Přeskočit na obsah

Pro zdravotní sestry

Řešení v oblasti renal IT pro zdravotní sestry

Řešení v oblasti renal IT pro zdravotní sestry

  • omezení časově náročných činností
  • dokumentace léčby
  • více času pro pacienty
Omezení časově náročných činností

Optimalizace každodenních pracovních postupů

Omezení časově náročných činností

Nezdravotnické úkony jako dokumentace, účtování a administrativa jsou časově náročné. Efektivní provedení těchto rutinních úkonů poskytuje více času na péči o pacienty a jejich pohodlí. To se odráží i v menším zatížení zdravotnických profesionálů – nemusejí se zabývat dalšími rutinními úkony.

Úspora času na běžných nezdravotnických úkonech je možná pomocí softwaru, který provádí některé z následujících činností:

  • přednastavení dialyzačních přístrojů
  • automatická dokumentace terapeutických dat a hmotnosti pacienta
  • integrace periferních zařízení (jako jsou váhy)
  • shrnutí údajů o pacientovi pro všechny uživatele
  • zobrazení stručného přehledu stavu všech aktuálních cyklů léčby
     

Therapy Monitor (TMon) společnosti Fresenius Medical Care provádí výše uvedené rutinní úkoly snadno a bez časové náročnosti.

Další informace o Therapy Monitor (TMon)

Therapy Monitor společnosti Fresenius Medical Care

Therapy Monitor společnosti Fresenius Medical Care zajišťuje online dokumentaci dat získaných před, během a po dialýze. Inovativní monitorování u lůžka pomocí Therapy Monitor je navrženo pro pokročilé možnosti dokumentace při použití hemodialyzačních přístrojů 5008 CorDiax a 5008S CorDiax společnosti Fresenius Medical Care.

Therapy Monitor také uvádí přehled aktuálně léčených pacientů a probíhajících cyklů léčby, včetně všech dokončených. Intuitivně je možné také zobrazit klíčová terapeutická data. Zdravotničtí profesionálové tak mají možnost snadno identifikovat pacienty se zvýšeným rizikem.

Informační aplikace Therapy Monitor pomáhá zdravotnickým profesionálům zasáhnout rychleji, ušetřit čas při každodenních úkonech, umožňuje jim trávit více času péčí o pohodlí pacienta a zbavuje je zbytečného stresu v průběhu práce. Monitor léčby je součástí systému správy terapeutických dat společnosti Fresenius Medical Care.

Další informace o Therapy Data Management System

Úspora času zdravotních sester

Therapy Monitor společnosti Fresenius Medical Care ušetří v průměru 25 minut (40 %) času zdravotních sester při běžné dialyzační léčbě.

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

5008/5008S CorDiax
Therapy Monitor (TMon)
Související obsah
Therapy Data Management System (TDMS)

Správa terapeutických dat

Lékař používající Therapy Monitor (TMon) společnosti Fresenius Medical Care

Centrální monitorování