Přeskočit na obsah

Už 20 let vytváříme budoucnost, kterou stojí za to žít

Snažíme se zlepšovat kvalitu života lidí trpících onemocněním ledvin. V uplynulých 20 letech bylo naším hlavním cílem posouvat hranice v oblasti dialýzy a zajišťovat pacientům co nejúčinnější léčbu. A nic se na tom nemění ani dnes. Naše předsevzetí se nám v minulých letech dařilo plnit, a díky tomu se naše společnost stala předním výrobcem technologií a silným hráčem na trhu. V budoucnu chceme výrazněji investovat do dalších oblastí, jež s dialýzou souvisejí, a rovněž chceme rozšiřovat své odborné znalosti – abychom pro pacienty mohli dělat ještě více.

Fakta a čísla

Společnost Fresenius Medical Care na trhu velmi úspěšně působí už 20 let. Naším cílem a motivací, která nás žene stále kupředu, je dát nemocným lepší vyhlídky a kvalitu života. Pro splnění tohoto cíle děláme všechno a také na sobě neustále pracujeme. To ostatně dokazují fakta. Máme více než pětkrát více pacientů, než když jsme začínali. Vyrábíme desetkrát více dialyzátorů, objem našeho prodeje vzrostl téměř dvanáctinásobně a naše čisté příjmy stouply více než jedenáctinásobně. V současné době provozujeme přibližně 3 500 dialyzačních center ve 45 zemích světa a každý rok ošetříme zhruba 300 000 pacientů – každých 0,7 sekundy někde na světě provádíme dialýzu. To vše je možné jen díky více než 100 000 zaměstnanců, kteří nás svou odvahou a energií každý den posouvají zase o kousek dál.

Začátky

Odvaha a energie byly zapotřebí také v roce 1996, kdy Gerd Krick, tehdejší výkonný ředitel společnosti Fresenius AG, přišel s nápadem převzít mnohem větší americkou společnost National Medical Care, jež se specializovala na dialýzy. Díky své vynikající odbornosti, silné obchodní vizi a strategickému myšlení pro svůj plán rychle získal spojence. Ve spolupráci s Benem Lippsem, který se později stal výkonným ředitelem společnosti Fresenius Medical Care, se mu nakonec odvážný záměr podařilo uskutečnit. Převzetí společnosti proběhlo úspěšně, a tak vznikla firma Fresenius Medical Care. „Společnost v té době pravidelně navštěvovali různí důležití lidé – od bankéřů po delegace z USA. Všichni si chtěli udělat představu o tom, v čem spočívá naše práce a jak funguje náš provoz,“ vzpomíná Erwin Franiek, jenž ve společnosti Fresenius pracuje už 36 let a dnes dohlíží na kontrolu kvality při výrobě dialyzátorů v továrně St. Wendel.

Cesta k pozici technologického lídra

„Vlastně se dá říct, že lídrem v oblasti technologií jsme byli už tenkrát,“ pokračuje Franiek. Zásadní kroky už byly za námi. V roce 1983 jsme představili polysulfonový filtr, který se dnes považuje za standard. V dalších letech jsme vylepšili klíčové součásti dialyzačního systému – filtr krve (dialyzátor), pumpu a bilanční komoru. Tyto tři komponenty musí pracovat v dokonalém souladu, aby krevní oběh pacienta zůstal stabilní i při poměrně rychlém odběru krve, k němuž při dialýze dochází. Jinými slovy, z krve lze za časovou jednotku odebrat pouze určité množství tekutiny. Celý proces je velmi složitý a vyžaduje mimořádně přesnou kontrolu. „Úspěšný souběžný vývoj těchto klíčových součástí nás vynesl na pozici technologického lídra,“ vysvětluje Reiner Spickermann, který posledních dvacet let řídí vývoj hemodialyzačního vybavení na pracovišti ve Schweinfurtu.

Reiner Spickermann

Úspěšný souběžný vývoj těchto klíčových součástí nás vynesl na pozici technologického lídra.

