Přeskočit na obsah

6008 CAREsystem*

6008 CAREsystem - Fresenius Medical Care

Více péče. Jednodušeji.

6008 CAREsystem* společnosti Fresenius Medical Care představuje špičkovou technologii, která usnadňuje provádění nejnáročnějších dialyzačních procedur – a poskytuje tím více času na přímou péči o pacienta. Lepší výsledky léčby a vyšší úrověň péče je tak k dispozci většímu počtu pacientů.

*6008 CAREsystem představuje dialyzační systém 6008 a odpovídající 6008 CAREset.

Více péče. Jednodušeji.

Dozvědět se více o 6008 CAREsystem.

Logo ceny reddot design

Navrženo pro kvalitnější péči

6008 CAREset – unikátní set pro 6008 CAREsystem

Fresenius Medical Care, největší světový poskytovatel dialyzačních služeb a produktů, získal ocenění Red Dot Award za design produktu 6008 CAREset. Spotřební materiál typu “vše v jednom” s předpřipojenými krevními sety spolu s dialyzačním přístrojem 6008 vytváří 6008 CAREsystem.

Red Dot Design Award je mezinárodní soutěž designu, jejíž historie sahá až do roku 1955. Je to jedno z nejvíce vyhledávaných ocenění kvality za dobrý design. 6008 CAREset získal tuto cenu v kategorii Zdravotnické prostředky a technologie.

Více informací naleznete na: https://www.red-dot.org

6008 CAREsystem Cardioprotective Hemodialysis

Náš závazek ke kardioprotektivní dialýze - dialyzační přístroj 6008 CAREsystem

Kardioprotektivní dialýza přispívá ke snižování rizikových faktorů kardiovaskulárního onemoccnění spojeného s dialýzou, a tím je nám blízká. Je důkazem našeho závazku neustále rozvíjet inovativní produkty a léčebné metody.

Projektem Cardioprotective Haemodialysis se snažíme nabízet celkové řešení pro pacienty i pro zdravotnický personál. HighVolumeHDF je zajímavým řešením implementace Cardioprotective Haemodialysis do dialyzačního přístroje 6008 CAREsystem a představuje standardní léčebnou modalitu.

Dialyzační přístroj 6008 CAREsystem svými vyspělými funkcemi reaguje na dnešní požadavky z pohledu účinnosti, ohleduplnosti vůči životnímu prostředí a optimalizace pracovních postupů, což má za následek lepší péči a jednodušší obsluhu.

Pokrokové terapie

Pokrokové terapie

Jednodušší poskytování špičkové péče

Přístroj 6008 CAREsystem představuje nejvyšší standard léčby.

Snížením počtu manipulačních kroků a zjednodušením pracovních postupů se náhrada funkce ledvin zjednodušuje a ponechává vice času na individuální péči o pacienta.

Spotřebnímateriál typu „vše v jednom“ s předpřipojenými krevními sety pro všechny léčebné modality umožňuje snadné spuštění požadované terapie včetně HighVolumeHDF, čímž je zajištěna maximální flexibilita. Vyspělá technologie umožňující řešení bez přítomnosti vzduchu (air-free) a nízký mimotělní objem přispívá k minimalizaci rizika koagulace krve v průběhu terapie.1

6008 “air-free” řešení

Poskytování pokrokových terapií s maximální flexibilitou

Díky designu dialyzačního přístroje 6008 CAREsystem, který umožňuje dokonalou flexibilitu při léčbě a využívá nejmodernější technologie, je náhrada funkce ledvin jednodušší:

 • air-free řešení a nízký mimotělní objem,
 • maximální flexibilita při poskytování léčby s jednou sadou spotřebního materiálu pro HD, HighVolumeHDF, dvoujehlovou i jednojehlovou terapii.
6008 a HighVolumeHDF

Využití výhod HighVolumeHDF

HighVolumeHDF je v současné době považována za jednu z nejúčinnějších metod náhrady funkce ledvin, a to díky pozitivním účinkům na kardiovaskulární rizikové faktory.2, 3, 4, 7

Použití této pokrokové terapie zlepšuje výsledky léčby, což vede ke sníženi kardiovaskulárních komplikací a snížení rizika úmrtí.4, 5, 6

Díky jednoduché aplikaci HighVolumeHDF s přístrojem 6008 CAREsystem může mít vice pacientů prospěch z lepších výsledků léčby.4, 5, 6

6008 podpora terapie

Podpora individualizace terapie

6008 CAREsystem nabízí nejrůznější moderní funkce, které umožňují automatickou a nepřetržitě optimalizovanou léčbu tak, aby se u každého pacienta dosáhlo co možná nejlepšího výsledku a aby se snížila četnost nežádoucích intradialytických příznaků.

