Přeskočit na obsah

Adaptovaná APD (aAPD)

Vizualizace adaptované APD

Dle Fischbacha a kol., aAPD nabízí lepší výsledky při využití stejného času a zdrojů1

  • aAPD je možná bez navýšení spotřeby roztoků či trvání dialýzy

  • efektivně využívá stávající zdroje: lepší ultrafiltrace a clearance při stejné, nízké koncentraci glukózy, stejném objemu roztoku a stejné délce dialýzy jako u konvenční APD (cAPD)


Obrázek 1: Modifikované grafické znázornění předpisu aAPD podle Fischbach M. et al., 2011, (strana 3)1

 

Naplnění cílů adekvátnosti

Přístup aAPD navrhl Fischbach M. a kol.1 Díky kombinaci sekvence krátkých prodlev a malých plnicích objemů s dlouhými prodlevami a velkými plnicími objemy, podporuje metoda aAPD ultrafiltraci i clearance v rámci jedné PD terapie. Očištění krve a dosažená ultrafiltrace na gram absorbované glukózy byla u aAPD ve srovnání s cAPD vyšší.1

Výzvy peritoneální dialýzy - snaha o plnění cílů adekvátnosti

Dosažení cílů adekvátnosti PD, pokud jde o ultrafiltraci i clearance, je náročné. Fischbach a kol. navrhují kratšími prodlevami a menšími plnicími objemy podporovat proces UF a delšími prodlevami a většími plnicími objemy zvyšovat clearance solutů.1 Navrhovaná strategie může vést ke zlepšení obou cílů během jedné PD terapie.

Fischbachova studie potvrzuje účinnost aAPD1

Fischbach M. a kol.1 provedli randomizovanou, prospektivní, multicentrickou studii s přechodem mezi skupinami.
Do konečné analýzy bylo zařazeno 19 pacientů.

aAPD je možná bez navýšení spotřeby roztoků či trvání dialýzy a při stejné koncentraci glukózy.

Konvenční APD

Obrázek 2: Modifikované grafické znázornění cAPD podle Fischbach M. et al., 2011 (strana 3)1

Adaptovaná APD

Obrázek 3: Modifikované grafické znázornění aAPD podle Fischbach M. et al., 2011 (strana 3)1

 

Výsledky studií dokazují, že v porovnání s cAPD, která se na ultrafiltraci a clearance zaměřuje odděleně, mohou změny doby prodlevy a plnicího objemu zlepšit adekvátnost dialýzy při snížení zátěže metabolizmu.1

Porovnání po 45 dnech

Vyšší průměrná ultrafiltrace

Lepší odstranění sodíku

Obrázek 4: Obrázek vytvořený na základě dat ze studie, kterou provedli Fischbach, M. et al., 2011 (strana 7), porovnávající průměrnou denní UF a odstranění sodíku po 45 dnech a ukazuje lepší UF (+100 ml/dialýzu) a ukazující odstranění sodíku (+14 mmol/dialýzu) u aAPD1

Vyšší clearance proti absorbované glukóze při aAPD1

Obrázek 5: Modifikované grafické znázornění podle Fischbach M. et al., 2011 (strana 6), ukazující zlepšené odstranění sodíku a clearance při aAPD1

Shrnutí výsledků studie Fischbach et al.1

Výhody pro pacienty:

  • zlepšení ultrafiltrace;
  • lepší odstranění sodíku;
  • nižší krevní tlak;
  • podpora clearance: urea, kreatinin, fosfát;
  • snížená metabolická zátěž.
     

Klinická hodnota:

  • efektivně využívá stávající zdroje: lepší ultrafiltrace a clearance při stejné, nízké koncentraci glukózy, stejném objemu roztoku a stejné délce dialýzy jako u cAPD.
Související obsah
Cycler sleep•safe harmony

Přizpůsobí se každému pacientovi.

Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8