Reiner Spickermann
Šéf vývoje hemodialyzačního vybavení

Světový ohlas

Odměny za pilnou práci jsme se dočkali v roce 1992, kdy jsme na trh uvedli řadu 4008. „Když jsme systém na akci ERA-EDTA – každoroční konferenci Evropské asociace pro choroby ledvin a Evropské asociace pro dialýzu a transplantaci ledvin – v Paříži představili, všichni jsme prožívali ohromnou euforii,“ říká Spickermann. Novinka vzbudila naprosté nadšení. Spickermann dál vzpomíná, jak společnost, povzbuzena pařížským úspěchem, v následujících letech upevnila svou pozici lídra jak v oblasti dialyzátorů, jež tvoří srdce systému, tak v oblasti dialyzačních přístrojů jako takových. Dalším významným mezníkem v její historii bylo zahájení prodeje terapeutického systému 5008 v roce 2005. Tento systém pacientům přinesl řadu výhod a o 35 % zvýšil míru přežití.

Nový lídr na trhu

Díky postupnému zdokonalování dialyzačního vybavení se společnost nakonec vypracovala na vedoucí pozici na trhu. Do roku 1999 z výrobní linky ve Schweinfurtu sjelo 100 000 dialyzačních přístrojů. O pouhé čtyři roky později už naše přístroje pomáhaly více než 100 000 pacientů ročně a každý rok jsme vyráběli přes 50 milionů dialyzátorů. V roce 2007 jsme oslavili vyrobení 500 milionů dialyzátorů a o šest let později vyrobení miliardy dialyzátorů.

Kontinuita navzdory složitosti mechanismů

Charakteristickým rysem naší práce je kontinuita. To je zřejmé z toho, jakým způsobem naše společnost roste a jak zdokonalujeme své přístroje. Ano, často se posouváme o malé krůčky, ale každý drobný pokrok pro pacienty znamená prodloužení života a zlepšení jeho kvality. „Z mého pohledu neexistuje lepší motivace,“ zdůrazňuje Spickermann. „Snažíme se maximálně přesně napodobit složité fungování ledvin, což je velmi náročný úkol,“ dodává. Obdobně složitá jako funkce ledvin je konstrukce dialyzačního přístroje. Ten je složen z přibližně 8 000 součástí, přičemž některé z nich se vyrábějí z vysoce specializovaných materiálů a mají unikátní vlastnosti. Například musí být biokompatibilní. To znamená, že se z nich do krve nesmí uvolňovat žádné nečistoty. Kromě toho musí být odolné vůči působení vysokých teplot, kyselin a zásad. Další klíčovou součástí jsou ventily. Během své dlouhé provozní doby, jež činí zhruba 5 000 hodin ročně, musí pracovat absolutně přesně a spolehlivě. Jejich servisní životnost je přitom deset až dvanáct let. „Nesmírně důležité je také to, aby jednotlivé součásti pracovaly v dokonalém souladu jako kolečka v hodinovém strojku, aby parametry krve – například teplota a hodnota pH – a oběh pacienta zůstávaly stabilní,“ připomíná Spickermann. A vysvětluje, že složení krve se nesmí měnit příliš rychle a že je nutné předcházet koagulaci. „My se s tímto náročným úkolem umíme vypořádat, a právě proto ve svém oboru vynikáme,“ říká Spickermann.

Přidaná hodnota zůstává v našich rukou

Schopnost skvěle řešit složitý problém je ovšem jen jedním z aspektů naší práce. Naprostou nezbytností je také zajištění bezpečnosti pacientů a špičkové kvality. „Nemůžeme si dovolit ohrozit zdraví a bezpečnost pacientů,“ upozorňuje Franiek, který se spolu se svým týmem stará o to, aby zůstávala zachována vysoká kvalita materiálů a procesů. „Proto neustále vylepšujeme kompatibilitu produktů a automatizujeme četné kontrolní procesy ve výrobě, abychom co nejúčinněji eliminovali možnost chyby,“ doplňuje. Vzhledem k důrazu na kvalitu společnost odjakživa sází na vertikální integraci. Celý řetězec tvorby přidané hodnoty – od výroby membrány a celého přístroje, přes vývoj softwaru až po veškeré služby související s dialýzou a doplňkovou léčbu – zajišťujeme sami. Vertikální integrace má ještě jednu nezanedbatelnou výhodu: všechno důležité know-how zůstává „doma“. Naši vývojáři navíc při každodenním kontaktu s pacienty a odborníky získávají cenné informace a podněty. Díky tomu jsme své produkty a služby schopni průběžně vylepšovat a optimalizovat procesy tak, aby byly efektivnější a bezpečnější pro pacienty.