Tyto funkce jsou:

 • kontrola účinné dialyzační dávky,
 • Advanced Fluid Management*,
 • řízení individuální teploty*,
 • pokrokový management cévního přístupu*.
   

* Není součástí přístroje – nutno zakoupit zvlášť.

6008 CAREsystem Paed

Pediatrická léčba – 6008 CAREsystem Paed (možnost Low Volume)

Prostřednictvím 6008 CAREsystem Paed nabízí společnost Fresenius Medical Care hemodialyzační systém speciálně navržený pro léčbu dětských pacientů. Splňuje nejvyšší nároky na kvalitu, aby byly zaručeny co možná nejlepší výsledky, zpřístupňuje HDF terapii dětem i její jednoduché provedení.

Bezpečnost pacientů a uživatelů

Bezpečnost pacientů a uživatelů

Nastavujeme vysokou úroveň bezpečnosti

Bezpečnost by měla být samozřejmým aspektem dialýzy. Díky více než třicetiletým zkušenostem nabízíme inteligentní bezpečnostní řešení a nejmodernější technologie, které zvyšují úroveň bezpečnosti pacientů a uživatelů. Bezpečnost dle Fresenius Medical Care znamená vysokou míru zabezpečení na všech úrovních díky inovativním bezpečnostním funkcím dialyzačního přístroje 6008 CAREsystem.

Pracovní postup zahrnující méně kroků při manipulaci i kroků rizikových z hlediska hygieny vede ke snížení rizika infekce a křížové kontaminace a přispívá k maximální bezpečnosti pacientů a uživatelů. Řada zdokonalených funkcí, jako je např. reinfuze krve s uzavřeným okruhem, zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti pacienta i personálu.

Rizikové kroky

Méně rizikových kroků

Moderní zabudované bezpečnostní prvky zajišťují lepší bezpečnost pro pacienty, snižují výskyt nežádoucích příhod a současně zjednodušují rutinní pracovní úkony.

6008 CAREsystem umožňuje snižovat počet manipulačních kroků a počet kroků rizikových z hlediska hygieny, například nabízí automatickou simultánní reinfuzi (ONLINE reinfuze s uzavřeným okruhem) arteriální a venózní části a automatické připojení k integrovanému infuznímu portu.

Díky tomu naše inteligentní bezpečnostní prvky snižují potenciální riziko infekce a křížové kontaminace jak pro zdravotníky, tak pro pacienty.8

VenAcc

Nižší riziko výskytu nežádoucích příhod

Prostřednictvím dialyzačního přístroje 6008 CAREsystem společnost Fresenius Medical Care nabízí inteligentní bezpečnostní funkce, které navíc usnadňují běžný pracovní postup a současně podporují roli ošetřujícího personálu coby poskytovatele léčby.

 • Nižší riziko ztráty krve (například s VAM – monitoring venózního přístupu, VenAcc – externí detektor vlhkosti)*.
 • Nižší riziko srážení krve.1
 • Snížení rizika hemolýzy (například s integrovanou detekcí zalomení krevního setu).
   

* Uživatel je po celou dobu léčby odpovědný za bezpečnost pacienta.

Zjednodušené pracovní postupy

Zjednodušené pracovní postupy

Vyšší kvalita péče

Čím je léčebná strategie složitější a komplikovanější, tím větší je požadavek na snadnou obsluhu přístrojů.

V zájmu optimalizace procesů a dosažení finančních přínosů pro dialyzační středisko nabízí 6008 CAREsystem lepší pracovní postupy. Inteligentní technologie přispívají ke snížení počtu manipulačních kroků, které jsou potřeba ve fázi setování a odpojování, což snižuje zátěž obsluhyDíky snadné manipulaci a ovládání náš dialyzační přístroj výrazně usnadňuje provádění terapie.

Všechny součásti přístroje 6008 CAREsystem jsou navrženy tak, aby zjednodušily pracovní postup a poskytly více času na individuální péči o pacienty.

6008 uživatel - zdravotní sestra

Uživatel nemusí provádět tolik úkonů

Již nyní existuje výrazný nedostatek zdravotnického personálu pro léčbu neustále rostoucího počtu klinicky velmi náročných pacientů, čímž se zvyšuje poptávka po přístrojích s vyspělými funkcemi, které lze snadno a bezpečně ovládat. 

