sleep•safe harmony

Cycler sleep•safe harmony

Přizpůsobí se každému pacientovi

  • individualizace terapie
  • nastavení předpisu na cycleru, s návodem
  • jednoduchá instalace

Důležité parametry ovlivňující úspěšnost peritoneální dialýzy:

  • Věk
  • Hmotnost
  • D/P kreatinin
  • Reziduální funkce ledvin (RRF)
  • Ultrafiltrace (UF)
  • Index Kt/V urey

Adaptovaná APD (aAPD) – různí pacienti, různé možnosti nastavení

Shrnutí výsledků studie Fischbacha a kol.:1,2

Protože každý pacient je jiný

Pacient A – Eliška

Pacient B - Jan

Související obsah

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Perit Dial Int 2011; 31(4):450-8
2 Fischbach M et al, Abstract poster presentation at ASN 2010 in Denver, US