Přeskočit na obsah

Výsledky studie IANIS k účinnosti imunoadsorpce v širokém spektru indikací

| Short News

Na našich internetových stránkách v sekci Terapeutické aferézy nově naleznete přehledně zpracovanou prezentaci výsledků prospektivní, nekomparativní, neintervenční multicentrické kohortové studie IANIS, která zkoumala účinnost imunoadsorpčních terapií v širokém spektru indikací.

Studie probíhala od roku 2013 do roku 2018 a imunoadsorpční adsorbéry Immunosorba a následně pak GLOBAFFIN byly použity u celkem 81 pacientů, kde byly sledovány a posuzovány pro svou:

1. redukci imunoglobulinů (IgG, IgA, IgM),
2. klinickou účinnost,
3. bezpečnost,
4. snášenlivost.

Studie IANIS přináší výsledky pro indikace jako je například roztroušená skleróza, myasthenia gravis, zánětlivé polyneuropatie, dilatační kardiomyopatie, desenzitizace před nebo po transplantaci, ale i pro další neurologické či jiné indikace.

Prezentace výsledků studie IANIS je určena odborné veřejnosti a je k dispozici ke stažení ve formátu PDF zde.