Přeskočit na obsah

Therapy Support Suite (TSS)

Lékař používající Therapy Support Suite (TSS) společnosti Fresenius Medical Care

Software pro správu klinických dat v systému TDMS

 • sdílená správa terapeutických dat o dialýze
 • dlouhodobá dokumentace léčby
 • správa předpisů léčby a přednastavení přístrojů
 • výměna pacientských dat s nemocničním informačním systémem (NIS)
Fresenius Medical Care —Therapy Support Suite (TSS) logo

Stručný přehled

Therapy Support Suite (TSS) je software pro centrální správu dat dialyzačního střediska. Jako takový umožňuje uživatelům tvorbu a správu předpisů pro pacienty, plány podávání léků, dokumentaci léčby a laboratorní výsledky jednotlivých pacientů. Dále nabízí rozšířené možnosti reportů a tím umožňuje profesionální správu přiřazených dialyzačních středisek.

Optimalizace zdrojů na dialyzačním středisku či oddělení

K dokumentaci dat pacienta je potřeba méně času

 • ucelená komunikace – od dialyzačního přístroje až po nemocniční informační systém
 • rychlé a efektivní zpracování zdokumentovaných dat – v souladu s principem „stručného přehledu všech informací“

Podpora procesů dokumentace na dialyzačním středisku či oddělení

Dlouhodobá dokumentace terapeutických dat a jejich kontextová vizualizace

 • běžná dokumentace terapeutických dat o dialýze, laboratorních dat, lékařských nálezů, podávání léků atd.
 • kdykoli možná integrace do vyšších úrovní nemocničního informačního systému (NIS)

Okamžitý, jednoduchý a bezpečný přístup k údajům o pacientech

Okamžitý a jednoduchý přístup k údajům o pacientech:

 • Pacientské údaje, jako jsou obecné údaje a údaje o dialýze, včetně laboratorních dat, podávaných léků a lékařských nálezů jsou
  • k dispozici v rámci spojených center,
  • dostupné ve stejné kvalitě a kvantitě pro všechny uživatele;
    
 • pokročilé zabezpečení dat díky komplexnímu uživatelskému přihlašování

Optimalizace analýzy dat a vizualizace výsledků

Pokročilá možnost tvorby hlášení

 • funkce křížového vyhledávání veškerých údajů o pacientovi v databázi
 • umožňuje prezentaci přizpůsobených náhledů a hlášení
 • umožňuje provedení analýzy pacientských údajů podle individuálních potřeb

Podrobný přehled

Různé požadavky dialyzačních středisek či oddělení vyžadují flexibilní a modulární řešení, které lze snadno přizpůsobit individuálním situacím jednotlivých odborníků.

Komunikace mezi Therapy Monitor a Therapy Support Suite

Ucelená komunikace mezi Therapy Monitor a Therapy Support Suite

Therapy Support Suite – historie laboratorních hodnot

Therapy Support Suite – historie laboratorních hodnot

Therapy Support Suite – klinický plánovač

Therapy Support Suite – klinický plánovač

Modulární provedení aplikace TSS vychází ze základního systému, který lze rozšiřovat pomocí doplňkových modulů k rozšíření:
 • lékařských služeb,
 • klinických služeb,
 • firemních služeb.
Aplikace TSS – platforma představuje opěrný systém pro:
 • správu administrativních údajů o pacientech,
 • podporu uživatelů při provedení, vytvoření a správě předpisů léčby, plánů podávání léků, dokumentaci terapeutických dat a laboratorních dat jednotlivých pacientů,
 • podporu automatizované dokumentace léčby.
Aplikace TSS – analýza a tvorba hlášení jsou pokročilé lékařské služby pro:
 • pokročilou analýzu dat a individualizovanou tvorbu hlášení, s možností použití sofistikovaného systému tvorby dotazů.
Aplikace TSS – správa více středisek je pokročilá klinická služba pro:
 • správu fyzicky oddělených dialyzačních středisek či oddělení v rámci jedné databáze.
Aplikace TSS – komunikační datové spojení je pokročilá firemní služba pro:
 • podporu hlavních účetních procesů v nemocnici jako subsystému,
 • možnost propojení s nemocničním informačním systémem.

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

Therapy Support Suite (TSS)
Související obsah
Therapy Data Management System (TDMS)

Správa terapeutických dat

Lékař používající Therapy Monitor (TMon) společnosti Fresenius Medical Care

Centrální monitorování