou selektivitu. Vysoká selektivita usnadňuje plánování terapie vyžadující více než jeden terapeutický cyklus každý po sobě následující den, protože se odstraňují2 pouze malá množství základních složek plazmy (např. albumin) (obr. 4). To je v případě jiných mimotělních technik, jako je např. výměna plazmy, obtížné.

Imunoaferéza s dvojicí adsorbérů

Princip imunoaferézy s dvojicí adsorbérů. Při eliminaci protilátek se provádí perfuze jednoho adsorbéru plazmou při současné regeneraci druhého adsorbéru.

Široké spektrum využití

Imunoadsorpční terapie adsorbérem GLOBAFFIN lze potenciálně využít u širokého spektra klinických indikací zprostředkovaných auto-protilátkami.

A to díky vysoké účinnosti a selektivitě dvojice regenerovatelných adsorbérů GLOBAFFIN.

Princip systémů s dvojicí kolon spočívá v tom, že pro eliminaci protilátek se provádí perfuze jednoho adsorbéru plazmou při současné regeneraci druhého adsorbéru.

Další informace lze nalézt v  související kapitole indikace.

Související produkty
LIGASORB

LIGASORB

 

1 Belàk M, Borberg H, Jimenez C, Oette K: Technical and clinical experience with protein A immunoadsorption columns. Transfusion Science 1994; 15: 419–22.

2 Gjörstrup P, Watt R M: Therapeutic Protein A Immunoadsorption. A Review. Transfusion Science 1990; 11: 281–302