Přeskočit na obsah

4008S classix

Dialyzační přístroj 4008S classix

Kvalitní léčba vyhovující vašemu rozpočtu

 • online hodnocení účinnosti a dávky dialýzy (OCM®)
 • ultračistý dialyzační roztok (DIASAFE®plus)
 • mikrobiologicky bezpečný zdroj suchého bikarbonátového koncentrátu (bibag®)
 • přizpůsobený průtok dialyzačního roztoku1 pro optimální využití zdrojů (AdapterFlow)

Klíčové vlastnosti

Nastavení monitoru krevního tlaku (BPM)

Nastavení monitoru krevního tlaku (BPM)

Zajištění kvality při provozu

Účinnost při provozu

Hemodialýza představuje množství náročných ručních úkonů spojených s hemodialyzačním přístrojem. Díky ergonomickému provedení a logickému uspořádání lze s přístrojem 4008S classix snadno manipulovat a rychle a intuitivně programovat parametry léčby. Důležité terapeutické hodnoty jsou graficky znázorněny na 10,4" TFT - LCD monitoru. Ošetřující personál tak má dobrý přehled o probíhající léčbě i její historii. Monitor krevního tlaku (BPM) je plně integrovaný v přístroji, což dále zjednodušuje manipulaci s přístrojem. V kombinaci s Therapy Data Management System (TDMS) lze dále efektivně a účinně organizovat každodenní dialyzační postupy, s maximálním využitím nástrojů pro online získávání a správu dat.

Nastavení Online Clearance Monitoru (OCM®)

Nastavení Online Clearance Monitoru (OCM®)

OCM® – Online Clearance Monitor

Poslední studie prokazují, že morbidita a mortalita úzce souvisejí s dodanou dialyzační dávkou.2,3

Online Clearance Monitor (OCM®) umožňuje průběžné sledování následujících parametrů:

 • efektivní clearance urey in vivo (K),
 • akumulovaný objem očištěné plazmy (Kt) nebo aktuální podaná dialyzační dávka (Kt/V),
 • koncentrace sodíku v plazmě: v průběhu léčby lze okamžitě zjistit a napravit případné odchylky od předepsaného cíle léčby,* bez nutnosti dalších výdajů na jednorázový spotřební materiál nebo za personál.
   

Neinvazivní a přesné měření Kt/V odpovídá konvenčním metodám (založeným na vzorcích krve), které lze provádět díky distribučnímu objemu urey (V), naměřenému pomocí BCM - Body Composition Monitoru.4

DIASAFE® plus – filtr dialyzačního roztoku

DIASAFE® plus – filtr dialyzačního roztoku

Kvalitní léčba

DIASAFE®plus – filtr dialyzačního roztoku

U moderních forem léčby, nahrazujících funkci ledvin, jsou hlavním problémem kvalita a čistota dialyzačního roztoku, neboť při každém léčebném cyklu přichází do kontaktu s krevním řečištěm pacienta velký objem dialyzačního roztoku. Endotoxiny obsažené v kontaminovaném dialyzačním roztoku mohou vyvolat nežádoucí akutní reakce a dlouhodobě ovlivnit výsledky pacientů na chronické hemodialýze.

Díky filtru dialyzačního roztoku DIASAFE®plus je možné vyrábět ultračistý dialyzační roztok. Hlavní podíl na tom mají vynikající schopnosti vláken membrány Fresenius Polysulfone® zachytit endotoxiny a inteligentní bezpečnostní koncept filtru, založený na následujících vlastnostech:

 • funkční kontrola integrity filtru,
 • automatické sledování životnosti filtru,
 • technologie aseptického připojení.

Ultračistý dialyzační roztok je považován za nedílnou součást všech moderních dialyzačních přístrojů. 

Filtr DIASAFE®plus je klíčovou součástí základní konfigurace všech současných dialyzačních přístrojů společnosti Fresenius Medical Care.

bibag® – suchý bikarbonátový koncentrát

bibag® – suchý bikarbonátový koncentrát

bibag® – suchý bikarbonátový koncentrát

Bikarbonátový pufr se vždy dodává v suché formě, aby nedošlo k mikrobiologické kontaminaci přes tekutý bikarbonátový koncentrát.

Kromě těchto vynikajících hygienických standardů má bibag® následující vlastnosti:

 • snadná a ergonomická manipulace,
 • minimální nároky na skladovací prostory,
 • ekologický přínos díky sníženému objemu odpadu a nižší přepravní hmotnosti.

Stručný přehled vlastností

Kvalitní léčba vyhovující vašemu rozpočtu

Téměř každý druhý pacient s konečným stadiem onemocnění ledvin zemře na následky kardiovaskulárního onemocnění. To je důvod, proč se společnost Fresenius Medical Care zaměřuje při řešení problémů moderní dialýzy na princip kardioprotektivní dialýzy. Každý náš krok je zacílen na minimalizaci kardiovaskulárních rizik a prodloužení života pacientů. Přístroj 4008S classix navazuje na úspěšné přístroje řady 4008 a kombinuje v sobě nejkvalitnější HD léčbu, prověřenou spolehlivost a provozní efektivitu.

Přístroj 4008S classix

Přístroj 4008S classix

Prokázaná kvalita

Nejnovější zástupce dlouhodobě zavedené a vysoce úspěšné přístrojové řady 4008

 • vyspělý okruh dialyzačního roztoku s vysoce přesnou a volumetricky řízenou ultrafiltrací, dlouhodobě spolehlivá hydraulika
   

Vyspělá léčba

Vysoce kvalitní HD léčba určená k ochraně vašich pacientů

 • OCM® (Online Clearance Monitor)
 • DIASAFE®plus (filtr dialyzačního roztoku)
 • bibag® (suchý bikarbonátový koncentrát)
 • dvoupumpová nebo Click-Clack Single-needle
 • program ISO-UF
   

Účinnost při provozu

Ekonomicky efektivní využití zdrojů

 • snadné, rychlé a intuitivní ovládání
 • TDMS (Therapy Data Monitoring System)
 • BPM (monitor krevního tlaku)
 • CDS (systém centrálního rozvodu koncentrátu)
 • AdaptedFlow (přizpůsobený průtok dialyzačního roztoku)1

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

4008S classix
DIASAFE®plus
bibag®

1 Not available in all countries

2 Hakim R, Breyer J, Ismail N, Schulmann G: Effects of dose of dialysis on morbidity and mortality. American Journal of Kidney Diseases (1994); 23:661-669

3 Port F, Ashby V, Dhingra R, Roys E, Wolfe R: Dialysis dose and body mass index are strongly associated with survival in hemodialysis patients. Journal of the American Society of Nephrology (2002); 13:1061-1066

4 Lindley EJ, Chamney PW, Wuepper A, Ingles H, Tattersall JE, Will EJ: A comparison of methods for determining urea distribution volume for routine use in on-line monitoring of hemodialysis adequacy. Nephrology Dialysis Transplantation (2009); 24(1):211-6

Související obsah
Pumpa pro HDF

HighVolumeHDF jako standard

Dialyzátory FX classix

Prokázaná Fresenius kvalita pro standardní hemodialýzu