6008 CAREsystem nabízí pokročilou automatizaci procesů, což vede ke snížení počtu manipulačních kroků:

 • nastavení plnění a proplachu mimotělního okruhu v jediném kroku,
 • přepnutí léčebné modality jedním stisknutím tlačítka,
 • automatický program vyprazdňování.
6008 kvalita péče zdravotní sestry

Vyšší kvalita péče

Zdravotnický personál má vice času na přímou péči a vzdělávání pacientů:

 • uživatel nemusí provádět tolik úkonů během setování a odpojování,
 • menší zátěž zdravotnického personálu,
 • pokročilá automatizace procesů.

Úspora přímých nákladů

Úspora přímých nákladů

Optimalizace finanční efektivity a šetrnosti k životnímu prostředí

Komplexní léčebné řešení v ideálním případě nejen zlepšuje klinické výsledky a kvalitu života, ale také pomáhá kontrolovat náklady na léčbu.

6008 CAREsystem vám umožní provádět vysoce efektivní dialyzační léčbu a to dokonce i z finančního a ekologického hlediska.

Sada CAREset „vše-v-jednom“díky kompaktnímu provedení a lehkému materiálu (například Biofine) zjednodušuje logistiku a snižuje množství odpadu a tím přispívá k optimalizaci finanční efektivity a ekologické šetrnosti.

Využití zdrojů

Účelné využití zdrojů

6008 CAREsystem podporuje rozumné a udržitelné využívání zdrojů tím, že šetří provozní náklady a dialyzační roztok, potenciálně snižuje množství odpadu a náklady na školení, což může vést k významným úsporám.

Kromě vyspělých možností léčby a finančních přínosů je 6008 CAREsystem rovněž příznivý z hlediska ekologické šetrnosti.9 Společnost Fresenius Medical Care podporuje rozumné a ekologicky udržitelné využívání zdrojů tím, že šetří vodu, koncentráty a energii bez ohrožení kvality léčby.10

Jednodušší logistika

Jednodušší logistika a menší množství odpadu

 • Spotřební materiál typu “vše v jednom”: 6008 CAREset.
 • Kompaktní provedení a nízká hmotnost sady 6008 CAREset.
 • Automatické vyprázdnění všech součástí mimotělního okruhu.
6008 CAREsystem

Na první pohled

Dialyzační přístroj 6008 CAREsystem nabízí léčebné metody pro kardioprotektivní dialýzu zatímco reaguje na požadavky dnešní doby:

 • efektivita,
 • šetrnost k životnímu prostředí,
 • optimalizace pracovních postupů.

6008 CAREsystem

6008 CAREsystem zepředu

6008 CAREsystem zepředu

6008 CAREsystem zezadu

6008 CAREsystem zezadu

6008 CAREset - vše v jednom

6008 CAREset - vše v jednom

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

6008 CAREsystem
VenAcc – externí detektor vlhkosti

1 Kessler M. et al. Anticoagulation in Chronic Hemodialysis. Semin Dial. 2015 Sep-Oct; 28(5): 474-89.

2 Locatelli F. et al., Hemofiltration and Hemodiafiltration Reduce Intradialytic Hypotension in ESRD, J Am Soc Nephrol (2010); 21: 1798-1807.

3 Bonforte G. et al., Improvement of anemia in hemodialysis patients treated by hemodiafiltration with high-volume on-line prepared substitution fluid, Blood Purif (2002); 20: 357-363.

4 Maduell F. et al., High-Efficiency Postdilution Online Hemodiafiltration Reduces All-Cause Mortality in Hemodialysis Patients, J Am Soc Nephrol (2013); 24: 487-497.

5 Peters S.A.E. et al., Haemodiafiltration and mortality in end-stage kidney disease patients: a pooled individual participant data analysis from four randomized controlled trials, Nephrol Dial Transplant (2016) 31: 978-984.

6 Mostovaya I.M. et al., Clinical evidence on hemodiafiltration: a systematic review and a meta-analysis, Seminars in Dialysis (2014); 27(2): 119-127.

7 Bellien J. et al., High-efficiency on-line haemodiafiltration improves conduit artery endothelial function compared with high-flux haemodialysis in end-stage renal disease patients, Nephrol Dial Transplant (2014) 29: 414–422.

8 Tsobanelis T. et al., HAEMODIAFILTRATION RELATIVE INFECTION RISK: A COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO DIALYSIS MACHINES, Nephrol Dial Transplant (2016); 31(1): i536–i557.

9 Schleser A. et al., THE IMPACT OF DISPOSABLES TOWARDS MORE ECO-FRIENDLY AND LESS COSTLY HAEMODIALYSIS, Nephrology Dialysis Transplantation (2016); 31(1): i489–i502.

10 Mesic E. et al., Dialysate saving by automated control of flow rates: Comparison between individualized online hemodiafiltration and standard hemodialysis, Hemodialysis International (2011); 15(4): 522–529.

Související obsah
HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF je Fresenius Medical Care.