Přeskočit na obsah

5008S CorDiax

Pumpa pro HDF

HighVolumeHDF je stejně jednoduchá jako HD

 • AutoSub plus – automatická maximalizace substitučního objemu
  pro HighVolumeHDF
 • monitorování venózního přístupu (VAM) – optimalizované monitorování
  venózní cesty
 • snadná manipulace
 • účinné a dlouhodobě použitelné

5008S CorDiax: HighVolumeHDF jako standard

Díky funkci AutoSub plus systému 5008S CorDiax je HighVolumeHDF stejně jednoduchá a spolehlivá jako HD, bez nutnosti dalších zásahů uživatele.

5008S CorDiax

5008S CorDiax

Otevíráme svět nových možností

5008S CorDiax umožňuje využití HighVolumeHDF jako standardu při dialýze, a to díky funkci AutoSub plus pro automatickou maximalizaci substitučních objemů a funkci monitoru venózního přístupu (VAM) pro včasnou detekci dislokace jehly.

Usmívající se starší muž a starší žena

HighVolumeHDF terapie

HighVolumeHDF – standard kardioprotektivní dialýzy

K dosažení maximálního přínosu HDF jsou nutné velké konvekční objemy v postdilučním režimu. Uživatelé se dříve obávali, že bez neustálého monitorování a upravování nastavení léčby by vysoké objemy mohly vést k nadměrné hemokoncentraci a následně k vysokým transmembránovým tlakům.

AutoSub plus

Automatická maximalizace substitučního objemu pro HighVolumeHDF

Moderní systém AutoSub plus umožňuje mnohem víc než automatickou kontrolu tlaku:
K dispozici jsou velmi přesné informace o podmínkách v dialyzátoru, nikoli pouze na membráně, ale také v dráze toku krve.
Kontinuální optimalizace rychlosti průtoku substitučního roztoku se provádí na základě několika kontrol za minutu.
Systém se na začátku léčby automaticky aktivuje.

Funkce AutoSub plus představuje pomůcku pro nefrology při zavedení HighVolumeHDF jako standardní terapie.

Rozdíl je v přehledu a kontinuitě

Ostatní systémy kontrolují a upravují transmembránový tlak (TMP) v definovaných časových intervalech, zatímco funkce AutoSub plus měří a vyhodnocuje podmínky přímo uvnitř filtru, několikrát za minutu. Inovativní technologie této funkce spočívá v dynamické analýze signálu tlakových pulzů. Díky tomu lze pro každého pacienta individuálně maximalizovat substituční objemy bez jakéhokoli zásahu uživatele.

Funkce VAM zvyšuje pravděpodobnost včasné detekce dislokace venózní jehly

Bezpečnost vytváří důvěru

Během HighVolumeHDF proudí krev vysokou rychlostí. Monitorování venózního přístupu je proto velmi důležité, neboť během krátké doby by mohlo dojít k velké ztrátě krve. Všechny systémy 5008S CorDiax standardně obsahují sofistikovanou bezpečnostní funkci, která riziko vnějších ztrát krve minimalizuje:

Monitorování venózního přístupu (VAM) – optimalizované monitorování venózní cesty

VAM je unikátní a inteligentní bezpečnostní funkce. Zajišťuje dynamické a vysoce citlivé monitorování venózního tlaku kombinací signálů arteriálního a venózního tlaku pomocí adaptivního algoritmu. Funkce VAM je určena k signalizaci náhlých, malých poklesů venózního tlaku přibližně o 15 mmHg, i když venózní tlak neklesne pod dolní limit alarmu.

Funkce VAM byla navržena jako pomůcka pro zdravotnické profesionály pro včasnou detekci dislokace venózní jehly. Během léčby je však nadále zodpovědný za bezpečnost pacienta uživatel. Funkce VAM rovněž obsahuje systém správy alarmů. Alarm se aktivuje, pokud monitorované signály vykazují výrazné nebo abnormální odchylky od předchozího tlakového profilu.

Dynamic Pressure Monitoring 5008 CorDiax umožňuje včasnou detekci paravazálního krvácení a prevenci vzniku velkých hematomů – již žádný neodhalený paravazální únik krve.

Po vyvolání alarmu se krevní pumpa ihned zastaví a venózní svorka se zavře, což v případě kritické změny tlaku poskytuje ošetřovateli více času na odpovídající reakci.

Snadná manipulace

ONLINEplus – snížení pracovní zátěže, zvýšení použitelnosti

Dříve bylo nutné dodávat požadované množství substitučního roztoku v infuzních vacích, což zamená pro ošetřovatele zvýšenou pracovní zátěž a pracovníky dialyzačních center to odrazovalo od používání hemodiafiltrace. Jelikož chceme výhody hemodiafiltrace zpřístupnit co největšímu množství pacientů, vyvinuli jsme dialyzační systém ONLINEplus, který připravuje substituční roztok přímo u lůžka pacienta.

Krevní sety

Naše moderní krevní sety vycházejí z myšlenky, že použití HighVolumeHDF musí být stejně snadné a bezpečné jako hemodialýza. HighVolumeHDF lze provádět i v základní konfiguraci systému 5008S CorDiax.

Účinnost, dlouhodobá použitelnost a nižší celkové náklady na léčbu 

Systémy řady 5008S CorDiax jsou unikátní nejen díky možnosti moderního způsobu léčby, ale také díky své ohleduplnosti k životnímu prostředí. Společnost Fresenius Medical Care podporuje citlivé a udržitelné využití přírodních zdrojů. Šetří dialyzační roztok, vodu a energie, což se projeví výrazným snížením nákladů.

 • Technologie ONLINEplus pro přípravu sterilních roztoků elektrolytů s bikarbonátovým pufrem bez obsahu endotoxinů.1
  • Systém ONLINEplus je založen na vysoce spolehlivém dvoustupňovém filtračním procesu a usnadňuje přímou přípravu sterilního a apyrogenního substitučního roztoku s minimálními náklady. Tak vznikla online hemodiafiltrace.
  • Dostupnost velkých objemů substitučního roztoku pro hemodiafiltraci.   
  • Není nutné používat předem připravené proplachovací roztoky - plnění, reinfuze a bolusy roztokem připraveným ONLINE u všech režimů léčby (včetně hemodialýzy).2
 • Funkce AutoFlow automaticky upravuje rychlost průtoku dialyzačního roztoku podle efektivního průtoku krve během léčby.
  • Výrazné úspory vody (včetně odpadní), koncentrátů a energie, a následně i výrazné snížení nákladů.
  • Automatická volba faktoru AutoFlow podle režimu léčby vždy vede k dosažení optimálního poměru mezi ekonomickými faktory a kvalitou léčby.
 • Funkce EcoFlow pro minimální spotřebu dialyzačního roztoku a energie během přípravy a po reinfuzi při současném zamezení růstu bakterií.
Související obsah
HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care.

1 In accordance with ISO 23500-5 and ISO 11663:2009.

2 Safety advice: It is recommended that you stock sodium chloride in case it might be required.