Přeskočit na obsah

Fresenius Medical Care rozšiřuje podporu domácí dialýzy o osm specializovaných regionálních center, zájem pacientů v ČR stále roste

| Tiskové zprávy

Fresenius Medical Care v osmi městech v České republice spouští spádová pracoviště, specializovaná na podporu pacientů na domácí dialýze při náhradě funkce ledvin. Pacienti všech 26 stávajících dialyzačních středisek Fresenius Medical Care mají možnost se léčit jakoukoliv z domácích terapií už dnes. „Soustředění péče o domácí pacienty do regionálních center zvyšuje erudici a zkušenost ošetřujícího personálu,“ vysvětluje MUDr. Katarína Nehézová, primářka mělnického dialyzačního centra. Kromě Mělníku, pražské Krče, Mostu, Nymburku a Mariánských Lázní se připravuje spuštění soustředěného programu domácí dialýzy v Brně, Pardubicích a Benešově. Novodobou domácí hemodialýzu v České republice spustil jako první právě Fresenius Medical Care, a to před osmi lety v roce 2016. Aktuálně je domácí hemodialýzou v ČR léčeno kolem 100 pacientů, z toho asi 70 pomocí systémů společnosti Fresenius Medical Care. 

Přestože zájem pacientů roste a jde o celosvětový trend, má Česká republika ve využívání domácích dialyzačních metod stále velké rezervy. „Může za tím být pořád ještě malá informovanost pacientů závislých na náhradě funkce ledvin, ale i určitá obava z převzetí péče o sebe sama do vlastních rukou,“ říká Hana Kubánková, vedoucí dialyzačních středisek Fresenius Medical Care. Přístroje pro domácí terapie jsou moderní, malé a jednoduché pro obsluhu. Výhody, které přináší pacientům, jsou přitom obrovské – a to nejen pro pohodlí a časovou flexibilitu v léčbě, ale i zlepšení zdravotního stavu pacientů. Zároveň odpadá nutnost dojíždění na dialyzační středisko několikrát týdně. „Individuálně nastavená dialyzační léčba v domácím prostředí totiž poskytuje lepší kardiovaskulární stabilitu, menší únavu po terapii, volnější dietní režim a často i menší množství nezbytné medikace,“ vysvětluje výhody domácí léčby dr. Nehézová. 

Domácí dialýza se stále více využívá nejen přímo v samotném bydlišti pacientů, ale také v pečovatelský domech nebo alzheimer centrech. S požadavkem na domácí dialýzu může přijít nejen již dlouhodobě dialyzovaný pacient, ale také nemocný, jehož náhrada funkce ledvin teprve čeká. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti domácí terapie může učinit lékař – specialista na kterémkoliv z 26 středisek Fresenius Medical Care. V případě zájmu o domácí dialýzu má pacient možnost výběru mezi domácí hemodialýzou, hemodiafiltrací nebo peritoneální dialýzou. Kromě osobní preference pro výběr konkrétní metody se při volbě metody zvažují pacientovy medicínské předpoklady, psychická připravenost a rovněž domácí zázemí při návštěvě technika. Domácí dialýzu tak lze po splnění všech podmínek a po důkladném proškolení zahájit přibližně do dvou měsíců, často i dříve.     

**************

Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin, kterým trpí přibližně 3,7 miliony lidí na celém světě. Prostřednictvím sítě 4 151 dialyzačních středisek v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe, Africe a v asijsko-pacifické oblasti poskytuje společnost dialyzační léčbu 345 tisícům pacientů na celém světě. Fresenius Medical Care je tak celosvětově největším poskytovatelem dialyzační léčby a zároveň i dodavatelem dialyzačních produktů, jako jsou dialyzační přístroje, dialyzátory a ostatní spotřební materiál. Společnost Fresenius Medical Care je zalistována na frankfurtské burze cenných papírů (FME) a na newyorské burze (FMS). 

V České republice působí společnost od roku 1992 a je největším tuzemským provozovatelem dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí. V současné době zabezpečuje péči o pacienty v chronickém dialyzačním programu v celkem 26 dialyzačních střediscích. V Česku zaměstnává ve společnostech Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o., a Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., přes 600 zdravotnických a nezdravotnických pracovníků.

Foto: Archiv Fresenius Medical Care