Přeskočit na obsah

ECMO se v Evropě stává klíčovou léčebnou možností v boji proti COVID-19 – konzole Xenios zachraňují životy

| Tiskové zprávy

V souvislosti s šířením koronaviru a nákazy COVID-19 po celé Evropě se ECMO ukazuje být nepostradatelnou možností léčby u pacientů s těžkým průběhem onemocnění.

Xenios AG, dceřiná společnost společnosti Fresenius Medical Care, dodává konzole ECMO, které nacházejí uplatnění při léčbě pacientů s těžkou pneumonií a ARDS se selháním plic, jejichž příčinou může být rovněž koronavirová nákaza.

„Pro kriticky nemocné pacienty s COVID-19, kteří navzdory přijetí všech standardních léčebných opatření trpí akutním selháním plic a refrakterní hypoxémií, naše zařízení často zůstává možností, ke které se upírají poslední naděje a která v nejlepším případě těmto pacientům zachrání život,“ potvrzuje Jürgen Böhm, marketingový ředitel společnosti Xenios.

Jednoduše řečeno, ECMO společnosti Xenios nahrazuje funkci plic. Krev pacienta je očištěna od oxidu uhličitého a obohacena kyslíkem mimo jeho tělo, takže plíce získávají čas na hojení. Kvůli nárůstu kriticky nemocných pacientů s COVID-19 se stále více lékařů rozhoduje pro léčbu pomocí ECMO. V důsledku toho Xenios zaznamenává výrazně zvýšenou poptávku po zařízeních ECMO a souvisejícím spotřebním materiálu potřebném pro léčbu. Společnost proto razantně zvýšila výrobku konzolí, aby dokázala uspokojit rostoucí poptávku.

V mnoha evropských zemích, obzvláště těch nejvíce postižených, jako je Itálie, Španělsko či Francie, jsou již zařízení ECMO společnosti Xenios nasazena v boji proti COVID-19. Ale i mimo území Evropy je těchto záchranných zařízení naléhavě zapotřebí. Již koncem února do Wu-chanu v nejvíce zasaženém čínském regionu dorazila od společnosti Xenios dodávka konzolí ECMO a spotřebního materiálu pro boj s nákazou COVID-19.

„Učinili jsme celou řadu opatření za účelem maximalizace využití našich kapacit pro výrobu zařízení ECMO a spotřebního materiálu. V současné době je největší výzvou, se kterou se musíme vypořádat, dostupnost určitých komponent pro naše výrobky,“ potvrzuje Andreas Terpin, generální ředitel společnosti Xenios, a dodává: „Jsme si vědomi obrovské odpovědnosti za životy pacientů v souvislosti s rozsahem schválení, které jsme získali od regulačních orgánů, včetně nedávného schválení ze strany amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)“.

Společnost Xenios zvýšila nejen svou produkci, ale také intenzitu školení pro zajištění bezpečného a snadného používání těchto zařízení. Vzhledem k preventivním opatřením nařízeným nebo doporučovaným státními úřady společnost v tomto ohledu razí novou cestu – školení prostřednictvím videopřenosů – ve snaze o co největší prospěch pacienta.

Informace o schváleních:

Xenios vlastní označení CE, nedávno prostřednictvím společnosti Fresenius Medical Care North America získala schválení také ze strany FDA a její výrobky jsou k dostání na více než 50 trzích světa.

O společnosti Xenios AG:

Xenios AG – společnost skupiny Fresenius Medical Care – je průkopníkem v oblasti mimotělní podpory funkce srdce a plic. Značky Novalung a Medos představují širokou škálu výrobků pro podporu funkce srdce a podporu či náhradu funkce plic prostřednictvím jednotné platformy, konzole Xenios.

Posláním společnosti Xenios je zlepšovat stav pacientů a péči o ně. Systém Novalung cílí na změnu paradigmatu v podpoře funkce plic – umožnění léčby pacientů, kteří jsou při vědomí, samostatní a mobilní. 

Xenios AG je od konce roku 2016 součástí skupiny Fresenius Medical Care, předního světového poskytovatele výrobků a služeb pro osoby s postižením ledvin. Xenios doplňuje portfolio skupiny Fresenius Medical Care v oblasti holistické multiorgánové podpory.

                                                                                                                                  

V České republice bylo ECMO díky příznivé epidemiologické situaci v boji s onemocněním COVID-19 zatím využíváno pouze v omezené míře. V případě nepříznivého vývoje situace je ale českým lékařům a pacientům tato léčebná možnost plně k dispozici včetně komplexní lokální podpory. Společnost Fresenius Medical Care je plně připravena dodávat přístroje i spotřební materiál v jakémkoliv případě vyžadující použití ECMO.     

 

www.xenios-ag.com

 

Kontaktní osoba pro média:

Sandra Hubatschek
Manažerka komunikace

Tel.: +49 7131 2706 388
Fax: +49 7131 2706 299

Xenios AG
Im Zukunftspark 1
74076 Heilbronn, Německo

 

 

První ECMO pacient ve Wu-chanu v nemocnici Zhongnan léčený na konzoli Xenios; Archiv: Xenios AG
První ECMO pacient ve Wu-chanu v nemocnici Zhongnan léčený na konzoli Xenios; Archiv: Xenios AG