Přeskočit na obsah

Ochrana životního prostředí je pro Fresenius Medical Care prioritou

| Tiskové zprávy

Život bez elektrospotřebičů si lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pochází z neobnovitelných zdrojů, a jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Jejich správná recyklace přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Z tohoto důvodu společnost Fresenius Medical Care využívá pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení kolektivní systém ASEKOL.

Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů. Jakým rozsahem naše společnost přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili přes 16 MWh elektřiny, 1 379 litrů ropy, téměř 313 m3 vody a více než 5 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 6,3 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o téměř 503 kg.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí.

Certifikát Enviromentálního vyúčtování
Certifikát Enviromentálního vyúčtování