Přeskočit na obsah

Profil společnosti

Profil společnosti

Přední poskytovatel produktů a služeb pro osoby s chronickým selháním ledvin

Společnost Fresenius Medical Care je přední světový poskytovatel produktů a služeb pro osoby s chronickým selháním ledvin. Na celém světě pravidelně podstupuje dialyzační léčbu více než 4,1 milionu pacientů. Dialýza je životně důležitý proces čištění krve, který slouží jako náhrada funkce ledvin v případě jejich selhání.

Naše společnost se v celosvětové síti více než 4 000 dialyzačních pracovišť stará o více než 332 000 pacientů. Na území všech kontinentů provozuje více než 40 výrobních závodů, které vyrábějí dialyzační produkty, jako jsou dialyzační přístroje, dialyzátory a související spotřební materiály.

Naše strategie je zaměřena na udržitelný rozvoj. Snažíme se neustále zlepšovat kvalitu života pacientů s onemocněním ledvin a nabízet jim nejmodernější produkty a léčebné koncepty s nejvyšší kvalitou.

Ústředí společnosti Fresenius Medical Care sídlí v Bad Homburgu v Německu. Ústředí pro Severní Ameriku je ve městě Waltham ve státě Massachusetts a ústředí pro asijsko-tichomořskou oblast se nachází v Hongkongu.

Naše historie


korporátní kultuře

Korporátní kultura

Vytváříme budoucnost, kterou stojí za to žít. Pro pacienty. Na celém světě. Každý den.
 • Spolupracující
 • Iniciativní
 • Spolehliví
 • Perfektní
   

Další informace o naší korporátní kultuře naleznete na našich mezinárodních webových stránkách.

Udržitelnost

Udržitelnost

Udržitelnost pro nás znamená chovat se zodpovědně při dosažení obchodního úspěchu i při zajištění ochrany životního prostředí a sociálního vývoje.
 • Přijímáme zodpovědnost za životní prostředí
 • Přebíráme sociální odpovědnost
 • Bereme na sebe ekonomickou zodpovědnost
   

Další informace o naší firemní odpovědnosti naleznete na našich mezinárodních webových stránkách.

compliance

Dodržování předpisů

Globální obchodní aktivity s sebou nesou i globální zodpovědnost

Společnost Fresenius Medical Care si je jako vedoucí hráč na celosvětovém trhu vědoma své zodpovědnosti a bere ji vážně. Pomocí našich pravidel a firemní etiky chceme nastavit normy splňující naše očekávání i očekávání našich partnerů.

Společnost Fresenius Medical Care se zavazuje realizovat své obchodní činnosti v souladu s místními zákony a pravidly platnými pro obor našeho podnikání. Chceme, aby v našich obchodních vztazích s pacienty, zákazníky, dodavateli, vládními organizacemi, dalšími plátci péče, zaměstnanci, investory a veřejností hrála hlavní roli profesionalita, upřímnost a integrita.

Společnost Fresenius Medical Care dále implementovala principy a etická pravidla obchodu pro své obchodní partnery, ve kterých jsou uvedeny principy chování pro všechny třetí strany zastupující společnost Fresenius Medical Care. U našich dodavatelů je kladen důraz na ekologickou a zdrojově efektivní výrobu a zároveň i na férové a lidské pracovní podmínky.

Další informace o compliance programu Fesenius Medical Care naleznete na našich mezinárodních webových stránkách.

Více informací

Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na naše vztahy s investory (na globálním místě).
Související obsah
Fresenius Medical Care

Produkty, terapie & služby v České republice.

Další příběhy naleznete v našem archivu.