Tamara Jones, pacientka na dialýze

Tamara Jones, pacientka na dialýze

Pacient na prvním místě

Hlavní impulzy pro vylepšování nám dávají lékaři a pacienti. V budoucnu bychom se od nich chtěli naučit ještě víc. Proto jsme v 90. letech 20. století vstoupili do sektoru nemocniční péče a služeb a své aktivity v těchto sektorech postupně rozšiřujeme. Například v roce 2005 jsme odkoupili společnost Renal Care Group, Inc., v roce 2007 jsme získali majoritní 51% podíl ve společnosti tchajwanského poskytovatele dialyzačních služeb Jiate Excelsior Ltd., v roce 2010 jsme koupili společnost Asia Renal Care Ltd., v roce 2011 společnost Euromedic a o rok později americkou společnost Liberty Dialysis Holdings, Inc.

Posouváme hranice 

prof. dr. Bernard Canaud

Musíme vzít v potaz celkovou situaci pacientů a využít každou příležitost, která umožňuje zlepšit kvalitu jejich života.

Prof. Dr. Bernard Canaud
Ředitel pro lékařské záležitosti

„Přestože soustředěně pracujeme na postupném vylepšování, i my máme své limity,“ připouští ředitel pro lékařské záležitosti pro oblast EMEA, profesor Bernard Canaud. „Dialýza dokáže zabránit jisté smrti lidí s onemocněním ledvin a v posledních 50 letech jsme zaznamenali obrovský pokrok. Přesně imitovat fungování ledviny je ale herkulovský úkol. Neomezuje nás účinnost naší metody, omezují nás časové limity dialýzy,“ vysvětluje. Lidské ledviny pracují nepřetržitě a každý den vyčistí 1 500 litrů krve, tedy přibližně 546 000 litrů ročně a asi 11 milionů litrů za 20 let. Zhruba takový objem vody vyčistí za 24 hodin čistírna odpadních vod pro město s 35 000 obyvateli. Dialyzační přístroj ovšem transportuje a čistí pouze 120 litrů krve během tří čtyřhodinových dialýz za týden. S poukazem na to a rovněž na fakt, že počet pacientů s onemocněním ledvin bude stoupat, protože společnost stárne, profesor Canaud vyzývá k hledání nových přístupů k léčbě, jež by dialýzu mohly doplnit. „Musíme vzít v potaz celkovou situaci pacientů a využít každou příležitost, která umožňuje zlepšit kvalitu jejich života,“ říká a dodává, že nedílnou součástí strategie musí být také časná identifikace a eliminace faktorů a symptomů, jež vedou k rozvoji onemocnění ledvin.

Rice Powell, výkonný ředitel

Rice Powell, výkonný ředitel

Nezůstáváme pouze u dialýzy

Klíč k úspěchu spočívá v maximálně kvalitní péči o pacienty a porozumění složitým medicínským vztahům. Proto se v budoucnu chceme zaměřit na prohlubování našich odborných znalostí a další investice do zdravotnických služeb souvisejících s dialýzou. V této oblasti, jež se označuje jako koordinace péče, jsme už na největším trhu, kde působíme, ve Spojených státech, dosáhli 11% zvýšení podílu na prodeji. A toto číslo dál roste. 

Věříme v přínos kontinuity – naše nejnovější inovace

  • Nová hemodialyzační platforma pro léčbu chronického selhání ledvin
  • Nový dialyzátor – díky inovovanému povrchu kapilár je při standardní dialyzační léčbě zapotřebí menší dávka heparinu; klinická data jsou k dispozici
  • Nová řešení pro pacienty využívající domácí dialýzu, pro hemodialýzu i peritoneální dialýzu
  • Nová produktová platforma pro peritoneální dialýzu
Související obsah