Přeskočit na obsah

Fresenius Medical Care v České republice

Fresenius Medical Care

Vytváříme budoucnost,
kterou stojí za to žít

V České republice působí od roku 1992 dvě dceřiné společnosti koncernu:

Fresenius Medical Care v České republice

Fresenius Medical Care v České republice

Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. (dále jen FMC-ČR)

Našim zákazníkům, kterými jsou poskytovatelé dialyzační a intenzivní péče z celé České republiky, pomáháme prostřednictvím našich vyspělých technologií zajišťovat co nejkvalitnější péči o pacienty s chronickým i akutním selháním ledvin a se selháním jater. Díky neustálému rozvoji dialyzační techniky a spotřebních materiálů můžeme neustále zkvalitňovat život pacientů. Naše terapie jsou bezpečné a prodlužují dialyzovaným jejich životy. Disponujeme kompletním sortimentem přístrojů i spotřebního materiálu potřebného k provádění standardních i specifických léčebných postupů mimotělního očišťování krve.

Naši techniku využívají česká zdravotnická pracoviště různého typu a my stojíme po jejich boku, abychom jim pomohli prostřednictvím naší sítě obchodních zástupců, aplikačních specialistů i servisních techniků maximálně využívat potenciál těchto unikátních technologií. Každý dialyzovaný v České republice tak může mít terapii šitou na míru svým individuálním potřebám, a to s maximální mírou kvality a bezpečí. Náš široký a stabilní tým každodenně předává své zkušenosti získané spoluprací v rámci nadnárodního koncernu.

Sledujeme také aktuální dění na trhu zdravotnických služeb a pomáháme při implementaci potřebných změn v souladu s platnou legislativou. Jako největší dodavatel dialyzačních technologií v České republice se zároveň cítíme být zodpovědní za vzdělávání zdravotnických profesionálů a jejich každodenní profesní růst. 

Fresenius Medical Care - DS, s.r.o. (dále jen FMC-DS)

Společnost provozuje síť dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí NephroCare, kde pacientům s onemocněním ledvin poskytuje komplexní preventivní, diagnostickou, léčebnou nefrologickou a dialyzační péči. V součinnosti se specializovanými odděleními lůžkových zdravotnických zařízení poskytuje také akutní dialyzační léčbu. Ve spolupráci s transplantačními centry maximalizuje společnost úsilí o realizaci úspěšné transplantace pro pacienty dialyzačních středisek NephroCare.

Jako poskytovatel dialyzační péče a provozovatel dialyzačních středisek působí FMC-DS na českém trhu nepřetržitě od roku 1992. Za tuto dobu dosáhla společnost v oblasti dialýzy vedoucí pozice mezi nestátními zdravotnickými zařízeními v České republice. Specialisté středisek NephroCare se podílejí na vzdělávání lékařů a sester ostatních dialyzačních středisek a nemocnic ze všech regionů. Velmi intenzivně také spolupracují s ambulantním zdravotnickým terénem ve snaze zlepšit záchyt pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Další informace o společnosti FMC-DS

Další dokumenty a informace

Oznamování neetického jednání

Ve Fresenius Medical Care věříme, že dodržování etických standardů a soulad s právními předpisy je zásadní pro naše podnikání. Našim zaměstnancům a všem dalším třetím stranám doporučujeme vyjádřit obavy ohledně možného neetického jednání, včetně porušení zákonů, předpisů nebo našich interních směrnic prostřednictvím našeho důvěrného systému, který je dostupný globálně a umožňuje podání v českém jazyce prostřednictvím různých kanálů. Podání je možné uskutečnit i anonymně, a to kdykoli během dne.

Veškerá podání jsou považována za důvěrná a jsou brána vážně. Každé podání je pečlivě vyhodnoceno našimi specializovanými týmy, což zajistí důkladné a komplexní prověření oznamované skutečnosti. 

Pro každého, kdo chce nahlásit obavu nebo získat radu, jsou k dispozici následující možnosti:

Online platforma pro hlášení dostupná 7 dní v týdnu: Compliance Action Line
Bezplatné telefonní číslo dostupné 7 dní v týdnu: 800-144-071

Podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Příslušná osoba: Lukáš Ešner, Ethics & Compliance Officer
E-mail: compliance.cz(at)freseniusmedicalcare.com 
Přímá linka: +420 273 037 943

Na uvedeném e-mailu a přímé telefonní lince je možné na žádost oznamovatele domluvit osobní setkání pro podání oznámení. 

Oznámení je taktéž možné podat Ministerstvu spravedlnosti, a to způsoby uvedenými na
 https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ .

Společnosti Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. a Fresenius Medical Care – DS, s.r.o. tímto vylučují přijímání oznámení od osob, které pro společnosti nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Statuty a pracovní postupy Etické komise

Statut a pracovní postupy etické komise

Seznam členů Etické komise společnosti Fresenius Medical Care - DS,s.r.o.

Seznam členů Etické komise

Ceník úkonů Etické komise

Statut a pracovní postupy etické komise

Vítejte v sekci, která obsahuje informace o léčivých přípravcích společnosti FRESENIUS MEDICAL CARE GmbH a společnosti FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA registrovaných v České republice.

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Fresenius Medical Care, prosím, pište na emailovou adresu farmakovigilance@fresenius.cz, nebo volejte na +420 273 037 900.

Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu (VPOIS)" vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Informace pro slabozraké

Aktuální a vždy ověřené informace o lécích nabízených naší společností naleznete v databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) na jednotlivých odkazech v tabulce. Pro zobrazení informací o léčivu klikněte, prosím, na příslušný odkaz:  

Balance 1,5% GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM

Balance 1,5% GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM

Balance 2,3% GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM

Balance 2,3% GLUCOSE, 1,75MMOL/L CALCIUM

Balance 4,25% GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM

Balance 4,25% GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM

bicaVera 1,5 % GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM

bicaVera 1,5 % GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM

bicaVera  2,3 % GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM

bicaVera 2,3 % GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM

bicaVera 4,25 % GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM

bicaVera 4,25 % GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM

Calrecia®

CAPD/DPCA 2

CAPD/DPCA 3

CAPD/DPCA 4

Cigenta 

multiBic®  bez draslíku

multiBic®  2 MMOL/L DRASLÍKU

multiBic®  3 MMOL/L DRASLÍKU

multiBic®  4 MMOL/L DRASLÍKU

OsvaRen®

Paricalcitol Fresenius 2MCG/ML

Paricalcitol Fresenius 5MCG/ML

Resical

Velphoro® - léčivý přípravek aktuálně není dodáván na trh ČR.

Venofer®

Další informace 

Další informace o společnosti Fresenius Medical Care naleznete na našich mezinárodních webových stránkách.

Pokud chcete získat další informace, kontaktujte nás.
Související obsah
Profil společnosti

Profil naší společnosti.

Dialyzační střediska – Fresenius Medical Care

Najděte si dialyzační středisko společnosti Fresenius Medical Care v České republice.