Přeskočit na obsah

Pardubická dialýza se po stavebních úpravách opět otevřela pacientům se selháním ledvin

| Tiskové zprávy

V pondělí 1. února 2021 se pacienti s chronickým selháním ledvin vrátili na dialyzační středisko Fresenius NephroCare v prostorách Pardubické nemocnice, kde probíhaly posledních několik měsíců stavební úpravy dialyzačního sálu. Pacienti museli během této doby podstupovat léčbu v ostatních dialyzačních střediscích v Pardubickém kraji.

Důvodem úprav byla především potřeba modernizovat dialyzační sál a nevyhovující technický stav prostor. Nově nabídne středisko nejen moderní dialyzační sál, ale také lepší zázemí pro personál. Ti se dočkali také klimatizace, která jim zpříjemní čas strávený na dialýze v letních měsících.

„Provedené úpravy pro nás byly velmi důležité vzhledem k potřebě zajistit moderní a příjemné prostředí pro naše pacienty i zaměstnance,“ říká MUDr. Roman Štilec, Ph.D., primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Pardubicích.

Dialyzační středisko v Pardubicích bylo otevřeno v roce 1994. O pět let později jej pod svá křídla převzal stávající provozovatel – společnost Fresenius Medical Care, a středisko se tak stalo součástí mezinárodní sítě NephroCare.

Dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Pardubicích
Dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Pardubicích. Archiv: FlashHealth